Prodej auta: Kupní smlouva, změna vlastníka, zrušení povinného ručení

Správný prodej auta není pouhou formalitou, přináší sebou také řadu nezbytných administrativních úkonů. Zapomenout by se především nemělo na tři hlavní věci, kterými jsou kvalitní kupní smlouva, provedení přepisu vlastníka v evidenci vozidel a zrušení zákonného pojištění.

Nastal čas vyměnit staré auto za nové. A jelikož starší auto slouží stále dobře, zpravidla se každý rozhodne pro jeho prodej. Leč s prodejem auta nemá dosud žádné zkušenosti. Jak prodej auta uskutečnit hladce a bez jakýchkoliv zádrhelů?

Prodej vozidla zahrnuje několik fází:

 1. Příprava vozidla k prodeji
 2. Inzerce prodávaného vozidla
 3. Realizace prodeje
 4. Změna vlastníka v evidenci vozidel a zrušení pojištění

Při prodeji auta je důležité dodržovat určité formality, aby se zabránilo budoucím problémům a konfliktům mezi prodávajícím a kupujícím.

Příprava vozidla k prodeji

Pro úspěšný prodej s nejvyšším možným ziskem se vyplatí auto k prodeji důkladně připravit. První dojem je nejdůležitější a první, co by vážný zájemce měl vidět, je udržované a čisté auto. Ještě před tím, než je auto nafoceno a zadán inzerát na prodej, mělo by se nechat důkladně umýt a vyčistit interiér.

Příprava vozidla k prodeji je důležitým krokem, který může mít vliv na rychlost prodeje a konečnou cenu vozidla. Následuje seznam důležitých úkolů, které by se měly zvážit při přípravě auta k prodeji:

 1. Čistota vozidla: Dobře vyčistit interiér i exteriér vozidla. Umývání karoserie, očištění interiéru, vysátí a odstranění nečistot pomáhají vytvořit pozitivní dojem na potenciálního kupujícího.
 2. Opravy a údržba: Zkontrolovat a provést nezbytné opravy a údržbu vozidla. Opravit drobné mechanické problémy, jako jsou nefunkční žárovky, poškozené těsnění nebo prasklé sklo. Také se ujistit, že všechny rutinní servisní úkony, jako je pravidelná výměna oleje, byly provedeny.
 3. Technický stav: Mít k dispozici veškerou dokumentaci o servisní historii vozidla. To může zahrnovat faktury z oprav a údržby, pravidelné kontroly emisí a další důležité informace o stavu vozidla. Potenciální kupující bude chtít mít jistotu, že vozidlo bylo správně udržováno.
 4. Fotografie: Pořídit kvalitní fotografie vozidla. Fotografie by měly zahrnovat různé úhly exteriéru i interiéru, aby potenciálním zájemcům poskytly co nejvíce informací o vozidle.
 5. Dokumentace: Zajistit, že jsou k dispozici všechny potřebné dokumenty související s prodejem vozidla, jako je technický průkaz, registrační doklady, faktury za opravy, servisní knížka a podobně.
 6. Cenové nastavení: Provést pečlivý průzkum trhu a stanovit spravedlivou cenu pro prodej vozidla. Může se zvážit konzultace s odborníkem nebo využít online nástroje pro hodnocení tržní hodnoty vozidla.
 7. Inzerce: Zvolit správný zdroj pro inzerci prodeje vozidla. Může se zvážit použití online inzerce, sociálních médií, specializovaných webových stránek pro prodej vozidel nebo se poradit s prodejcem vozidel.
 8. Prodejní dokumenty: Když se najde kupující, připravit veškeré potřebné prodejní dokumenty, jako je kupní smlouva, potvrzení o převzetí, informace o povinném ručení, a zajistit, aby bylo všechno správně podepsáno a datováno.
 9. Zrušení vlastního pojištění: Pokud se prodává vozidlo, ujistit se, že bylo zrušeno povinné ručení a další pojištění související s vozidlem.

Vhodné je odvézt auto do odborného autoservisu a nechat jej prohlédnout mechaniky. Před prodejem je dobré znát veškeré jeho závady. Ty se můžou nechat odstranit a poté nabídnout auto za vyšší cenu.

