Nezapomínat na povinné ručení – pokuty jsou vysoké

V loňském roce došlo k zásadní úpravě zákona o povinném ručení, kterou se změnila pravidla postihování majitelů vozidel bez sjednaného pojištění. Jaká je situace nyní? Jak vysoká pokuta vám může hrozit a za co? Jedno zůstává stále jisté, povinné ručení je povinné a za jeho porušení hrozí finanční pokuta VŽDY.

Novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, vešla v platnost 15. ledna 2015. Jedna ze zásadních změn, kterou novela přinesla, se týkala tzv. Garančního příspěvku. Tento příspěvek byl původně účtován všem majitelům, u jejichž vozidla bylo zjištěno neplatné nebo dokonce neexistující pojištění. Jeho výše činila 20 až 300 korun za každý den v závislosti na typu vozidla.

Zrušení Garančního příspěvku zdražilo povinné ručení

To již neplatí. Garanční příspěvek, z něhož se původně skládal Garanční fond, byl touto novelou zákona definitivně zrušen. Všichni však víme, že z Garančního fondu byly původně hrazené škody způsobené právě nepojištěnými vozidly. Jaká je situace nyní a kdo škody za nepojištěné viníky platí?

Výpadek, který zrušení Garančního příspěvku způsobil, musí od loňského roku nahradit samotné pojišťovny. Původně Garanční fond stačil na to, aby bylo uhrazeno na 70 procent nepojištěných škod. Zbývajících 30 procent se dařilo získat od viníků – majitelů nepojištěných vozidel.

Financování Garančního fondu se muselo zásadně změnit a přenést právě na jejich bedra. I to bylo jedním z důvodů, proč povinné ručení zdražilo. „Garanční fond zůstal zachován a jsou z něho nadále hrazeny nepojištěné škody, změnil se ale zdroje jeho financování. Pojišťovny musí opět přispívat na nepojištěné škody. Tento dodatečný náklad bylo pochopitelně nutné zohlednit v pojistném. Scénáře o vývoji počtu a výši nepojištěných škod ukazují, že povinné ručení v důsledku zrušení příspěvku nepojištěných zdražilo v řádu stovek korun,”  uvedl Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Majitel nepojištěného vozidla se pokutě nevyhne

To však neznamená, že zrušením Garančního příspěvku zmizela možnost, jak nepoctivé motoristy potrestat. Jelikož je povinné ručení stále ze zákona povinné, hrozí jim i nadále nemalá finanční pokuta. Za provozování motorového vozidla bez zákonného pojištění odpovědnosti může být jeho majiteli udělena pokuta ve správním řízení ve výši od 5 000 až do 40 000 korun. Nepojištěné vozidlo bude navíc vyřazeno z registru. Pokud majitel nepojištěného vozidla navíc způsobí nehodu, musí škodu v plné výši uhradit z vlastních zdrojů.

Vyřazení vozidla z registru hrozí také každému vozidlu, které nebude pojištěno déle jak 14 dní. Pokuta ve výši 1 500 až 3 000 korun ve správním řízení hrozí každému řidiči, který nebude schopen při silniční kontrole předložit zelenou kartu, jakožto jediný doklad o uzavřeném povinném ručení.

Povinné ručení od prvního dne

Žádné přechodné lhůty pro sjednání povinného ručení neexistují. Vozidlo musí být pojištěné od prvního dne, kdy jste vozidlo převzali do svého vlastnictví. To tedy znamená, že pojištění musíte mít sjednané ve stejný den, ve který jste jej koupili (tj. datum uvedené v kupní smlouvě). Platné povinné ručení je nutné mít již u sebe k žádosti o změnu zápisu na registru vozidel. Bez platného pojištění nelze vozidlo vůbec převést.

TIP: Sjednat si povinné ručení je v dnešní době navíc více než snadné. Stačí se připojit na internet a vybrat si povinné ručení online. S výběrem vám pomůžeme na ePojistka.cz, kde si během chvilky porovnáte více nabídek. Kromě povinného ručení si můžete stejným způsobem sjednat řadu užitečných připojištění či havarijní pojištění.