Havarijní pojištění Slavia

Havarijní pojištění je společně se zákonným povinným ručení součástí komplexního pojištění motorových vozidel. Na rozdíl od povinného ručení se však vztahuje na škody způsobené na vlastním vozidle v důsledku nahodilé živelné události, havárie, vandalismu či krádeže. Havarijní pojištění je určené pro osobní i lehká užitková vozidla do 3,5 tuny.

Havarijní pojištění Slavie lze sjednat ve dvou variantách. První varianta je All risk a zahrnuje všechna výše uvedená rizika.Pro ty, kteří chtějí na pojistném ušetřit a domnívají se, že jim riziko krádež nehrozí, je vhodnější druhá varianta Havárie + živel. Havarijní pojištění však lze uzavřít pouze společně s povinným ručením a to u vozidel, která nejsou starší sedmi let.

Doplňková připojištění

Pojišťovna Slavie k havarijnímu pojištění nabízí následující připojištění: připojištění všech skel, připojištění nadstandardních asistenčních služeb (např. poskytování dopravních informací, oprava, odtah, atd.), připojištění dopravních pokut KRYŠTOF, připojištění cestovních zavazadel, úrazové pojištění řidiče a připojištění střetu se zvěří.

Havarijní pojištění Slavia umožňuje převedení bonus od jiného pojistitele v případě změny pojišťovny, díky čemuž je možné ušetřit až 50 procent z ceny havarijního pojištění.