Havarijní pojištění – dnes už téměř pro každého

Zatímco dříve bylo havarijní pojištění vhodné hlavně pro majitele nových vozů, dnes už to příliš neplatí. Samozřejmě, pokud člověk vlastní starý vůz před koncem životnosti, havarijní pojistka asi smysl nemá. Běžné pár let staré auto si však havarijní pojištění zaslouží. Jaké jsou výhody a ceny havarijních pojistek?

Havarijní pojištění pokrývá rizika škod na automobilu způsobené nehodou, živly, vandalismem, případně dalšími faktory. Vždy záleží na podmínkách té které pojistky.

Na rozdíl od povinného ručení není havarijní pojištění povinné. Zásadní je při sjednání havarijní pojistky především aktuální cena daného vozu a rizika, která se pojišťují.

Nejen pro majitele vozidel, také pro majitele nemovitostí a dalších cenných věcí je havarijní pojištění stále důležitější a většinou nezbytná součást životního zajištění. V dnešním rychle se měnícím světě, kde jsou nečekané události stále pravděpodobnější, se lidé začínají více zaměřovat na ochranu svého majetku a finanční stability.

Havarijní pojištění se stalo populární volbou pro mnoho osob a jejich rodin, a to díky své rozmanitosti a schopnosti poskytnout cennou ochranu v nejistých časech.

Co je havarijní pojištění

Havarijní pojištění je typ pojištění, který chrání majetek proti náhlým a nečekaným událostem, jako jsou nehody, přírodní katastrofy, vandalismus a další rizika. Jeho hlavním cílem je finančně zajistit pojištěného v případě, že dojde k poškození nebo ztrátě jeho majetku.

Havarijní pojištění vozidla: Toto je asi nejznámější forma havarijního pojištění, kterou majitelé vozidel uzavírají k ochraně svých aut. Pokrývá náklady na opravy vozidla po dopravní nehodě nebo jiných škodách způsobených kolizí.

Havarijní pojištění poskytuje klíčovou finanční ochranu proti neočekávaným událostem, které by mohly způsobit značné finanční ztráty. Tato forma pojištění umožňuje pojištěncům získat náhradu za škody a minimalizovat dopad těchto událostí na jejich financích.

Například, když má majitel automobilu havarijní pojištění a dojde k nehodě, bude pojišťovna platit za opravy vozidla, čímž pojištěnec ušetří nemalé náklady.

Nikdo nemůže předvídat budoucnost a neštěstí mohou postihnout každého, bez ohledu na opatrnost a pečlivost. Havarijní pojištění tak poskytuje pojistku pro tyto neočekávané situace a dodává lidem klid a jistotu.

Při výběru havarijního pojištění je důležité pečlivě prozkoumat nabídky různých pojišťoven a porovnat ceny a pokrytí. Důležité je také se seznámit s podmínkami pojištění, výlukami a postupy pro nárokování plnění.

Každý majetek má své specifické potřeby, a proto je klíčové vybrat pojištění, které nejlépe vyhovuje individuálním potřebám a finanční situaci klienta.

Kdy se havarijní pojištění nejvíce vyplatí?

Havarijní pojištění automobilu se nejvíce vyplatí v několika klíčových situacích:

