Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Povinné ručení je ze zákona nutno uzavřít. Zodpovídá za něj vlastník vozidla. Do ceny za pojištění vstupuje řada faktorů, které ovlivňují její výši. Jaké faktory to jsou? Jak si cenu povinného ručení spočítat? Na kolik korun vyjde? Jaké jsou aktuální ceny a možnosti?

Porovnáním a posouzením možností může každý vlastník motorového vozidla získat přehled o cenových rozmezích pro jeho potřeby. Závisí to jak na jeho věku, či řidičské minulosti a zkušenosti, avšak i na typu a výkonu jeho vozidla. Online kalkulačky a formuláře jasně a přehledně vypočítají, kolik korun bude povinné ručení stát.

Povinné ručení

Povinné ručení, neboli takzvaně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je zákonnou povinností vlastníka motorového vozidla. To znamená, že kdokoli, kdo vlastní například automobil, musí mít povinné ručení uzavřené.

Vlastník je osoba, která může své auto propůjčit jiné osobě, která k vozidlu nemá vlastnická práva. Osoba, využívající jeho automobil, je označována jako provozovatel. Provozovatel za uzavřené a platné povinné ručení nezodpovídá.

Povinné ručení chrání vlastníka před škodou, která může být způsobena třetí stranou na pozemních komunikacích. Pojištění tak eliminuje finanční dopady, které by mohly být s nehodou spojeny.

Sjednání povinného ručení

Povinné ručení lze sjednat online. Zájemce tak může zhodnotit nabídky trhu a porovnat se svou dosavadní pojistkou. 86 % řidičů platí za povinné ručení více, než by museli.

86 % řidičů přeplácí své povinné ručení

sleva za online sjednání

rychlé vyřízení z domova

Spočítat povinné ručení

Sjednání povinného ručení je jednoduché a rychlé. Řada poskytovatelů umí smluvní vztah vytvořit i bez návštěvy pobočky. To znamená, že vlastník může pojištění uzavřít online z pohodlí domova.

Kalkulačka povinného ručení

Kalkulovat ceny a podmínky povinného ručení lze online. Kalkulačka a formulář povinného ručení je výbornou formou, jak si spočítat cenu za pojištění. Po srovnání cen pojišťoven ji může zájemce během chvíle sjednat.

Pro spočítání cen a porovnání nabídek stačí zadat informace o vozidle, jeho vlastníkovi a doplňující údaje o počtu nehod. Poté dojde k automatickému vygenerování nabídek s cenovou kalkulací.

Pro sjednání a vypočtení ceny povinného ručení je potřeba jen pár údajů.
Kalkulace povinného ručení >

Ceny povinného ručení

Povinné ručení jsou různá, záleží na pojišťovně, motorovém vozidlu, ale i na samotném vlastníkovi. Vlivné faktory na cenu pojištění odpovědnosti za motorové vozidlo jsou převážně charakteru profilujícího pojistníka a parametry vozidla, o kterém se smlouva uzavírá.

Cenu ovlivňuje:

 • věk žadatele
 • adresa žadatele a jeho trvalé bydliště
 • délka období, které bylo beze škod
 • výkon motoru vozidla
 • objem motoru vozidla
 • typ vozidla
 • pohon vozidla
 • stáří a stav vozidla

Stejně tak jako jiné pojištění, i toto povinné ručení se odvíjí od možného rizika pojistných událostí. To znamená, že čím vyšší riziko vzniku události je, tím vyšší je cena pojištění.

Klienti jsou řazeni do tzv. rizikových skupin. Ovlivňuje jej mnoho okolností, které přispívají vysoké a především reálné možnosti vzniku škodných událostí. Poté by byla pojišťovna povinna hradit finanční prostředky pojistníkovi. Jedná se tedy o kontrolu případné zákonné reakce v budoucnu.

Levné povinné ručení – cena pojistky na auto

Nejlevnější povinné ručení lze získat díky studiu a výběru nabídek. Prostudováním možností se vytvoří jasná představa, jakých cen může pojistník dosáhnout. Cena povinného ručení se pohybuje od necelých 1 000 Kč výše. Závisí na poskytovateli a faktorech hodnocení.

Čím vyšší objem motoru vozidlo má, tím vyšší cena pojistky na auto bude. Čím nižší věk pojistník má, tím bude jeho cena pojistky na auto vyšší.

