Zrušení povinného ručení – aktuální návod na výpověď

Vlastník vozidla má zákonnou povinnost pojištění ve formě povinného ručení. Může si vybrat u různých poskytovatelů a porovnávat tak jejich nabídky. Co to vlastně povinné ručení je? Na co se vztahuje? Lze povinné ručení zrušit? Jakým způsobem a za jakých podmínek? Poskytnutí vzoru výpovědi povinného ručení ušetří čas, práci i problémy. Jak vytvořit správnou a kompletní výpověď smluvního vztahu o povinném ručení?

Může nastat hned několik důvodů, které vedou pojistníka ke zrušení dosavadního povinného ručení u dané pojišťovny. Pokud se jedná o situaci, kdy vozidlo je likvidováno, nebo prodáváno, je to velmi jednoduché. V případě, že se klient rozhodl pro změnu z důvodu konkurenční výhodnější nabídky, může brát v potaz pár faktorů, které mu s výpovědí pomůžou.

Povinné ručení

Povinné ručení lze jinými slovy nazvat jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jedná se o zákonnou povinnost, kterou musí každý vlastník motorového vozidla dodržet.

Vlastníkem vozidla se rozumí osoba, která motorové vozidlo vlastní, má na věc vlastnická práva. Druhým subjektem, který se v této problematice řeší, je provozovatel. Provozovatelem je osoba, která vozidlo vlastnit nemusí. Ovšem může užívat a provozovat motorové vozidlo se souhlasem vlastníka.

Vlastník i provozovatel je v registru vozidel zapsán. Povinnost mít sjednané povinné ručení je ovšem na bedrech vlastníka vozidla. Tuto podmínku je nutno dodržet, jelikož jen po jejím splnění je vozidlo možné provozovat na silnici, respektive na všech veřejných komunikacích.

Účel, který povinné ručení má, je ochrana před škodou, která může být způsobena jiným vozidlem na pozemní komunikaci. Jedná se o pojištění, které kryje vlastníka před finančními dopady jiné poškozené strany.

zrušení povinného ručení
Vlastník má zákonnou povinnost sjednat povinné ručení pro jeho motorové vozidlo.

Zrušení povinného ručení

Povinné ručení lze zrušit, ovšem obratem se musí zařídit ze zákona nové, aktivní a platné. Často se tak děje z důvodu lepší, ekonomičtější, nebo efektivnější nabídky pojištění.

Pro zrušení povinného ručení platí dané okolnosti, které je potřeba brát v potaz při vypovídání pojistek dosavadních. Sjednat novou již není nijak náročné a to i díky online srovnávači a formuláři.

Jak si snadno spočítat cenu nového povinného ručení?

Formulář a kalkulačka povinného ručení >

Povinné ručení je nejčastěji sjednáno na dobu neurčitou, ovšem s platností smlouvy na jeden kalendářní rok. V případě, že se před koncem platnosti nepřihlásí ani jedna strana ke změně, smluvní poměr není rozvázaný. Smluvní vztah se automaticky prodlouží na další rok.

Výhodou je jednoznačně to, že osoba není povinna kontrolovat platnost smlouvy o povinném ručení. Automatizace prodloužení se postará o aktivní pojistku. Díky roční platnosti smlouvy není pojistník nucen tuto pojistku uzavírat na neurčitou dobu.

Doporučuje se tedy provádět změny před uplynutím smlouvy povinného ručení. Výpověď je jednodušší a sjednání obratem bezproblémové. Stačí si vyhledat levnější pojistku, která bude více odpovídat klientovo požadavkům. Výhodnější pojistka lze dohledat na kalkulačce povinného ručení.

Jakým způsobem povinné ručení vypovědět

Způsobu, jak dosavadní povinné ručení zrušit, je hned několik. Je dobré je znát a zároveň i vědět, který z nich je nejefektivnější, nejjednodušší a nejlevnější.

Způsoby zrušení:

 • při končícím období uzavřené smlouvy
 • při vzniku nové smlouvy
 • po pojistné události
 • při prodeji či změně vlastníka
 • při vyřazení vozidla z evidence
 • kvůli zvýšení pojistného u povinného ručení
 • ukončení bez důvodu

Jakýkoli z důvodů a způsobů ke zrušení je výhodné v případě, kdy je cenová nabídka jiného z poskytovatelů lepší, výhodnější, či jednodušší.

1

Zrušení povinného ručení AXA

AXA pojišťovna zrušení povinného ručení přehledně nabízí na svých stránkách. K dispozici je PDF dokument s přívětivým formulářem.

Nabídka povinného ručení u AXA je nabízena ve 3 balíčkách. Varianty jsou dle limitu plnění pojistky. Pokud by měl klient zájem o připojištění, může požádat o výhodný balíček, který AXA nabízí.

Připojištění se může skládat z doplňku pro ochranu skel, úrazu, poskytnutí náhradního vozidla, asistence, nebo ochrany proti vandalismu, poškození a odcizení.

