Pojištění GAP – co nabízí, výhody a nevýhody

Stejně jako u každého produktu i u automobilu začíná po zakoupení ihned klesat jeho hodnota. To je z pohledu majitele poměrně nespravedlivé, když navíc uváží, že po třech letech od zakoupení může hodnota vozu klesnout na polovinu pořizovací ceny. Ale co je to GAP pojištění jako takové a kdy se vyplatí havarijní pojištění?

Pojištění GAP, tedy Guaranteed Asset Protection, nabízí možnost si pořizovací cenu vozu pojistit. Přestože se nejedná o rozšířený druh pojištění, pojišťovny jej většinou nabízí jako připojištění při zřizování havarijního pojištění. Pojištění GAP zajišťuje neměnnou hodnotu automobilu po dobu tří let. Jaké jsou zkušenosti s pojištěním GAP?

Co je GAP?

Pojištění GAP je druhem pojištění, které kryje rozdíl mezi hodnotou vozidla a zbývajícím dluhem na úvěru (leasingu) v případě, že je vozidlo ztraceno nebo vážně poškozeno a standardní auto pojištění (které pokrývá škody na vozidle) nestačí na pokrytí všech nákladů.

Hodnota nového automobilu začíná klesat téměř okamžitě, jakmile opustí showroom. Pokud dojde ke krádeži, nehodě nebo jiné události, která způsobí ztrátu vozidla, standardní pojištění pokryje pouze aktuální tržní hodnotu auta.

To může znamenat, že se člověk ocitne v situaci, kdy bude mít stále ještě dluh na financování, i když vozidlo již nemá. Právě zde pojištění GAP vstupuje do hry.

Pojištění GAP by pokrylo rozdíl mezi aktuální tržní hodnotou vozidla a zbývajícím dluhem na úvěru. To znamená, že by se pojištěný nemusel starat o splácení zbytku úvěru na vozidlo, které již nevlastní. Tímto způsobem může pojištění GAP ušetřit majitelům auta tisíce, a dokonce i desetitisíce korun.

GAP auto

Gap auto je tedy zkráceně pojistné krytí pro případ, že majitel vozidla poškodí nebo mu bude ukradnuto vozidlo a hodnota tohoto vozidla je nižší než zbývající splátka úvěru nebo leasingu.

Gap auto pojištění tak kryje rozdíl mezi hodnotou vozidla a zbývající splátkou, aby majitel vozidla nebyl nucen platit za vozidlo, které již nemá.

GAP sleva

Sleva na GAP pojištění se nabízí především ve spojení s novými vozidly nebo vozidly na finanční leasing. Sleva na GAP pojištění může být udělena buď v rámci balíčkové nabídky, kde je GAP pojištění součástí celkového pojištění vozidla, nebo jako samostatná sleva na GAP pojištění.

Tato sleva se obvykle poskytuje v rámci různých akčních nabídek pojišťoven nebo ve slevových kampaních pro zákazníky. Je důležité si přečíst podmínky nabídky, protože sleva na GAP pojištění může být vázána na splnění určitých podmínek, jako je například délka trvání pojištění nebo výše pojistného.

Sleva na GAP pojištění může být zajímavou možností pro zákazníky, kteří si pořizují nové vozidlo nebo vozidlo na finanční leasing. Tímto pojištěním se chrání před rizikem finanční ztráty v případě, že dojde k totální ztrátě vozidla a pojistné plnění při škodě by nenaplnilo zůstatek úvěru. Sleva na GAP pojištění může pomoci snížit náklady na toto pojištění a zabezpečit se tak proti možné finanční ztrátě v budoucnu.

Je vhodné porovnat nabídky od různých pojišťoven a zjistit, zda poskytují slevy na GAP pojištění a jaké jsou podmínky této slevy. Dále je důležité zvážit, zda je GAP pojištění vůbec potřebné a zda je jeho cena v souladu s potenciálními riziky.

