Změny ve vymáhání příspěvku za dlužné povinné ručení

Skupina poslanců zareagovala na kritiku České kanceláře pojistitelů (ČKP) v posledních měsících zveřejněním návrhu na změnu v pravidlech ve vymáhání příspěvku za dlužné povinné ručení. Podle návrhu by ČKP měla nárok požadovat úhradu garančního příspěvku nejdéle za tři roky.

V uplynulých měsících čelila ČKP kritice, že stovky až tisíce řidičů ročně obesílá neoprávněně. Obeslaní řidiči a majitelé vozidel musí během následujících třiceti dnů prokázat, že ČKP po nich dluh požaduje neoprávněně. „Současné znění zákona i současná praxe kanceláře ve vymáhání příspěvku, kdy jsou obesílány neoprávněně statisíce motoristů, je nadále společensky neúnosná,“ řekli předkladatelé návrhu v důvodové zprávě. Podle nich by takto poškození majitelé vozidel poslali na adresu ČKP pouze prohlášení o tom, že zákon neporušili. ČKP by poté porušení zákona musela prokázat soudně.

Návrh by měl zabránit také pozdnímu zasílání upomínek ze strany ČKP

Další kritika ČKP se týkala jejích postupů, které média označili za spekulativní. ČKP údajně zasílá nejen neoprávněné výzvy, ale upomínky zasílá úmyslně pozdě a dlužné částky poté vymáhá pomocí soukromých inkasních agentur. ČKP tak údajně činí za účelem získání zisku. Právě proto návrh zahrnuje omezení doby, za kterou bude možné po dlužníkovi požadovat úhradu garančního příspěvku. ČKP tak bude donucená k tomu, aby nepojištěné řidiče hlídala aktivněji a obesílala je včas. Navíc bude ČKP povinná si ověřit, zda majitel vozidla zákon skutečně porušil. „Omezí se tak absurdní situace, kdy byly k úhradě například vyzývány osoby, jež nikdy motorové vozidlo nevlastnily,“ uvádí se také ve zdůvodnění návrhu.