Srovnáním dvou subjektů, rozdílného charakteru s jiným typem vozidla, je jasné, jak výrazně velký vliv mají rizikové faktory pro tvorbu ceny pojistky na auto. Příkladem může být subjekt A, kterému je 19 let a subjekt B, ve věku 49 let.

Subjekt A vlastní vozidlo značky BMW s výkonem 150 kW. V porovnání se subjektem B, který má Škodu Octavii s výkonem 110 kW, bude jeho pojistka vyšší několikanásobně. Roli hrají i bonusy, které má starší subjekt již naježděné.

Zatímco subjekt B může dosáhnout na pojistku povinného ručení v částce přibližně 1 900 , subjekt B nedosáhne na pojištění nižší než 18 000 Kč. Roli hraje především věk, nulové bonusy a výkon automobilu.

Povinné ručení za levnější ceny lze sjednat porovnáním nabídek konkurence. Oficiálních pojišťoven, poskytující tento druh pojištění, je na českém trhu celá řada. Jedná se o běžné a především velmi důležité pojištění.

Nejlevnější pojištění lze získat díky studiu a výběru nabídek.

Nejlevnější povinné ručení ceník

Nejlevnější povinné ručení s ohledem na typ vozidla, bez ohledu na věk a bonusy, je pro motorové vozidlo o kubatuře do 1 000 ccm. Čím vyšší je, tím vyšší bude i sazba pojistky.

1

do 1 000 ccm

průměrná cena – 2 551 Kč
nejlevnější pojištění – 1 080 Kč
běžná cena – 1 744 Kč

2

do 1 350 ccm

průměrná cena – 3 071 Kč
nejlevnější pojištění – 1 590 Kč
běžná cena – 2 150 Kč

3

do 1 850 ccm

průměrná cena – 4 301 Kč
nejlevnější pojištění – 1 641 Kč
běžná cena – 3 100 Kč

4

do 2 500 ccm

průměrná cena – 4 560 Kč
nejlevnější pojištění – 2 641 Kč
běžná cena – 4 400 Kč

5

nad 2 500 ccm

průměrná cena – 5 345 Kč
nejlevnější pojištění – 2 842 Kč
běžná cena – 6 500 Kč

Na nejlevnější pojištění může dosáhnout osoba, která má již naježděné bonusy a získané zkušenosti. Pro mladší osoby se vyplatí začít s pojištěním včas, právě z důvodu nastřádání si dobu ježdění bez nehod.

Nejlevnější povinné ručení 2024

Ceny povinného ručení 2024 budou o něco málo vyšší. V roce 2021 stoupla průměrná cena pojištění povinného ručení o 91 Kč. Dynamika růstu je ovšem nižší. To znamená, že nárůst v ceně není tak vysoký. V roce 2020 byl nárůst kolem 4,5 %, zatímco rok 2021 symbolizuje nárůst 2,9 %.

V roce 2019 byla průměrná výše pojistky rovna 2 969 Kč, pro rok 2024 je to 3 212 Kč.

I přesto, že epidemiologická situace Covid ve světě poznamenala ekonomický trh, inflace ani navyšující se cena autoservisních služeb, nemá výrazné dopady na výši pojištění povinného ručení.

Velké množství povinností a podmínek dává za důsledek nemožné stanovení jednotného ceníku. Z tohoto důvodu existují kalkulačky a online srovnávače pro povinné ručení, ve kterém se jasně specifikují osoby a vozidla.

Zkuste si porovnat nabídky přímo dle potřeb.
Kalkulačka pro povinné ručení >

Srovnání nabídek

Nabídky na trhu jsou závislé na žadateli i na strategii pojišťovny. Vlastník vozidla si může vybrat mezi subjekty, poskytující povinné ručení.

Povinné ručení může sjednat například u:

 • Allianz pojišťovna
 • AXA pojišťovna
 • ČPP
 • ČSOB
 • Direct pojišťovna
 • Generali pojišťovna
 • Kooperativa
 • UNIQA

Ceny povinného ručení budou podobné, ceníky ovšem často veřejné nejsou. Je potřeba porovnávat a poptávat. Je vhodné vědět nejen jak a jakou pojistku zřídit. Určitě je důležité mít povědomí i o možnostech zrušení povinného ručení.

Povinné ručení je ze zákona potřeba. Je vhodné mít představu o možnostech a výchozích podmínkách.