2

Zrušení povinného ručení Allianz

Pojistník musí zrušení povinného ručení u Allianz provést písemně. Žádost o ukončení je možné provést formou emailové komunikace na adresu informačního oddělení Allianz, nebo tak, jak je zvykem, poštou na adresu pojišťovny.

Pokud by klient chtěl mít jistotu, může navštívit jakoukoli z poboček a smlouvu ukončit osobně.

3

Zrušení povinného ručení Kooperativa

Pro zrušení povinného ručení u Kooperativy jsou možné tři způsoby. Osobní schůzkou pobočky pojišťovny, telefonicky nebo poštou.

Formulář, který je potřeba vyplnit a zaslat, je dostupný na internetových stránkách Kooperativy.

4

Zrušení povinného ručení ČSOB

Povinné ručení u ČSOB je možné zrušit jednoduše a obdobně, jako u jiných pojišťovacích subjektů. Nabízí řadu možností, které mohou nastat a přináší jasný návod, jak v dané situaci postupovat.

Žádost o zrušení požadují písemně. Formulář mají dostupný na internetu, ovšem uznají i individuálně sepsaný výpovědní arch.

5

Zrušení povinného ručení ČPP

ČPP je zkratka pro Českou podnikatelskou pojišťovnu. Ta nabízí rovněž formulář jako vzor.

Nabídka povinného ručení od ČPP je zajímavá, s asistenční službou zdarma. Pokud by pojistník zvládl období bez škod, nabízí mu navíc bonusy a slevy za jeho bezproblémové pohybování se na silnici.

6

Zrušení povinného ručení Generali

Nejen, že výpověď povinného ručení může klient Generali podat skrze online formulář. Na výběr má více možností. Může navštívit pobočku v jeho městě, nebo jen kontaktovat jeho pojišťovacího agenta, zprostředkovávajícího nabídky. Může tedy ukončit smlouvu i přes telefon.

Všechny podrobnosti a náležitosti má Generali jasně specifikováno v podmínkách na jejich webových stránkách.

7

Zrušení povinného ručení Uniqa

Zrušit povinné ručení u společnosti Uniqa může klient třemi způsoby.

Emailem, poštou nebo po telefonu. Přes telefon se domluví se zákaznickou linku, která mu s podáním žádosti o zrušení ráda pomůže.

Stačí se řídit podmínkami, které společnosti uvádějí veřejně. Pokud si klient není jistý, jistotou je návštěva pobočky. Tam může vyřešit celou situaci, nebo alespoň získat potřebné formuláře a kontakty.

Pokud by byl člověk za pomoc vděčný, ale pobočka není blízko jeho bydliště, může využít zákaznický servis k tomu určený. Konkrétní kroky mu pracovníci jistě ochotně sdělí.

Nejen AXA pojišťovna nabízí přehledný postup ke zrušení povinného ručení na svých stránkách.

Zrušení povinného ručení vzor

Každá z pojišťoven má své jasné formulační a dokumentační podmínky. Vzory a dokumenty jsou vždy přístupné na jejich webových stránkách.

Stačí, když si žadatel o zrušení povinného ručení stáhne vzorový formulář u svého poskytovatele. Ten vyplní a odešle.

Zrušení se provádí formou výpovědi smluvního vztahu. Pojistitel je ten subjekt, který poskytuje pojistku. Pojistník je osoba, která o pojistku zažádala a smluvně od pojistitele získala. Pojistitel poskytuje pojistníkovi povinné ručení.

Vzor:

1. sekce, obsahující informace o pojistiteli. Jasně tak říká, u koho je pojistka vedena. Tato část žádosti o zrušení obsahuje celou adresu pojišťovny, která je zapsána v obchodním rejstříku. Je doplněna o IČO.

2. sekce, obsahující informace o pojistníkovi. Jasně identifikuje pojištěný subjekt. Tato část žádosti obsahuje osobní údaje fyzické osoby, která uzavřela smluvní vztah s pojišťovnou.

3. sekce, obsahující informace o důvodu ukončení pojistné smlouvy. Obsahuje fakta, která vedou pojistníka ke zrušení. Zároveň je doplněna o lhůtu na výpověď, která vychází z podmínek uzavření.

Je potřeba myslet na číslo pojistné smlouvy, které je nejčastěji uváděno v záhlaví žádosti. Musí být vždy uváděno při žádosti o změnu či zrušení. Celý dokument, obsahující žádost o zrušení, musí být vlastnoručně podepsán a uveden s datumem sepsání.

Žádost o zrušení povinného ručení

Žádost o zrušení povinného ručení se zasílá na adresu pojišťovny v písemném znění. Jedná se o dopis, který se doporučuje odeslat doporučeně. Obyčejný dopis může znamenat výmluvy ze strany adresáta. Při doporučeném zaslání má odesílatel potvrzení o zaslání, se kterým snadno dokáže, že v řádném termínu žádost odeslal.

