Plná moc k přepisu vozidla a zastupování – vzor

Prodej vozidla je běžnou záležitostí. Stačí podepsat kupní smlouvu, zaplatit či získat peníze v závislosti na tom, zda jde o koupi nebo prodej vozidla, a zařídit formality, které jsou pro převod vlastníka povinné. Pokud není možné se dostavit k tomuto procesu osobně, lze sjednat plnou moc pro přepis vozidla. Jak to funguje?

Plná moc přepis vozidla zjednodušuje těm, kteří se nemohou dostavit k přepisu vlastníka vozu osobně. Co je k plné moci přepisu vozidla potřeba a jaký je postup prodeje auta? Vzor plné moci (přepis vozidla) je ke stažení na konci článku.

Co je to plná moc k přepisu auta?

Plná moc pro převod a zastupování vozidla je dokument, který opravňuje jednu stranu jednat jako zástupce nebo zmocněnec druhé strany za účelem převodu vozidla na nového vlastníka.

Strana udělující plnou moc k přepisu vozidla se označuje jako zmocnitel a osoba přijímající plnou moc se označuje jako zmocněnec.

Plná moc na přepis auta a zastupování vozidla umožňuje zmocněnci vykonávat několik úkolů. Patří mezi ně vyřízení finančních transakcí souvisejících s převodem, jako je postoupení práv na nového vlastníka, převod vlastnického práva k vozidlu na nového vlastníka a veškeré další související papírování.

V dokumentu plné moci k přepisu vozidla by měly být jasně vymezeny konkrétní úkoly, k nimž je zmocněnec zmocněn.

Mělo by v něm být uvedeno, jakou pravomoc zmocněnec má, případné podmínky nebo omezení použití pravomoci a případné sankce nebo opravné prostředky v případě zneužití udělených pravomocí.

Plná moc pro přepis vozidla by měla být sepsána a vyhotovena pečlivě, aby bylo zajištěno, že obě strany rozumí svým právům a povinnostem vyplývajícím z tohoto dokumentu.

Plná moc k přepisu vozidla je závazný dokument, který zmocněnce opravňuje jednat jménem zmocnitele v úkonech, které mu zmocnitel určí.

Náležitosti plné moci pro přepis vozidla

Plná moc k přepisu vozidla není nijak složitý dokument. Je však uvést některé povinné náležitosti, které zaručí, že přepis vozidla na základně plné moci proběhne co nejhladčeji. Mezi nejdůležitější náležitosti patří:

 • Identifikace obou stran, tedy zmocněnce a zmocněného – je třeba uvést jméno, příjmení, a rodné číslo.
 • Účel pro který je tento dokument sepsán – v tomto případě plné moci pro přepis vozidla je třeba uvést „změna vlastníka v registru vozidel“.
 • Údaje o vozidle, které je předmětem prodeje – VIN, značka, model, rok výroby.

O převod vozidla by se měl ideálně postarat prodávající vozu. A to kvůli ujištění, že bylo vozidlo opravdu přepsáno na nového majitele. Je totiž jednoduché stát se součástí podvodu. Často se při prodeji auta stává, že zájemce o auto nabízí, že se o převod vozu postará na základě plné moci k přepisu vozidla (vzor ke stažení níže).

Kupující tento krok často nabízí například z důvodu nedostatku času, nebo že je z druhé strany země. Tuto nabídku učiní i přesto, že auto před koupí ani neviděl. Na tyto podvodníky je třeba dát si pozor, protože mají většinou postranní úmysly.

Prodej auta – postup

Z právního hlediska je při přepisu vozidla nejprve nutné uzavřít kupní smlouvu. Vlastnictví k vozidlu na kupujícího přechází v momentě předání financí a vozidla. Od této doby přecházejí na nového vlastníka všechna práva a také povinnosti.

Nicméně je třeba převést vozidlo na nového vlastníka i na úřadě, celý proces změny vlastníka vozidla by měl zabrat maximálně 10 dnů. Pro kupujícího i prodávajícího vznikají určité povinnosti.

Před uzavřením obchodu by se měly obě strany ujistit, že je obchod výhodný pro oba.

Povinnosti prodávajícího – přepis auta

Není třeba auto odhlašovat, stačí podepsat kupní smlouvu, udělat evidenční kontrolu, a jít automobil přepsat na odbor dopravy. Tedy změnit vlastníka vozidla.

Zde je třeba zaplatit cenu přepisu auta, kterou zaplatí po domluvě jedna ze stran. Většinou však hradí kupující přepis auta, cena je 800 korun.

Nemůže-li se kupující či prodávající k přepisu dostavit osobně, je možné nechat někoho vše vyřídit v zastoupení a to právě na základě plné moci k přepisu vozidla popsané výše. Ověřený podpis lze vyřídit na nejbližší poště.

Povinné ručení zaniká až dnem, kdy to pojistník (prodávající) oznámí pojišťovně. Pouhý převod nepostačuje k tomu, aby povinné ručení zaniklo. Změnu vlastníka je nutné nahlásit co nejdříve na pojišťovně.