Výhody GAP pojištění

Pojištění GAP (Guaranteed Asset Protection) je speciální druh pojištění, který může být pro majitele automobilů velmi užitečný, zejména v případě nečekaných událostí, jako je krádež, havárie nebo ztráta vozidla:

  1. Ochrana před finanční ztrátou: Hlavním cílem pojištění GAP je chránit majitele vozidla před finanční ztrátou v případě, že vozidlo je ztraceno nebo vážně poškozeno. Standardní auto pojištění může pokrýt pouze tržní hodnotu vozidla, která se může v průběhu času výrazně snížit.
  2. Pokrytí zbývajícího dluhu na úvěru nebo leasingu: Pojištění GAP pokrývá rozdíl mezi tržní hodnotou vozidla a zbývajícím dluhem na úvěru nebo leasingu. To znamená, že majitel vozidla nemusí platit zbývající dluh z vlastní kapsy.
  3. Uklidnění mysli: Vlastnictví vozidla je důležitou investicí, a pojištění GAP může poskytnout majitelům klid vědomí, že jsou chráněni před neočekávanými událostmi, které by mohly způsobit finanční těžkosti.
  4. Flexibilita: Pojištění GAP je k dispozici pro nová i použitá vozidla a může být uzavřeno spolu s financováním vozidla nebo samostatně.

Toto pojištění poskytuje finanční ochranu, která může chránit majitele před finančními ztrátami v případě, že standardní auto pojištění nepokryje veškeré náklady.

Nevýhody připojištění GAP

Přestože má GAP pojištění své výhody, stojí za to zvážit také jeho nevýhody:

  1. Náklady: GAP pojištění může být dalším nákladem při nákupu vozidla. Pravidelná platba za pojištění může zvýšit celkovou cenu vlastnictví vozidla.
  2. Omezení pokrytí: Některé pojišťovny mohou mít omezení týkající se typů událostí, které jsou kryty. Je důležité si důkladně přečíst podmínky pojištění a zjistit, co je a co není pokryto.
  3. Tržní hodnota vozidla: V průběhu času vozidla rychle ztrácejí hodnotu. Pokud by pojištění GAP nebylo uzavřeno při nákupu vozidla, jeho hodnota by se mohla rychle snížit a tím pádem by i přínos připojištění GAP mohl být menší.
  4. Nepovinnost: Pojištění GAP není vždy nezbytně nutné. Pokud má řidič dostatečnou finanční rezervu, aby pokryl případný rozdíl mezi hodnotou vozidla a dluhem na úvěru, nemusí pojištění GAP uzavírat.

Připojištění GAP má své výhody a nevýhody, a proto je důležité pečlivě zvážit, zda je vhodné. Pokud člověk financuje vozidlo, má nízkou zálohu, nebo si jednoduše přeje větší jistotu v případě nečekaných událostí, může být pojištění GAP cenným doplňkem ke standardnímu autopojištění.

Než se však rozhodne, je však nezbytné provést detailní průzkum, porovnat nabídky od různých pojišťoven a zvážit své individuální finanční situaci a potřeby.

Kdo by měl zvážit pojištění GAP?

Pojištění GAP je obzvláště užitečné pro ty, kteří:

Financují nebo pronajímají vozidlo: Pokud dotyčný vozidlo financuje nebo si ho pronajímá, pravděpodobně má úvěr nebo leasing. V případě ztráty vozidla by pojištění GAP pomohlo zajistit, že nebude muset platit zbývající dluh na úvěr nebo leasingu.

Mají nové vozidlo s vysokou hodnotou: Nová vozidla ztrácejí hodnotu rychleji než starší vozidla. Pokud má člověk nové auto s vysokou cenou, riziko ztráty hodnoty je větší, a tedy i důvod pro zvážení pojištění GAP.

