Havarijní pojištění Slavia

Havarijní pojištění je forma pojištění, která vám poskytuje ochranu před škodami na vašem vozidle způsobenými nehodou, vandaly nebo přírodními katastrofami. Ovšem narozdíl od povinného pojištění, je zcela dobrovolné a záleží jen na vás, zda si ho sjednáte. Jaké možnosti havarijního pojištění nabízí Slavia?

Pokud se vám něco takového stane, havarijní pojištění vám pomůže zaplatit náklady na opravu nebo náhradu auta. Havarijní pojištění se obecně doporučuje všem majitelům automobilů. I když může být dražší než ostatní druhy pojištění, může vám poskytnout více ochrany, než klasické povinné ručení.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je společně se zákonným povinným ručení součástí komplexního pojištění motorových vozidel. Pojišťovna Slavia nabízí i povinné ručení. Na rozdíl od povinného ručení se však vztahuje na škody způsobené na vlastním vozidle v důsledku nahodilé živelné události, havárie, vandalismu či krádeže. Havarijní pojištění je určené pro osobní i lehká užitková vozidla do 3,5 tuny.

Havarijní pojištění Slavie lze sjednat ve dvou variantách. První varianta je All risk a zahrnuje všechna výše uvedená rizika.Pro ty, kteří chtějí na pojistném ušetřit a domnívají se, že jim riziko krádež nehrozí, je vhodnější druhá varianta Havárie + živel.

Havarijní pojištění však lze uzavřít pouze společně s povinným ručením a to u vozidel, která nejsou starší sedmi let.

Doplňková připojištění

Pojišťovna Slavie k havarijnímu pojištění nabízí následující připojištění: připojištění všech skel, připojištění nadstandardních asistenčních služeb (např. poskytování dopravních informací, oprava, odtah, atd.), připojištění dopravních pokut KRYŠTOF, připojištění cestovních zavazadel, úrazové pojištění řidiče a připojištění střetu se zvěří.

Havarijní pojištění Slavia umožňuje převedení bonus od jiného pojistitele v případě změny pojišťovny, díky čemuž je možné ušetřit až 50 procent z ceny havarijního pojištění.