Pokud se pojistník rozhodně vypovědět povinné ručení ke konci období, na které má pojistnou smlouvu, opět musí do rukou pojišťovny doručit žádost o zrušení. Pojišťovna musí tuto žádost získat nejdéle 6 týdnu před ukončením pojistné doby.

Jestliže důvod ukončení pojistky povinného ručení spočívá v prodeji vozidla, zrušení je téměř okamžité. Jedná se o nejběžnější způsob, jak se povinné ručení ukončuje. Po sepsání kupní smlouvy o vozidle je potřeba její kopii zaslat pojišťovně. Druhou možností je zaslání kopie velkého technického průkazu s nově zapsaným vlastníkem. Pojišťovna povinné ručení dosavadního vlastníka zruší.

Vyřazení automobilu z evidence vozidel s sebou přináší podobné povinnosti vlastníka, jako u prodeje. Opět musí tuto skutečnost nahlásit své pojišťovně a doložit dokumenty o likvidaci vozidla.

Povinné ručení zrušení smlouvy

V případě, že se klient rozhodne bez udání důvodu povinné ručení zrušit, může tak učinit a uzavřenou smlouvu ukončit. Ze zákonného hlediska má každá strana pojistné smlouvy možnost odstoupit od sjednaného smluvního vztahu.

Výpověď je obdobná, ovšem musí počítat s výpovědní lhůtou, která je často v řádu 2 měsíců od ukončení. Pokud je důvodem vyšší pojistná sazba, než kterou má pojistník možnost platit u konkurence, může odstoupit od smlouvy do 1 měsíce od doručení složenky k platbě.

Při vzniku pojistné události vzniká možný podnět k vypovědění. Pokud se pojistník povinného ručení stane účastníkem dopravní nehody, může výpověď smlouvy uskutečnit do 3 měsíců od oznámení události. Smlouva je následně do 1 měsíce ukončena.

U pojistných událostí může konat i sama pojišťovna. A to především v tom případě, kdy se jedná již o několikátou nahlášenou škodu v posledním období. V těchto situacích je ukončujícím subjektem sám poskytovatel pojistky.

Ze zákonného hlediska má každá strana pojistné smlouvy možnost odstoupit od sjednaného smluvního vztahu.

Co je potřeba ke zrušení pojistné smlouvy

K tomu, aby byl člověk schopný povinné ručení zrušit, nepotřebuje nic nezískatelného. Nejdůležitější v procesu rušení jsou informace. A to jak informace o možnostech a cestách ukončení smlouvy, tak i informace o vozidle, pojistné smlouvy a pojistníkovi.

Informace o vozidle jsou důležité pro prověření pojištěné věci, na kterou se ručení vztahuje. Jedná se tedy o druh vozidla, tovární značku a model vozidla.

Jak zrušit povinné ručení – výpověď

Výpověď, podávaná při rušení povinného ručení, musí obsahovat náležité informace. Správně podaná výpověď musí být zaslána na adresu pojišťovny, u které je vedeno povinné ručení.

V případě, že chybí nějaká z informací ve výpovědi, která je při podání požadována, není výpověď považována za kompletní a platnou.

Výpověď musí obsahovat:

 • celé jméno pojistníka
 • jeho trvalou adresu bydliště
 • číslo pojistné smlouvy, která byla uzavřena
 • datum
 • místo
 • vlastnoruční podpis

Výpověď podána se všemi těmito náležitostmi se považuje za správnou. Ovšem každý z pojišťovacích subjektů a poskytovatelů má svůj vlastní mustr, dle kterého se musí klient řídit.

Je vhodné uvádět i informace o pojistiteli, nikoli jen o pojistníkovi. Výpověď pak působí profesionálně a kompletně. Je potřeba informace o subjektech a pojistné smlouvě doplnit i o onen důvod, který pojistníka vede ke zrušení.

Výpověď povinného ručení a pojistné smlouvy – vzor

Obecný vzor výpovědi by měl vypadat přibližně takto. Doporučuje se řídit specifickými formuláři, které každá z pojišťoven zveřejňuje.

Výpověď smlouvy povinného ručení

Pojistitel (pojišťovna):

 • Název společnosti
 • Ulice a popisné číslo
 • Obec, PSČ
 • IČO

Pojistník (pojištěná osoba):

 • Jméno, příjmení
 • Ulice a popisné číslo
 • Obec, PSČ
 • Rodné číslo

Dobrý den, vypovídám pojistnou smlouvu číslo ________ z důvodu _________________________. Prosím o zaslání potvrzení o ukončení mé pojistné smlouvy povinného ručení na adresu a potvrzení výpovědní lhůty ____________________.

S pozdravem

______________________________________

dne ___.____.________

Takto sepsaná výpověď smlouvy povinného ručení je kompletní a validní.

Je dobré znát podmínky pro zrušení pojistného, možnosti i důvody. Proces není nijak náročný. Jen je potřeba vědět jeho požadavky k průběhu.