Povinné ručení – změny, trendy, vývoj cen

Levnému povinnému ručení odzvonilo a během pár let došlo ke zdražení z několika faktorů. Jak se bude cena povinného ručení bude na českém trhu vyvíjet dál? Čekají toto zákonné pojištění nějaké legislativní změny?

Povinné ručení, známé také jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je druh pojištění motorových vozidel, který byl v českém prostředí zaveden s cílem zajistit minimální ochranu pro účastníky silničního provozu.

Základním účelem je tedy pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.

Během období od roku 2015 do roku 2021 prošlo povinné ručení několika změnami, které odrážely proměny ve společnosti, technologický vývoj a legislativní úpravy.

Mezi roky 2008 až 2013 poklesly ceny povinného ručení až o 30 procent a povinné ručení bylo možné sehnat i za méně než 2 700 korun.

V roce 2013 pokles cen povinného ručení skončil a nové smlouvy byly již dražší a to v průměru o 7 procent. Hlavním důvodem zdražování byl pokles cen povinného ručení a rostoucí náklady na vyplácení škod.

V roce 2014 došlo k dalšímu zdražení z důvodu legislativních změn, které přinesl nový občanský zákoník. Nové právní předpisy byly příčinou dalšího zvýšení nákladů až o 3 miliardy korun. Nově musí pojišťovny platit za každou hodinu zásahu hasičů paušální poplatek ve výši 5 600 korun.

Navíc musí odvádět 3 procenta z přijatého povinného ručení do tzv. Fondu zábrany škod.

Fond zábrany škody

Fond zábrany škod jsou finanční prostředky získávané od pojišťoven České kanceláře pojistitelů (ČKP), které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedoucím k zábraně možných škod. Každá členská pojišťovna přispívá nejméně 3 % z ročního přijatého pojištění z povinného ručení za každý kalendářní rok.

Mezi příjemce těchto finančních příspěvků patří hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, ostatní složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR a zdravotnické záchranné služby) a další subjekty zajišťující dopravně bezpečností preventivní projekty.

Z fondu zábrany škod jsou financovány také projekty, jež mají za cíl zvýšení bezpečnosti na silnicích, prevenci a osvětu účastníků silničního provozu podle Programových priorit schválených vládou. Projekty jsou hodnoceny podle kritérií.

Digitální inovace a vyšší limit pojistného plnění

V roce 2015 byla zahájena digitalizace pojistných smluv, což umožnilo sjednání povinného ručení přímo online. Tato změna znamenala zjednodušení pro klienty, kteří nemuseli absolvovat osobní návštěvu pojišťovny.

Současně byl v tomto období zvýšen limit pojistného plnění na 35 milionů korun, což mělo reflektovat rostoucí náklady na léčbu a škody způsobené dopravními nehodami.

V roce 2017 došlo ke zpřísnění postihů za neplacení pojistného. Pokuty za neoprávněné řízení vozidla bez platného povinného ručení vzrostly a mohou dosáhnout výše až 40 000 korun.

Tímto opatřením chtěla legislativa omezit tzv. „bezpojistný“ provoz na silnicích a zvýšit povědomí řidičů o důležitosti povinného ručení.

Ekologická hlediska a nové možnosti sjednání

V letech 2019 – 2021 začaly pojišťovny nabízet speciální tarify pro ekologická vozidla, jako jsou elektromobily či hybridní automobily. Tyto tarify byly často spojeny s výhodnějšími cenami pojistného, aby bylo podpořeno využívání ekologicky šetrnějších dopravních prostředků. Pojištění pro elektromobily tak mohlo vyjít na nižší cenu než u běžného auta.

Současně se také rozšířily možnosti sjednání povinného ručení, například prostřednictvím mobilních aplikací.

Řidič nemá povinné ručení? Čeká ho tučná pokuta

Povinné ručení je zákonné pojištění a každý řidič, který pojištění nemá uzavřené, se vystavuje riziku vysoké pokuty. V současné době se odhaduje 150 tisíc aut, které nejsou pojištěné. Výše pokuty, která těmto řidičům hrozí, činí až 40 tisíc korun.