Mají nízkou zálohu nebo žádnou zálohu: Pokud se na vozidlo dala jen malá záloha nebo vůbec žádná, pravděpodobně je větší dluh na úvěru nebo leasingu. Pojištění GAP by mohlo pomoci chránit rozpočet v případě ztráty vozidla.

Spočítat povinné ručení

Pojištění GAP, neboli Guaranteed Asset Protection, je klíčovým nástrojem pro zajištění finanční stability majitelů automobilů v případě ztráty nebo vážného poškození vozidla.

Tato forma pojištění pokrývá rozdíl mezi aktuální tržní hodnotou vozidla a zbývajícím dluhem na úvěru, což může ušetřit majitelům automobilu tisíce, ba i desetitisíce korun.

Před nákupem pojištění GAP je však důležité si důkladně prostudovat podmínky a porovnat nabídky různých pojišťoven, aby se zajistilo, že zvolené pojištění odpovídá konkrétním potřebám a situaci majitele vozidla.

Totální škoda

Pokud se vozidlo s GAP pojištěním zcela zničí při havárii, případně je ukradeno, dostane majitel od pojišťovny rozdíl mezi tržní a původní hodnotou a zároveň kryje spoluúčast u havarijního pojištění. Bez tohoto pojištění může majitel výrazně prodělat.

Například u vozidla za 500 tisíc korun na konci tříleté lhůty klesne jeho cena na polovinu, což je 250 tisíc korun. Díky GAP pojištění je majiteli uhrazena nejen samotná tržní hodnota vozu (250 tisíc korun), avšak také rozdíl mezi pořizovací částkou (dalších 250 tisíc korun).

Ve výsledku si tak majitel původního vozu může koupit to samé auto za stejnou cenu (nebo samozřejmě jakékoliv jiné). A to už stojí za to uvážit.

Zřídit si pojištění GAP je nejvýhodnější při koupi nového vozu na úvěr. V případě krádeže či havárie by majitel musel tak jako tak doplatit zbývající dluh dle podmínek leasingu.

Kooperativa pojištění auta

Kooperativa pojišťovna je česká pojišťovací společnost, která poskytuje různé druhy pojištění, včetně pojištění auta. Nabízí různé varianty povinného ručení a havarijního pojištění, které zajišťují ochranu vozidel a řidičů v případě dopravní nehody.

Povinné ručení je zákonně stanovené pojištění, které každý majitel vozidla musí mít a pokrývá způsobenou škodu třetím stranám. Havarijní pojištění pak může být dobrovolné a ochraňuje vozidlo před škodami vzniklými nejen v dopravní nehodě, ale i z důvodu krádeže, živelních událostí nebo vandalských činů.

Kooperativa nabízí různé tarify havarijního pojištění auta, které se liší výší pojistného plnění, rozsahem krytí a dalšími parametry. Klient si může zvolit tarif podle svých potřeb a finančních možností.

Součástí Kooperativy pojištění aut je například náhradní vozidlo nebo také možnost vyřízení pojištění skel vozidla. Navíc pojištění aut u Kooperativy je možné kombinovat a přizpůsobit si tak pojištění individuálním potřebám.

Kromě toho Kooperativa také poskytuje asistenční služby, které mají za cíl pomoci klientovi v případě nehody nebo technické závady. Například může zajišťovat odtah vozidla do servisu, náhradní vozidlo, ubytování či repatriaci po úrazu v zahraničí.

Kooperativa je známá svou dlouholetou tradicí, spolehlivostí a kvalitním servisem. Má také širokou síť poboček po celé České republice, kde klienti mohou získat informace a poradit se s odborníky na pojištění auta.

Kdy se vyplatí havarijní pojištění

Havarijní pojištění se vyplatí zejména v případě, kdy je pravděpodobnost vzniku havárie vysoká a náklady na její odstranění jsou také vysoké. Například při vlastnictví drahých a nových vozidel je havarijní pojištění důležité, protože oprava takového vozidla může být velmi nákladná.