Povinné ručení – nové ceny

Ceny povinného ručení se každým rokem mění. V posledních letech bohužel směrem nahoru. Ještě před dvěma lety patřilo povinné ručení k relativně levným pojistným produktům. Po uvedení nového občanského zákoníku se však situace radikálně změnila.

Nový zákoník totiž přinesl řadu změn, které zapříčinily zvýšení pojistného a to až o několik desítek procent.

Povinné ručení je stále dražší

Za vyššími cenami povinného ručení stojí více faktorů. Jedním z nich je fakt, že ceny povinného ručení byly v minulosti příliš nízké, a pojišťovnám se nevyplácely, a už vůbec nevracely v podobě zisku.

Ve chvíli, kdy vláda rozhodla o navýšení odvodů do Fondu zábrany škod, zavedla poplatků hasičům a změnila pravidla vyplácení odškodného, se pojišťovnám zvedly rapidně náklady.

Pojišťovny tedy zareagovaly zvýšením pojistného přibližně o deset procent. O několik měsíců později přistoupily k další vlně zdražení s ohledem na vývoj. Několinásobně vyšší odškodné vyplacené postiženým se na nákladech pojišťoven opět podepsalo.

Povinné ručení v minulém roce

Ceny povinného ručení v minulém jsou opět vyšší. Tentokrát je příčinou další vlny zdražování zrušení příspěvku do garančního fondu. Do garančního fondu do té doby přispívaly nejen pojišťovny, ale zároveň řidiči, kteří neměli řádně uhrazené povinné ručení.

Pro ně byl tento příspěvek sankcí. Od letošního roku jsou přispěvateli pouze pojišťovny. Zrušením pokuty řidičům se pojišťovnám navýšila výše příspěvků a tím pádem i celkové náklady.