Povinné ručení je zákonné pojištění vozidla. Nabídku povinného ručení lze najít mezi produkty každé pojišťovny. Často může být proto obtížné se ve velkém množství nabídek vyznat. Co ovlivňuje cenu povinného ručení? Proč si sjednat povinné ručení online? A jak najít nejlevnější povinné ručení na auto?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je, jak už název sám napovídá, zákonnou povinností každého vlastníka motorového vozidla. Povinnost sjednat povinné ručení vychází ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jakmile je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, bez pojištění se zkrátka nelze obejít.

Pokud vozidlo nemá sjednané povinné ručení, dopouští se jeho vlastník přestupku. Za něj mu může být uložena pokuta v rozmezí od 5 000 Kč až do 40 000 Kč a kromě toho po něm bude Česká kancelář pojistitelů vymáhat denní příspěvek v zákonné výši za nepojištěné období. A pozor, povinné ručení je třeba sjednat i na motorku či přívěsný vozík.

Co kryje povinné ručení

Jak již uvedeno, povinné ručení musí pro svoje vozidlo nebo motorku sjednat každý jeho vlastník. Nejedná se tedy o dobrovolné pojištění, jakým je havarijní pojištění. Smyslem povinného ručení totiž je, nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu.

Povinné ručení kryje škody způsobené třetím osobám, nikoliv tedy škody na vlastním vozidle. Jednoduše řečeno, každý pojištěný, který způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil.

V rámci povinného ručení má pojištěný právo, aby za něj pojišťovna zaplatila následující:

 • újmu na zdraví,
 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
 • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
 • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Rozsah povinného ručení je dán zákonem a není možné ho měnit. To znamená, že pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené. Limity pojišťovny však mohou být i vyšší.

TIP: Podívejte se na přehled nejčastějších dotazů k povinnému ručení.

Na co se nevztahuje povinné ručení

Při sjednávání povinného ručení by si každý měl dát pozor na tzv. výluky z povinného ručení. Jedná se o případy, kdy pojišťovna škodu za viníka dopravní nehody nezaplatí nebo plnění sníží.

Některé výluky jsou přímo dané zákonem a řídí se jimi každá pojišťovna. Ty lze označit za standardní výluky. Ovšem jsou i takové výluky, které si stanoví sama pojišťovna v pojistných podmínkách. To jsou nestandardní výluky a je třeba jim před podpisem smlouvy věnovat náležitou pozornost.

Mezi zákonem stanovené (standardní) výluky z povinného ručení na auto patří škoda či újma:

 • na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem (tyto škody kryje havarijní pojištění),
 • vzniklá mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem,
 • způsobená manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 • kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželovi nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti, s výjimkou újmy mající povahu ušlého zisku, pokud tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením,
 • vzniklá při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví jedné osoby,
 • vzniklá při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži,
 • způsobená provozem vozidla při teroristické či válečné události.

Mezi pojistnými podmínkami stanovené (nestandardní) výluky patří například, pokud pojištěný:

 • způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně,
 • se bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
 • způsobil škodu technicky nezpůsobilým vozidlem nebo vozidlem bez platného technického průkazu,
 • opustil místo dopravní nehody nebo jinak znemožnil zjištění skutečné příčiny vzniku dopravní nehody,
 • škodu způsobil pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo aj.

Každá pojišťovna má ovšem své pojistné podmínky a v nich mohou být i jiné výluky, než uvedeno shora.

Co je potřeba ke sjednání povinného ručení na auto?

Uzavření pojistné smlouvy je jednoduchý proces. Při využití srovnání povinného ručení je potřeba jenom technický průkaz vozidla a osobní údaje vlastníka.

Do online srovnávače povinného ručení zájemce zadává tyto údaje o vozidle:

 • typ (osobní, užitkové, motocykl)
 • užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
 • značka
 • modelová řada
 • motorizace

Pokud chce zájemce získat přesnější cenu povinného ručení, pak vyplní také rok výroby vozidla, svůj věk, bydliště a délku bezeškodního období (systém bonus/malus).

Po vyplnění formuláře stačí kliknout na tlačítko „Spočítat cenu“ a objeví se porovnání povinného ručení. Pak už si lze vybírat nejvýhodnější zákonné pojištění auta vzhledem k jeho ceně i rozsahu služeb.

Povinné ručení se sjednává zpravidla na rok s automatickým prodloužením a začíná podpisem smlouvy. Uzavření smlouvy online má stejnou váhu jako osobní sjednání na pobočce pojišťovny.