Zároveň jsou tito řidiči povinni zaplatit tzv. sankční poplatek ve výši 20 až 300 korun za každý den.

Pokud navíc nepojištěné auto způsobí nehodu, vystavuje se jeho majitel dalším problémům. Nejenže musí uhradit všechny sankce související s nepojištěným vozidlem, avšak zároveň musí poškozenému uhradit škodu v plné výši ze své kapsy.

ČKP řeší každý měsíc přes dvě stě autonehod, které zaviní nepojištěný řidič. Její garanční fond je tvořen příspěvky pojišťoven a z pokut za absenci povinného ručení od provinilců, které nejsou vůbec nízké. Kancelář pak vymáhá vyplacené pojistné plnění po nepojištěném viníkovi společně s pokutou.

Pojišťovny také registrují případy, že pojištění bylo sjednáno až krátce po nehodě. „V těchto případech se může jednat i o pojistné podvody, zejména pokud dochází ze strany pojištěného nebo i poškozeného k manipulaci s časem vzniku nehody,“ sdělila mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Během období 2015 až 2021 prošlo povinné ručení v České republice několika významnými změnami, které odrážely aktuální trendy a potřeby společnosti.

Digitalizace, zvýšení limitu pojistného plnění, zpřísnění postihů za neplacení pojistného a zohledňování ekologických hledisek byly jen některými z aspektů, které ovlivnily povinné ručení v tomto období.

Povinné ručení zůstává nedílnou součástí silničního provozu a slouží k ochraně účastníků provozu v případě dopravních nehod. S rychlým technologickým vývojem a společenskými změnami je pravděpodobné, že i nadále budou řidiči svědky dalších inovací a úprav v oblasti povinného ručení.

Budoucnost povinného ručení

Povinné ručení je klíčovým prvkem silničního provozu a jeho vývoj bude i nadále ovlivněn společenskými, technologickými a legislativními změnami. Zde jsou některé výhledy do budoucna, které by mohly ovlivnit povinné ručení:

  1. Personalizace pojistných produktů: S rostoucími možnostmi sběru dat a analýzou chování řidičů budou pojišťovny schopny více personalizovat pojistné produkty. To znamená, že řidiči s bezpečnou a zodpovědnou jízdou by mohli získat výhodnější ceny pojistného. Další úpravy by se mohly týkat i povinného ručení veteránů. Samostatnou kapitolou je také povinné ručení autoškol. Technologie jako telematika, která monitoruje jízdní návyky, může hrát v tomto směru klíčovou roli.
  2. Elektronické platební systémy: Růst mobilních platforem a elektronických platebních systémů umožní řidičům snadnější a rychlejší platby pojistného. To může přispět k nižší míře neplacení pojistného a zvýšené pohodlnosti pro klienty.
  3. Rozšířená ochrana a asistenční služby: Povinné ručení by mohlo postupně zahrnovat více aspektů, než je pouhé plnění škod v případě nehody. To by mohlo zahrnovat asistenční služby, jako je náhradní vozidlo v případě poruchy, ochranu proti krádeži či pojištění nákladu ve vozidle.
  4. Zohlednění autonomních vozidel: S postupujícím vývojem autonomních vozidel se může změnit způsob, jakým je povinné ručení nastavováno. Otázky kolem odpovědnosti za nehody a potřeby pojištění mohou být komplexní a vyžadovat nová řešení.
  5. Zelené a udržitelné aspekty: Vzhledem k narůstajícímu důrazu na ochranu životního prostředí mohou pojišťovny motivovat řidiče k využívání ekologičtějších vozidel. Tarify pro ekologická vozidla mohou být ještě více podporovány a nabízeny za výhodných podmínek.
  6. Regulace a legislativa: Další změny v legislativě mohou ovlivnit povinné ručení, ať už jde o zvýšení minimálního pojistného krytí, změny v postihování neplatičů pojistného nebo regulace týkající se nových technologií a jejich dopadu na silniční provoz.

Budoucnost povinného ručení bude zřejmě plná nových technologií, inovací a snahy o lepší zohlednění potřeb a chování řidičů. Bude zajímavé sledovat, jak se tato klíčová složka silničního provozu bude vyvíjet v následujících letech.