  1. Dopravní nehody: Havarijní pojištění pomůže pokrýt náklady na opravu vozidla po dopravní nehodě, bez ohledu na to, zda byl poškozený zodpovědný za kolizi nebo ne. Opravy po nehodě mohou být velmi drahé, a pojištění poskytne finanční ochranu a uleví rozpočtu.
  2. Vandalismus a poškození: Pokud je vozidlo poškozeno vandalstvím, například rozbitím skel, pojištění umožní pokrýt náklady na opravu. Stejně tak, pokud je vozidlo poškozeno přírodními katastrofami (například bouřkami nebo krupobitím) nebo dalšími nečekanými událostmi, havarijní pojištění pomůže opravit auto do původního stavu.
  3. Krádež a odcizení vozidla: V případě, že bylo vozidlo ukradeno nebo bylo odcizeno, havarijní pojištění může pomoci získat finanční náhradu za ztracené auto. Toto je velmi důležité, protože ztráta vozidla může být pro majitele velmi stresující a nákladná záležitost.
  4. Totální škody: Pokud je vozidlo vážně poškozeno a opravy jsou ekonomicky neudržitelné, a je označeno jako „totální ztráta“, havarijní pojištění poskytne náhradu za aktuální hodnotu vozidla, což klientovi umožní zakoupit nové auto.
  5. Žádné nebo malé výluky: Pokud má člověk havarijní pojištění bez nebo s malou výlukou (franšízou), tzn. částku, kterou si při nároku musí hradit z vlastní kapsy, může se vyplatit i v případech menších škod, které nepřekročí výši výluky. To je užitečné, protože některé pojišťovny stanoví výši výluky na relativně nízkou částku, aby snížily náklady na pojištění.

V úvahách, zda se havarijní pojistka vyplatí, je nutné zhodnotit, jakou má vůz aktuální cenu. Majitelé nových aut to řešit nemusí. Havarijní pojištění nového vozu se vyplatí, a mělo by se uzavřít, co nejdříve po koupi vozidla.

Pokud má člověk starší vůz, vždy kalkulujte s jeho aktuální cenou a náklady na roční pojištění. Obecně lze říci, že běžný několik let starý vůz není problém za slušnou cenu pojistit. Naopak v případě starých nebo velmi levných aut se havarijní pojistka nejspíš nevyplatí. Při volbě havarijního pojištění je nutné brát v úvahu zejména:

  • jaká je aktuální cena daného vozu
  • kolik by stála oprava rozbitého automobilu
  • jaký dopad by měla nemožnost auto dočasně používat
  • jak bezpečná je lokalita, v níž auto parkuje (možný vandalismus)

Na základě uvedených skutečností si pak klient rozmyslí, v jakém rozsahu si havarijní pojistku sjedná. Pojišťovny totiž nabízí širokou škálu produktů a kombinací různých pojistných krytí rizik a rozsahů plnění. U havarijního pojištění bývá často nastavena také takzvaná spoluúčast, kdy část škod vždy hradí sám pojistník.

Například při spoluúčasti 10 % a škodě 50 000 Kč, hradí majitel vozu 5 000 Kč a pojišťovna v rámci plnění zaplatí 45 000 Kč.

Kolik stojí havarijní pojištění?

Ceny havarijního pojištění se odvíjí od hodnoty vozu, výše plnění a počtu rizik, která má pojistka krýt. Pojišťovny v poslední době vycházejí vstříc majitelům starších vozů, pro které připravují speciální produkty.

Například u pojišťovny Slavia lze sjednat havarijní pojistku i pro vozy do stáří 13 let. Některé další pojišťovny stáří vozidla vůbec nezajímá a přihlížejí jen k jeho hodnotě. Ceny havarijního pojištění pro běžné vozy staré cca 4 – 5 let se pohybuje okolo 4 000 Kč ročně.

Pojišťovny však nabízejí různé slevy a bonusy například za bezeškodný průběh nebo sjednání pojištění online. Drobnou slevu je také možné získat za akceptaci pojišťovnou doporučené opravny, nebo pokud se havarijní pojištění sjedná v balíčku s povinným ručením.

Havarijní pojištění se stalo pro mnoho lidí nezbytným krokem k zajištění svého majetku a klidnému spánku v nejistých časech. Bez ohledu na to, zda jde o vozidlo, nemovitost nebo jiný majetek, havarijní pojištění poskytuje finanční bezpečnost a ochranu proti neočekávaným událostem.

Je důležité pečlivě vybrat pojištění, které nejlépe odpovídá individuálním potřebám a představuje tak vhodnou investici do budoucnosti.