Po uzavření smlouvy obdrží pojištěný kromě samotné smlouvy i zelenou kartu. Ta je platná v ČR a zahraničí a každý řidič ji musí mít vždy u sebe, jinak mu hrozí pokuta od 1.500,- Kč do 3.000,- Kč. Výčet států, ve kterých pojištění platí, je uveden na zadní straně zelené karty.

Proč sjednat povinné ručení online

Prvním důvodem, proč sjednat povinné ručení online, je pochopitelně to, že zájemce o pojištění nemusí navštěvovat žádnou kamennou pobočku. Vše může vyřešit z pohodlí domova a zvážit veškeré nabídky bez toho, aby na něj v pojišťovně někdo tlačil s uzavřením smlouvy.

Dalším důvodem ke sjednání povinného ručení online je to, že díky srovnávačům povinného ručení dostane zájemce nabídky všech pojišťoven. Zájemce o pojištění díky porovnání povinného ručení získá během pár okamžiků nejlevnější nabídky povinného ručení a ihned si ho také může online sjednat.

Nejlevnější povinné ručení vyhledá kalkulačka povinného ručení. Pojištění lze rovnou uzavřít z pohodlí domova.
Spočítat ceny povinného ručení >

Posledním důvodem sjednání povinného ručení online je, že klienti zpravidla dostanou při využití kalkulačky povinného ručení slevu na pojistném. Cena povinného ručení tak může být nižší, něž jakou by zájemce obdržel v pojišťovně.

Povinné ručení – cena

Cenu povinného ručení ovlivňuje několik okolností. Hlavním faktorem, který ovlivňuje cenu povinného ručení, je rizikovost řidiče. Zde platí jednoduché pravidlo. Kdo víc bourá, víc platí.

Pojišťovny v podobě bonusů odměňují řidiče, kteří jezdí bez nehod. Ti platí obvykle nižší pojistné. A naopak těm, kteří bourají často, dávají pojišťovny k pojistnému přirážky (systém bonus/malus).

Při změně pojišťovny se bonusy dají ve většině případů jednoduše přenést k jiné pojišťovně, protože se evidují u České kanceláře pojistitelů.

Cenu povinného ručení také ovlivňuje bydliště vlastníka. Statistiky ukazují, že nejvíce se bourá v Praze, nejméně ve Zlínském a Jihočeském kraji. V Praze tedy bude povinné ručení nejdražší. Rozdíl v cenách se pohybuje mezi 10 a 15 %

Posledním faktorem, který ovlivňuje cenu povinného ručení, jsou samozřejmě parametry vozidla. Čím bude auto dražší, novější, bude mít vyšší obsah (objem) motoru či hmotnost, tím také bude cena povinného ručení vyšší.

Kalkulačka povinného ručení každému rychle a snadno řekne, kolik za povinné ručení pro konkrétní vozidlo zaplatí v jeho kraji.

Jak najít nejlevnější povinné ručení

Povinné ručení lze sjednat snadno a rychle online. Nabídek pojišťoven je opravdu hodně a někdy může být poměrně obtížené vybrat levné povinné ručení, které bude pro dané vozidlo vyhovující.

Cena povinného ručení bude pro většinu motoristů hlavním kritériem. Ne vždy však musí být nejnižší cena výhrou, protože nejlevnější povinné ručení často nemívá asistenční služby nebo připojištění, které, dojde-li na nehodu, každý motorista ocení. 

Levné povinné ručení nemusí být pro každého automaticky to nejlepší. Před uzavřením smlouvy je tedy třeba zvážit všechny faktory a rozsah služeb, který pojištěný potřebuje.

Vyplňte nezávazný formulář a prohlédněte si nejvýhodnější nabídky povinného ručení.
Srovnávač povinného ručení>

Čas s porovnáváním nabídek jednotlivých pojišťoven a výběrem toho správného pojištění ušetří online kalkulačky povinného ručení, které zdarma nabízejí srovnání povinného ručení. Po vyplnění jednoduchého formuláře jsou nabídky pojištění vždy přehledně seřazeny od nejlevnějších až po ty nejdražší.

V případě zájmu je možné povinné ručení několika kliknutími rovnou sjednat. Kalkulačka povinného ručení k ničemu nezavazuje, lze ji bez obav využít jen k získání lepšího přehledu o aktuálních nabídkách pojišťoven.   

Zrušení povinného ručení

Povinné ručení se sjednává na dobu neurčitou a délka pojistného období je zpravidla jeden rok. Pokud nedojde ke zrušení povinného ručení ze strany pojištěného, tak se po uplynutí této doby pojistná smlouva automaticky prodlužuje.

