Plná moc k přepisu vozidla a postup prodeje auta

Přepis vozidla není nic složitého, když člověk zná správný postup. Jaké jsou podmínky pro přepis vozidla na nového majitele? Jaký je postup prodeje auta? A je nutná plná moc k přepisu vozidla?

Přepis vozidla je v dnešní době o dost jednodušší, než býval dříve. Přesto je stále spousta otazníků, nad kterými člověk váhá. Následující článek pomůže všechny nejasnosti vyřešit.

Před samotným přepisem vozidla je nejdřív nutné řešit prodej auta, tedy změnu vlastníka vozidla. Jaký je postup prodeje auta? A co následuje dál?

Prodej auta – postup 

Na postupu prodeje auta není nic složitého, avšak je potřeba si dát pozor na několik důležitých detailů. Základem všeho je dobrá smlouva o prodeji auta neboli kupní smlouva. Je důležitá jak pro prodávajícího, tak kupujícího. Nicméně pěkně od začátku. Jaký je postup prodeje auta, pokud prodávající nedá auto do bazaru?

Prodej auta probíhá v těchto krocích:

 • příprava auta – umytí, vyčištění, kontrola v servisu
 • vystavení inzerátu (uvést co nejvíce detailů o autě vč. případných vad)
 • podpis kupní smlouvy
 • zrušení povinného ručení a havarijního pojištění
 • evidenční kontrola
 • přepis vozidla v evidenci vozidel

Kdo je v pozici kupujícího, neměl by naopak zapomenout na sjednání povinného ručení. K zaplacení kupní ceny možná také bude řešit nejlepší půjčku na auto.

Pro prodej aut je možné využít specializované prodejce, jedním z nich je například Carvago.com.

Smlouva o prodeji auta, kupní smlouva na motorku  

Smlouvou o prodeji auta je kupní smlouva. Jedná se o nejdůležitější dokument v celém převodu vozidla. Obsahuje totiž identifikaci kupujícího, prodávajícího a vozidla. Vozidlo musí být popsáno co nejlépe.

Prodávající totiž odpovídá za vady, které má auto v době prodeje. Proto je důležité nic nezatajovat a všechny vady uvést do smlouvy o prodeji vozidla. Pokud totiž kupující odhalí skryté vady až po prodeji, může dodatečně opravu auta, vymáhat slevu z kupní ceny, nebo se dokonce soudit.

To samé platí i pro kupní smlouvu na motorku. Ať už se jedná o kupní smlouvu na motorku nebo auto, vždy musí obsahovat následující:

 • identifikaci obou stran (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popřípadě název firmy, adresa sídla, IČ a DIČ)
 • identifikaci vozidla (značka, model, datum první registrace, VIN kód, barva, poznávací značka)
 • počet najetých kilometrů
 • kupní cenu adatum její splatnosti
 • detailní popis technického stavu vozidla (čím detailnější popis, tím lépe)
 • seznam příslušenství vozidla 

Je tedy evidentní, že kupní smlouvě se vyplatí věnovat náležitou pozornost.

Změna vlastníka vozidla 

Asi každý ví, co znamená změna vlastníka vozidla a jak k ní může dojít. Fakticky dochází k převodu vlastnického práva, a to na základě prodeje, darování nebo třeba dědění. Stávající vlastník a nový vlastník musí požádat o zápis změny vlastníka vozidla. 

O zápis změny mohou požádat o jejich zástupci, pokud mají plnou moc k přepisu vozidla.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla – formulář přepisu vozidla

Dochází-li ke změně vlastníka vozidla, je nutné si hlídat zákonnou lhůtu pro přepis vozidla. Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je nutné podat do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Dříve se žádost musela podávat jen v místě bydliště prodávajícího, který vozidlo nejprve provedl odhlášení vozidla. Následně kupující v místě svého bydliště provedl přihlášení. Dnes je to o dost jednodušší.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se podává na úřadě každé obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde kupující nebo prodávající bydlí. Na tomto úřadě je třeba vyhledat dopravní inspektorát a vyplnit příslušný formulář.

I když je teda každá smluvní strana z jiného konce republiky, klidně můžou zajít na registr vozidel Praha, Brno nebo Hradec Králové a všude bude změna vlastníka vozidla zapsána.

