Správně nastavené havarijní pojištění – jak na to

Sjednat si havarijní pojištění je jedna věc. Mít však havarijní pojištění nastavené opravdu efektivně je druhá věc. Zdaleka ne každý řidič si umí „havarijko“ vybrat tak, aby za případnou škodu obdržel skutečně odpovídající náhradu nebo neplatil zbytečně vysoké pojistné. Jak si havarijní pojištění nastavit správně?

Havarijní pojištění spadá společně s povinným ručením (tj. zákonné pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorového vozidla) pod pojištění vozidel. Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolné, a zároveň nepatří k nejlevnějším typům pojištění.

V České republice má havarijní pojištění sjednané pouze každé čtvrté auto, přičemž se jedná zejména o novější nebo zcela nová vozidla.

U havarijního pojištění platí, že pro starší vozidla není již příliš výhodné. Ačkoliv mnohé pojišťovny se přizpůsobují trhu a průměrnému stáří vozidel, které u nás činí 12 let. Pojišťovny proto mívají v nabídce i havarijní pojištění vytvořené speciálně pro vozidla staršího roku výroby.

Pojistit se vyplatí vozidlo staré do 10 let, pak je havarijně nepojistitelné.

Havarijní pojištění je důležitým nástrojem, který poskytuje finanční ochranu v případě poškození nebo ztráty auta v důsledku havárie. Správně nastavené havarijní pojištění je klíčové pro zajištění, že klient bude mít dostatečnou ochranu a nebude vystaven nepředvídatelným finančním ztrátám.

Havarijní pojištění. O co jde?

V případě, že si člověk zakoupí zánovní vůz nebo vůz starý pár měsíců či let, havarijní pojištění by rozhodně neměl opomíjet. Vozidlu totiž nehrozí pouze škody způsobené jiným pachatelem. Škody si na svém vozidle může způsobit řidič vlastní chybou.

Na vině může být také vandal (neznámý pachatel), nenechavé ruce zlodějů či nečekané živelné události, jako je povodeň, požár, spadlý strom a další. Všechny uvedené případy nespadají pod povinné ručení, avšak právě pod pojištění havarijní.

Ve chvíli, kdy dojde ke škodě, jsou dvě možnosti. První možností je nechat si náhradu za škodu zaplatit z havarijního pojištění a druhá zaplatit škodu z vlastní kapsy, pokud není havarijní pojištění uzavřené. Je zcela evidentní, která z těchto dvou možností zní lépe. Důležité je však i to, jaké parametry havarijní pojištění má.

Důležité aspekty havarijního pojištění

Zde je několik klíčových aspektů, které by se měli zvážit při nastavování havarijního pojištění:

  1. Pokrytí havarijních událostí: Předtím než se sjedná havarijní pojištění pro vozidlo, je důležité si zjistit, jaké havarijní události jsou v rámci pojištění pokryty. Běžné pokrytí zahrnuje nehody, srážky, požáry a krádeže. Nicméně, existují také specifické situace, které by se měly zvážit, jako například poškození způsobené povětrnostními vlivy, vandalismus, střety s divokou zvěří nebo poškození parkováním.
  2. Výše pojistného plnění: V případě poškození nebo ztráty vozidla je výše pojistného plnění klíčovým faktorem. Je to maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě havarijní události. Důležitá je hodnota vozidla a volba odpovídající výše pojistného plnění. Pokud je výše pojistného plnění nedostatečná, mohl by být klient vystaven finančním ztrátám při opravě nebo nahrazení vozidla.
  3. Spoluúčast: Spoluúčast havarijního pojištění je částka, která se musí uhradit ze své kapsy při havarijní události předtím, než pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Může to být pevná částka nebo procento hodnoty vozidla. Vyšší spoluúčast obvykle vede k nižším pojistným příspěvkům, nicméně znamená také větší finanční zátěž v případě havárie.
  4. Další benefity a služby: Mnoho pojišťoven nabízí různé dodatečné benefity a služby k havarijnímu pojištění vozidla. Mohou to být například náhradní vozidlo během opravy, asistence na cestách, technická pomoc nebo pojištění skel.
  5. Srovnání nabídek: Při výběru havarijního pojištění vozidla je dobré provést srovnání nabídek od různých pojišťoven. Porovnání nejen ceny pojistného, avšak také rozsah pokrytí, výše pojistného plnění, spoluúčast a další aspekty.