Existuje několik důvodů a způsobů, jak na zrušení povinného ručení. Nejčastějším důvodem je změna vlastníka vozidla nebo vyřazení vozidla z registru. V takovém případě povinné ručení zaniká dnem, kdy pojistník písemně oznámil pojistiteli změnu vlastníka vozidla.

Mezi další důvody zrušení povinného ručení patří odcizení vozidla. Dnem ukončení povinného ručení je pak den, kdy policie přijala oznámení o odcizení vozidla.

Uplynutí doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno, je rovněž důvodem zrušení povinného ručení. V tomto případě si ovšem pojištěný musí dát pozor, protože zpravidla platí automatické prodloužení smlouvy o povinném ručení, pokud není ve smlouvě dohodnuto jiné pravidlo.

Velmi častým důvodem zrušení povinného ručení je nezaplacení pojistného. Pokud pojištěný pojistné včas nezaplatí, pak mu pojišťovna musí zaslat upomínku k zaplacení se lhůtou alespoň jeden měsíc. Pokud ani v této dodatečné lhůtě nebude pojistné zaplaceno, pak dojde ke zrušení povinného ručení.

Posledními možnostmi, jak povinné ručení ukončit, je výpověď povinného ručení nebo dohoda uzavřená s pojišťovnou. Povinné ručení lze ukončit výpovědí bez uvedení důvodu.

Pokud chce pojištěný vypovědět pojistnou smlouvu na konci pojistného období, je nutné doručit výpověď do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období. V opačném případě se pojištění automaticky prodlouží.

Co má obsahovat výpověď povinného ručení? A je třeba na výpověď povinného ručení vzor?

Výpověď povinného ručení musí být vždycky písemná a musí obsahovat podstatné náležitosti jako jsou identifikační údaje pojištěného (jméno, příjmení, bydliště), číslo pojistné smlouvy, datum a podpis. Výpověď není třeba nijak odůvodňovat.

Mnoho pojišťoven poskytuje na svém webu vzor výpovědi pojistné smlouvy.

Nejlevnější povinné ručení na motorku

Povinné ručení musí mít uzavřené nejen každý majitel vozidla, také i vlastník motorky, skútru, čtyřkolky či motorového kola.

Cena nejlevnějšího povinného ručení motocyklu je výrazně nižší než cena povinného ručení na auto. Výši pojistného ovlivňují stejné faktory jako u auta, tedy především objem motoru motocyklu, jeho stáří, dále také věk a bydliště pojistníka.

Motorka se využívá spíše sezónně, tudíž řidiči mají zájem především o krátkodobé povinné ručení. Z tohoto důvodu pojišťovny nabízí možnost sezónního povinného ručení. V období, kdy majitel motorku nevyužívá, povinné ručení neplatí a nemusí motorku odhlašovat z registru vozidel.

Cenu povinného ručení na motorku je rovněž možné snadno spočítat v online srovnávači povinného ručení.

Povinné ručení na přívěsný vozík

Přívěsný vozík sice nemá motor, ovšem má svou registrační značkutechnický průkaz, proto musí mít i sjednané povinné ručení.

Přívěsné vozíky se dělí do dvou skupin. Jsou to lehké přívěsné vozíky do 750 kg a pak vozíky těžké s hmotností nad 750 kg. Pro účely povinného ručení přívěsného vozíku se obvykle rozlišují ještě další dva pojmy – přívěs a návěs.

Přívěs nese celou váhu nákladu sám. Naopak návěs není konstruován k tomu, aby na něm byla váha rovnoměrně rozložena. Je totiž určen k tomu, aby velkou část váhy neslo speciální tažné vozidlo (tzv. tahač).

Pojištění přívěsného vozíku lze řešit při sjednávání povinného ručení na auto. Povinné ručení na přívěsný vozík nabízí prakticky všechny pojišťovny.

Na cenu povinného ručení přívěsného vozíku mají vliv stejné faktory jako u povinného ručení na auto.

Pro lepší orientaci v jednotlivých nabídkách se vyplatí využít srovnávačů povinného ručení a online kalkulaček, které najdou nejlevnější a nejvýhodnější produkty.

Je třeba připomenout, že i přes sjednané povinné ručení na přívěsný vozík nedostane pojištěný plnění od pojišťovny v případě, kdy vozík způsobí škodu na vlastním vozidle pojištěného.  

;