Pokud nechce prodávající mít s autem již žádné starosti a hlavně žádné výdaje, neměl by zapomenout přizpůsobit prodejní cenu a na veškeré závady upozornit kupujícího.

Jak vozidlo inzerovat

Prodej auta lze v zásadě uskutečnit dvěma způsoby – prodejem vlastními silami a prostřednictvím autobazaru (nebo díky platformě Carvago). Prodej auta prostřednictvím autobazaru je vhodný pro ty, kteří jsou příliš zaneprázdnění nebo se prodejem chtějí zabývat minimálně.

V tomto případě se vyplatí obejít více autobazarů, zjistit výši účtované provize, odhadní cenu a všechny smluvní podmínky.

Rovněž recenze jejich klientů mohou být užitečné. Jejich nabídky si porovnat a důkladně zvážit, pro který autobazar se nakonec rozhodne. Počítat však s tím, že se s největší pravděpodobností získá méně peněz.

Prodej vlastními silami zabere více času, o tom není pochyb. Složité to však není. Na internetu existuje velké množství stránek, které se na prodej aut přímo specializují (např. sauto.cz, tipcars.cz, autobazar.cz a další).

Soukromé osoby mají inzerci zpravidla zdarma a poplatek zaplatí pouze tehdy, pokud chtějí inzerát zvýraznit či jej umístit na viditelnější místo. U inzerátu nezapomenout na dobré fotografie, stručný text s podstatnými informacemi o prodávaném autu a samozřejmě telefonní kontakt a e-mail na sebe jako prodávajícího.

Inzerování vozidla je klíčovým krokem při prodeji auta, protože umožňuje dosáhnout co největšího počtu potenciálních zájemců. Zde je několik tipů, jak efektivně inzerovat vozidlo:

 1. Online inzerce: Využití internetové platformy specializované na prodej vozidel, jako jsou webové stránky, které nabízejí inzerci aut. Patří sem populární stránky jako Autobazar.eu, Sauto.cz, AAA Auto, nebo na mezinárodní úrovni například AutoTrader nebo Cars.com. Stačí vložit podrobný popis vozidla, přidat kvalitní fotografie a uvést správnou cenu. Mnoho těchto stránek také umožní přidat kontakt na prodejce. Společnost AAA Auto také vykupuje vozidla.
 2. Sociální média: Využití síly sociálních médií k inzerci nabízeného auta. Vytvoření příspěvku na platformách, jako je Facebook, Instagram, Twitter nebo LinkedIn, ve kterém se popíše vozidlo a přidají fotografie. Lze také požádat přátele nebo rodinu, aby příspěvek sdíleli ke zvýšení viditelnosti inzerátu.
 3. Specializované fóra a komunitní stránky: Připojení se k online fórům nebo stránkám, které se zaměřují na automobilovou komunitu. Sdílení informací o vozidle a přímá komunikace s nadšenci získá potenciální zájemce.
 4. Místní inzerce: Využití místní inzerce. Zveřejnění inzerátu v místním tisku, novinách nebo na nástěnkách v obci či městě. Vytvoření letáků s fotografiemi a kontaktními údaji a jejich rozdání v místech, kde se pohybují potenciální zájemci o koupi auta.
 5. Prodejní platformy a aplikace: Využití aplikace a platformy pro prodej aut, které jsou k dispozici prostřednictvím mobilních zařízení. Nahrávání podrobných informací o vozidle a fotografií pro zvýšení atraktivity inzerátu.
 6. Osobní sítě: Informování svých přátel, rodiny, spolupracovníků a sousedů, že dotyčný prodává auto. Často se stává, že se zájemci o koupi vozidla objeví prostřednictvím doporučení a osobních kontaktů.

Kupní smlouva je důležitá

Kupní smlouva je klíčovým dokumentem, který stanovuje podmínky prodeje auta mezi prodávajícím a kupujícím. Je důležité, aby kupní smlouva obsahovala následující informace:

