Změna pojišťovny – jak zrušit povinné ručení

Ke změně pojišťovny můžete mít spoustu důvodů, jeden z nejčastějších důvodů je levnější pojistný produkt, například levnější povinné ručení u jiné pojišťovny. Ovšem je zde spousta jiných, někdy i závažnějších důvodů, například ztráta důvěry k pojišťovně či špatné zkušenosti s danou pojišťovnou.

Ve většině případů mají lidé pojištění či přímo povinné ručení uzavřené na dobu neurčitou. Většina lidí poprvé platila pojištění v době, kdy si vozidlo pořizovala, protože každé vozidlo, které jste koupi nabyli, musí mít při vyjetí na veřejné komunikace povinné ručení.

Od tohoto data běžel první rok pojištění a s každým dalším rokem se k tomuto datu povinné ručení prodlužovalo. Opravdu zde nezáleží na tom, jestli povinné ručení na auto platíte ročně, pololetně, nebo čtvrtletně. Povinné ručení vždy platí po celý rok, byla by zbytečnost každého čtvrt roku vyřizovat novou zelenou kartu.

Pokud tedy chcete z jakéhokoliv důvodu měnit pojišťovnu, musíte vypovědět pojistnou smlouvu na konkrétní produkt, u nás je to povinné ručení u konkrétní pojišťovny. Tuto pojistnou smlouvu může vypovědět přímo pojistník, nebo je tady ještě jedna možnost, konkrétně se jedná o pojistníkem pověřenou osobu, která disponuje plnou moci pojistníka.

Jak zrušit povinné ručení

Pojišťovnu lze vypovědět písemně, a to zasláním výpovědi pojistné smlouvy na sídlo pojišťovny, ovšem s podmínkou, že povinné ručení musíme zaslat minimálně 6 týdnu před ukončením pojišťovacího období povinného ručení automobilu. V tomto případě je potřeba vytvořit potřebný dokument. Tento dokument by měl obsahovat věc, o kterou se jedná u nás výpověď smlouvy o povinném ručení, dále bych určitě uvedl číslo pojistky a pojišťovnu, u které chci provést zrušení pojistky na auto.

Další možností je zrušení povinného ručení online, které obnáší zaslání výpovědi dané pojišťovně pomocí datové zprávy. I v tomto případě je nutné dodržet dané zákonné postupy.

Nesmíme zapomenout datum, ke kterému chceme pojistku na auto vypovědět a také dle jakého paragrafu a zákona chceme pojistku vypovědět, tady bychom se měli odkazovat na § 12 odst. g) zákona č. 168/1999 Sb.. Samozřejmě by takový dokument měl obsahovat i podpis a poděkování. To je správný postup, jak zrušit povinné ručení. Jiný postup by mohl být pojišťovnou označený za neplatný.

Ještě jednu věc bychom vám doporučili u postupu, jak zrušit povinné ručení – a to požádat zaslání potvrzení o délce bezeškodného průběhu povinného ručení. A samozřejmě si nezapomeňte ověřit, jestli jste v pojistné smlouvě nepodepsali ujednání o automatické prolongaci smlouvy, laicky řečeno souhlas s automatickým prodlužováním smlouvy. Od zániku pojistné smlouvy máte sedm dnů k vyřízení nové pojistné smlouvy.

Pokud tedy máte pojistnou smlouvu zrušenou, nebrání nic v tom začít vyřizovat nové povinné ručení. Jelikož jste byli informováni našim webem o tom, jaké je nejlevnější povinné ručení a jak postupovat pro zrušení povinného ručení, tak jste si jistě při ukončení pojistné smlouvy u staré pojišťovny zajistili dokumenty, které potvrzují délku předešlého pojištění a dobu bezeškodného průběhu. Jedno upozornění tyto dokumenty obdržíte až poté co na staré pojišťovně předložíte doklad o pojištění motorového vozidla a zelenou kartu vedenou již u nové pojišťovny.

Nebojte se, o bonus nepřijdete, pojišťovny si ho mezi sebou jednoduše převedou. Pokud se chcete vyhnout všem problémům a pokutám je nejlepší nové povinné ručení vyřídit tak, aby mělo platnost hned další den po skončení platnosti vašeho bývalého povinného ručení. Pokud toto neuděláte, vozidlo se nemá v tomto čase právo pohybovat po veřejných pozemních komunikacích a jeho majitel je povinen odevzdat osvědčení o registraci vozidla (neboli malý technický průkaz) a přidělené registrační značky.