Havarijní pojištění vozidla je důležitou součástí ochrany majetku a financí. Řidič by měl důkladně zvážit výše uvedené faktory a poradit se s odborníkem na pojištění, aby zajistil, že je správně nastavené havarijní pojištění, které odpovídá potřebám klienta a poskytuje dostatečnou ochranu pro vozidlo.

Nepřeceňovat hodnotu vozidla

Základním parametrem, podle kterého pojišťovny provádí výpočet pojistného, je cena vozidla. Nemá smysl havarijní pojištění uzavírat na vyšší částku, než činí běžná cena vozidla na trhu. Za pojištění by platil pojištěný zbytečně mnoho.

V případě škody pojištěný stejně dostane uhrazenou pouze obecnou neboli tržní cenu, samozřejmě po odečtení sjednané spoluúčasti.

S cenou vozidla a výši pojistného souvisí i pravidelná aktualizace pojistné smlouvy. Cena vozidla neustále klesá, avšak pojišťovny samy od sebe pojistné snižovat rozhodně nebudou.

Vhodné je zhruba jednou za rok u nového vozidla a poté jednou za 5 let provést aktualizaci pojištění. Díky pravidelné kontrole může vlastník na havarijním pojištění ušetřit i několik tisíc korun.

Správně nastavená spoluúčast

Havarijní pojištění se vždy sjednává se spoluúčastí neboli částkou, kterou hradí vlastník vozidla v případě škody. Pojišťovna uhradí vše přesahující tuto částku. Nejčastějšími variantami výše spoluúčasti jsou:

  • 2 %, min. 2 000 Kč nebo 3 %, min. 3 000 Kč
  • 5 %, min. 5 000 Kč
  • 10 %, min. 10 000 Kč
  • 20 %, min. 20 000 Kč

Podstatná část řidičů dává přednost vyšší spoluúčasti, díky čemuž zaplatí za pojištění méně peněz. Ušetřit je možné až 10 až 30 %. Pozor však na to. Méně nevýhodně se tato varianta jeví ve chvílích, kdy ze své kapsy musí vlastník platit více menších pojistných událostí.

U minimální spoluúčasti například ve výši 10 000 korun zaplatí veškeré škody do této výše pojištěný, nikoliv pojišťovna. Ochrana není proti drobným nehodám, oděrkám a škrábancům, k nimž dochází na parkovišti a při parkování zejména v přeplněných městech. Výše spoluúčasti by se proto měla volit velice obezřetně.

Dostatečně široký rozsah pojištění

Pouze u nových aut se vyplatí mít uzavřené havarijní pojištění ve variantě all-risk. Tato varianta se vztahuje na všechna možná rizika, a logicky se jedná o nejdražší typ havarijního pojištění. Pojistit se však můžou také jednotlivá rizika.

Kombinace havárie + živel je vhodná pro starší vozidla, u kterých je nižší riziko krádeže a drobné oděrky na karosérii již nezpůsobují infarkt, nebo pro parkovaná vozidla v zabezpečené garáži. Rozumnou volbou pojištěných rizik lze ušetřit až 35 procent.

Havarijní pojištění sjednané s povinným ručením je levnější

Zajímavou slevu ve výši až 10 procent lze získat také tehdy, sjedná-li si vlastník vozidla havarijní pojištění společně s povinným ručením u stejné pojišťovny. Pojišťovny pro tento případ nabízí nejen slevu na pojistném, rovněž i další výhody.