Formulář přepisu vozidla si lze stáhnout na internetu, v klidu ho vyplnit doma a na evidenci vozidel již přijít připravený. Formulář přepisu vozidla lze najít pod názvem „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“. Je dostupný např. na webu Ministerstva dopravy.

Je nutné odhlášení vozidla?

Od 1.1.2016 již odhlášení vozidla nutné není. Odhlášení a přihlášení vozidla se provádí už jenom jako jeden úkon. Vše tedy může proběhnout při jedné návštěvě úřadu, kde jsou buď přítomni původní i nový vlastník vozidla nebo jen jeden z nich s ověřenou plnou mocí na přepis auta od druhého.

Plná moc k přepisu vozidla 

Prodávající a kupující se můžou dohodnout, že přepis auta provede pouze jeden z nich. Pak je ovšem nutné vystavit plnou moc na přepis auta.

Vzor plné moci lze bez problémů najít na internetu. Je potřeba pamatovat na to, že podpis na plné moci k přepisu vozidla musí být ověřený.

Jak na přepis auta po zemřelém? Přepis vozidla po úmrtí majitele lze provést standardně na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností. Důležité je si uvědomit, že smrtí majitele poplatky za povinné ručení nekončí. O změnu může zažádat nový majitel nebo zmocněnec.

Plná moc – vzor

Plná moc k přepisu vozidla nemá žádný stanovený vzor. V každém případě v ní nesmějí chybět tyto údaje:

 • zmocněnec a zmocnitel (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště)
 • předmět zmocnění (tj. přepis vozidla v registru silničních vozidel)
 • identifikace přepisovaného auta (tovární značka, model, datum první registrace, registrační značka, VIN kód)
 • platnost plné moci
 • podpisy obou stran

Podpis toho, kdo plnou moc uděluje (zmocnitel), musí být ověřený. Ověření podpisu stojí 30 Kč.

Co je osvědčení o registraci vozidla? 

Osvědčení o registraci vozidla je více známé pod názvem „malý technický průkaz„. Jde o dokument, který uvádí základní informace o autě a jeho provozovateli.

Má podobu malé kartičky zatavené v plastové fólii a je vydáván obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Osvědčení o registraci vozidla u sebe musí mít každý řidič, který vyrazí na silnici. Při policejní kontrole bude vyzván k předložení dokladů od vozidla, a pokud je nepředloží, dostane pokutu.

Evidenční kontrola – co je potřeba

Evidenční kontrola je fyzická kontrola vozidla, která se musí absolvovat vždy při převodu ojetého vozidla (změně vlastníka vozidla). Provádí ji stanice technické kontroly (STK), která kontroluje VIN a ostatní části vozidla.

Evidenční kontrolu lze absolvovat na kterékoliv STK. Je jedno, kde člověk bydlí, nebo kde je vozidlo registrováno.

Při evidenční kontrole má technik zjistit, jestli skutečný stav vozidla odpovídá údajům uvedeným v originálu velkého technické průkazu a v malém technickém průkazu.

Na evidenční kontrolu je samozřejmě nutné se dostavit s vozidlem, které má být kontrolováno, a dále předložit originály:

 • malého technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla)
 • velkého technického průkazu

Evidenční kontrola není vázaná na vlastníka vozidla, nýbrž samotné vozidlo. Je tedy jedno, kdo s autem na evidenční kontrolu přijede.

Protokol o evidenční kontrole, platnost evidenční kontroly  

Evidenční kontrola je zakončena tzv. protokolem o evidenční kontrole. Ten vystaví stanice technické kontroly ihned po provedení evidenční kontroly. 

Platnost evidenční kontroly je 30 dnů od vystavení protokolu o evidenční kontrole. Pokud tedy někdo potřebuje protokol o evidenční kontrole pro přepis vozidla, pak to musí stihnout v této lhůtě. Jinak by musel jít na evidenční kontrolu znovu. 

Evidenční kontrola – cena 

Cena evidenční kontroly je různá. Většinou je to zhruba mezi 400-600 korunami. U auta se zahraničním technickým průkazem je cena evidenční kontroly o něco vyšší.