Pojištění sedadel – doplněk k povinnému ručení, který možná ještě neznáte

Povinné ručení i havarijní pojištění v posledních letech neustále rozšiřuje nabídku doplňkových služeb nebo různých připojištění. Jedním z nich je právě pojištění sedadel. Jedná se o úrazové pojištění sjednatelné k povinnému ručení.

Na rozdíl ovšem od běžného úrazového pojištění se pojistná ochrana nevztahuje na konkrétního jedince, ale na aktuální pasažéry vozu. Stejnou cenu zaplatí pojistitel za kterékoliv místo ve voze. Tedy jak za sedadlo vzadu za řidičem, tak i za sedadlo vpředu, vedle řidiče, které bývá označováno za nejnebezpečnější.

Rozsah pojištění

Doplňkové pojištění se sjednává proti úrazům, které se stanou posádce vozu, a k nimž dojde v příčinné souvislosti s provozem pojištěného vozidla. Rozsah pojistné ochrany se vztahuje především na smrt nebo na trvalé následky po úrazu. Pojištění hradí také náklady spojené s hospitalizací v nemocnici a rekonvalescencí po úraze.

Nejčastěji se pojišťuje vozidlo jako celek. Tedy všechna sedadla, která jsou zapsána v technickém průkazu vozu. Některé pojišťovny ale nabízí také jednotlivou variantu. K povinnému ručení může majitel vozu sjednat pouze pojištění řidiče nebo zadní části vozu. Cena se pohybuje v řádu několika stokorun ročně.

Pojistka rychleji než u povinného ručení

Pojištění sedadel v sobě skrývá hned několik výhod. V prvé řadě nenahrazuje úrazové pojištění. V případě pojistné události máte tedy nárok na dvojí plnění. Jednak za běžné úrazové pojištění a jednak za doplňkové pojištění sedadel. Podmínkou je mít samozřejmě sjednané úrazové pojištění na konkrétní osobu.

Pojištění také můžete uplatnit i v případě, že nemáte nárok na plnění pojistky z povinného ručení. Havárie totiž nutně nemusí znamenat kolizi dvou vozů. Úraz se může stát například nárazem auta do překážky nebo do zvířete. V takovém případě se povinné ručení nevyplácí a případné škody na majetku jsou hrazeny pouze z havarijního pojištění.

Pokud dojde ke srážce dvou vozidel, nemusí ani tehdy být jasné, kdo je viníkem. Jestliže ani jeden z řidičů neuzná vinu a situace není na první pohled zřetelná, případ jde před soud. Peníze z povinného ručení tak poškozený řidič nemusí vidět několik měsíců. Pojištění sedadel ovšem na rozhodnutí soudu nečeká a vyplácí náhrady bez prodlení a bez ohledu, jak soudní přelíčení dopadne.