Povinnosti kupujícího – před přepisem

Kupující by ihned po obdržení všech dokladů od prodávajícího měl na vozidlo uzavřít povinné ručení, bez kterého nelze automobil používat.

Následně je třeba navštívit stanici technické kontroly (STK), kde je nutné provést na své jméno evidenční kontrolu. Cena evidenční kontroly je od 200-800 korun v závislosti na jednotlivé provozovně.

Evidenční kontrola se dělá za účelem zjištění skutečného stavu vozidla v porovnání se zápisem v technickém listu. Na evidenční kontrolu je třeba přinést malý a velký technický průkaz a také platnou autolékárničku.

Pokud není na vozidle platná technická kontrola, je nutné provést měření emisí a technickou kontrolu. Poslední krok nového majitele je žádost o přihlášení vozidla u příslušného dopravního odboru, kde by měl zaplatit cenu přepisu auta.

Bez formalit uvedených výše nemá cenu na odbor dopravy chodit, všechny tyto úkony jsou k přihlášení vozu povinné.

Co je nutné přiložit k přihlášení vozu:

 • platný doklad totožnosti nebo živnostenský list či koncesní listinu, výpis z OR
 • plnou moc k přepisu auta (v případě zastupování)
 • potvrzení o úhradě ekologické daně, pokud se auta týká
 • malý technický průkaz
 • velký technický průkaz
 • kupní smlouvu, případně leasingovou smlouvu, či rozhodnutí o dědictví
 • zákonné pojištění na nového majitele (povinné ručení – na toho, na koho bude vozidlo registrováno)
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
 • doklad o úhradě ceny přepisu vozidla na pokladně úřadu

Přepis vozidla na nového majitele zabere několik minut, vždy je lepší se na úřad objednat na konkrétní čas, aby účastníci obchodu nemuseli čekat dlouhé chvíle ve frontě.

Na co si dát před koupí auta pozor

Před nákupem vozu je důležité zvážit řadu faktorů. V úvahu je třeba vzít možnosti financování, náklady na pojištění vozu, spotřebu paliva a především stav vozidla.

Při koupi vozu je rozumné porovnávat nabídky na internetu i osobně u různých prodejců. Nákup vozu v autobazaru je často nejlepší volbou, protože často renovují ojeté vozy a nabízejí na vůz záruku. Mnoho prodejců navíc poskytuje konkurenceschopné nabídky financování.

Při nákupu automobilu je vhodné zvážit spotřebu paliva. V závislosti na zamýšleném využití vozu může stát za zvážení volba hybridního nebo elektrického vozidla, protože jejich provoz je často levnější.

V neposlední řadě je nejdůležitější ověřit si před koupí stav vozu. Pokud je to možné, je vhodné nechat vozidlo zkontrolovat kvalifikovaným mechanikem. Pochopení historie vozu a absolvování zkušební jízdy rovněž zajistí klid v duši.

Před koupí auta je doporučeno nechat vůz zkontrolovat automechanikem, který může rozpoznat určité vady.

Jak se vyhnout podvodníkům?

Před nákupem je třeba provést průzkum a pročíst si na internetu informace o modelu vozu, který je předmětem koupě, a také zjistit nějaké informace o prodejci. Pokud to jde, je lepší si ověřit historii vozu a zjistit případné problémy.

 • Kupující by měl být obezřetný u prodejců, kteří se zdráhají poskytnout informace o stavu vozu nebo o dokumentech s ním spojených.
 • Je třeba si dávat pozor na nabídky, které se zdají být příliš výhodné na to, aby byly pravdivé.
 • Pro větší jistotu je dobré nechat vůz před koupí zkontrolovat nezávislým mechanikem.
 • Než se zaváže kupující ke koupi, je lepší navštívit prodávajícího osobně a požádat o osobní prohlídku vozidla.
 • Na velkou ostražitost je třeba dbát vůči požadavkům na online platbu, například bankovním převodem, před prohlídkou.
 • Výhodné je také ujištění, že kupovaný vůz není uveden v databázi odcizených vozidel.
 • Kupující by měl věnovat pozornost detailům. Je možné požádat o kopie dokladů týkajících se vozu a překontrolovat si všechny informace v nich uvedené.
 • Důležité je, aby VIN, název a další dokumenty byly přesné a že odpovídají fyzickým údajům vozu.
 • Kupující by se měl informovat o kupní ceně a být ochoten odejít, pokud je cena prodávajícího příliš vysoká.

Prodej či koupě vozu na základě plné moci na převod vozidla není nic složitého. Nicméně vždy je třeba být obezřetný a ujistit se, že je obchod výhodný pro obě strany a že je učiněn správně. Vzor plné moci přepisu vozidla je ke stažení níže.

Ke stažení:

Vzor plné moci k přepisu vozidla ve formátu PDF
Vzor plné moci k přepisu vozidla ve formátu DOC