 1. Identifikace prodávajícího a kupujícího: Jméno, adresa a kontaktní údaje obou stran.
 2. Popis auta: V kupní smlouvě by měl být uveden přesný popis vozidla, včetně jeho značky, modelu, barvy, ročníku, VIN kód (Vehicle Identification Number) a registrační značky.
 3. Cena a platba: Smlouva by měla obsahovat dohodnutou cenu auta a způsob platby. Mělo by být také jasné, zda je cena včetně nebo bez daně z přidané hodnoty (DPH).
 4. Podmínky prodeje: Kupní smlouva by měla obsahovat informace o stavu, ve kterém se prodávající zavazuje vozidlo předat kupujícímu, například po zaplacení celé kupní ceny.
 5. Stav vozidla: Je vhodné do smlouvy zahrnout prohlášení prodávajícího o technickém stavu vozidla a jeho nedávné servisní historii.
 6. Datum převzetí: Smlouva by měla obsahovat datum, kdy dojde k převzetí auta kupujícím.
 7. Odpovědnost a práva: Je vhodné také specifikovat, kdo ponese odpovědnost za případné škody na vozidle mezi datem smlouvy a datem převzetí auta.

Prodat auto bez dobře připravené kupní smlouvy je nerozumné. Ideální je nechat si kupní smlouvu připravit přímo od právníka. Pokud však prodávající chce ušetřit, může jako základ použít vzor, který najde na internetu.

Pozor však, aby vzor kupní smlouvy odpovídal občanskému zákoníku, který vešel v platnost na počátku roku 2015.

Smlouva by měla obsahovat podrobnou identifikaci obou smluvních stran – prodávajícího i kupujícího. To znamená, že kromě jména a příjmení je třeba uvést trvalou a případně i komunikační adresu, datum narození či rodné číslo a samozřejmě i kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail).

Podrobně by mělo být popsáno i auto jako předmět prodeje, tedy značka a typ auta, registrační značky, VIN kód, barva a důležitý je celkový popis auta včetně všech závad a prodávaného příslušenství (např. povinná výbava, pneumatiky navíc apod.). Ve smlouvě by samozřejmě neměla chybět výše kupní ceny a způsob uhrazení.

Důležité je také uvedení data, kdy kupující nabude vlastnického práva (např. při předání či uhrazení kupní ceny). V závěru smlouvy nezapomenout na správné datum podpisu a vlastnoruční podpisy obou stran, které je vždy lepší nechat úředně ověřit.

Přehlášení a zrušení pojištění

Po úspěšném uzavření kupní smlouvy je důležité provést změnu vlastníka vozu. Postup se liší podle země a jejich místních předpisů, avšak obecně zahrnuje následující kroky:

 1. Předání dokladů: Prodávající by měl předat kupujícímu veškeré dokumenty související s prodejem auta, jako je technický průkaz, evidenční značka a osvědčení o emisích.
 2. Změna vlastnictví: Kupující by měl podat žádost o změnu vlastníka na příslušném místním úřadu, obvykle na dopravním inspektorátu. K tomu budou potřeba předložit dokumenty, které obdržel od prodávajícího.
 3. Evidenční značka: Po schválení změny vlastníka obdrží kupující novou evidenční značku na své jméno.
 4. Platba příslušných poplatků: Kupující je povinen uhradit veškeré poplatky související s přechodem vlastnictví vozidla, které mohou zahrnovat daň z převodu nebo administrativní poplatek.

Podpisem kupní smlouvy prodej nekončí. Dle nového občanského zákoníku jsou obě strany povinné zajít na evidenci vozidel a společně vozidlo odhlásit a přehlásit na nového vlastníka. Je sice možné, aby například prodávající podepsal kupujícímu plnou moc a nechal celý proces přehlášení na něm.

Bezpečnější je však tento krok udělat společně a ohlídat si tak, že vozidlo bylo skutečně řádně odhlášené a přepsané na nového vlastníka. Jakmile je tento krok hotový, může si vlastník koupené auto odvézt.

Prodávající by neměl zapomenout ještě na jeden krok. Měl by ihned vzít kupní smlouvu, ofotit ji a poslat na svou pojišťovnu společně se žádostí o zrušení povinného ručení ke dni kupní smlouvy. Teprve nyní si může poblahopřát k úspěšně dokončenému prodeji auta.

Povinné ručení je forma povinného pojištění vozidel, které pokrývá škody způsobené třetí osobě při provozu auta. Pokud prodávající prodává auto, je důležité informovat pojišťovnu o prodeji a zrušit povinné ručení pro prodávané vozidlo.

To zajišťuje, že prodávající již nebude odpovědný za případné nehody či škody způsobené novým vlastníkem.