Totální škoda – technická versus ekonomická

K dopravní nehodě může dojít bez vašeho přičinění. V takovém případě si jistě řeknete, že vše je v naprostém pořádku. Škodu vám přece uhradí pojišťovna viníka nehody. Totální škoda může vzniknout i tehdy, pokud si auto poškodíte vlastní vinou nebo například v důsledku živelné událost. Ti, kteří mají auto havarijně pojištěné, se opět cítí v klidu. V případě závažných škod na autě jako takovém, ale pojišťovna může vynést verdikt znějící „totální škoda“. Jak se ale k totální škodě staví samotná pojišťovna?

Totální škoda nemusí vždy znamenat, že je auto neopravitelné

O tom, zda se jedná o totální škodu, rozhoduje pojišťovna, přičemž může jít o totální škodu technickou (fyzickou) nebo ekonomickou (finanční). „Fyzická totální škoda  nastává v případě, kdy to vozidlo přestává existovat. Například shoří, je odcizeno nebo je nenávratně poškozeno. Druhou možností je takzvaná finanční totální škoda, která nastává v případě, že náklady na opravu auta převyšují jeho obvyklou cenu v momentě nehody,“ říká Jan Marek z České pojišťovny.

V případě totální technické škody je tedy auto zcela zničené a neopravitelné. U druhé možnosti je vozidlo značně poničené, ale nikoliv neopravitelné. Předpokládané náklady na opravu jsou však vyšší než aktuální hodnota auta. To znamená, že pojišťovna zpravidla uhradí pouze tuto cenu nebo opravu do určité výše, ale odmítne zaplatit kompletní opravu.

Ekonomická totální škoda nastane tehdy, překročí-li škoda více než 80 procent tržní ceny auta před okamžikem nehody.

Vlastník vozidla má v případě ekonomické totální škody možnost auto nechat opravit v neautorizovaných servisech za pomoci levnějších náhradních dílů (tzv. aftermarketové neboli neoriginální díly). Tyto díly bývají stejně kvalitní, pouze nemají značku z výroby. Každá pojišťovna by měla uhradit veškeré náklady vynaložené na opravu, jsou-li nižší než hodnota auta.

Další možností je prodej, ne však celého auta, ale jeho “zbytků”. „V případě, kdy dojde k finanční totální škodě, je možné pracovat se zbytky toho vozidla. Můžete je prodat v aukci. Tu částku, kterou je někdo za zbytky vozidla ochoten vydat, vám pojišťovna odečte od pojistného plnění a vy pak máte možnost to vozidlo zájemci prodat a dostat se na aktuální tržní cenu vozidla,“ říká Jan Marek.

Ať už se jedná o opravu pomocí neznačkových dílů nebo prodej zbytku vozidla, vždy se předem domluvte s pojišťovnou. Pojišťovny by sice měly obě možnosti akceptovat, ale je lepší být s postojem dané pojišťovny dopředu seznámen.

Jak na ekologickou likvidaci vozu?

Pokud je vůz neopravitelný nebo do něj již nechcete investovat další peníze ani čas na dohady s pojišťovnou, můžete jej jednoduše zlikvidovat. Píšeme jednoduše, ale ono to tak jednoduché není. Vlastník vozidla je povinen provést tzv. ekologickou likvidaci vozu dle zákona, který platí od roku 2004. Ekologickou likvidaci vozidla provádí autovrakoviště s příslušnou licencí. Bohužel ne všechna vrakoviště tuto licenci mají a některá auto sice zlikvidují, ne však ekologicky. Za to vlastník vozidla naštěstí již nezodpovídá.

K ekologické likvidaci auto vlastník potřebuje:

 • Občanský průkaz (příp. řidičský průkaz nebo pas)
 • Velký technický průkaz
 • Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné oprávnění k podnikání v případě firmy
 • Kopii dokladu o ukončení leasingu
 • Plná moc bez notářského ověření v případě nepřítomnosti majitele

Poškozené vozidlo musí obsahovat hlavní kovové části (např. motor, převodovku či část karosérie) a v karosérii musí být vyražené výrobní číslo (VIN). Není-li VIN čitelné nebo jej nelze najít, musí vlastník napsat čestné prohlášení. Obě registrační značky budou sejmuty a předány původnímu vlastníkovi společně s likvidačním protokolem vystaveným autovrakovištěm, který zajistí fyzickou likvidaci auta.

Posledním krokem je vyřazení vozidla z registru vozidel,  k němuž je potřeba:

 • Občanský průkaz (výpis z obchodního rejstříku)
 • Velký technický průkaz
 • Registrační značky
 • Likvidační protokol
 • Vyplněná žádost o vyřazení vozidla z registru
 • Plná moc v případě zastupující osoby

TIP: Kvalitní a přitom levné havarijní pojištění nabízíme na ePojistka.cz. Havarijní pojištění si porovnáte, vyberete a uzavřete on-line za pár minut!