Dopravní nehoda v zahraničí: Jak postupovat?

Žádnou dopravní nehodu nelze brát na lehkou váhu. Ať už se stane doma v Česku či za hranicemi. Řešit nehodu za hranicemi a obzvláště v souvislosti s dovolenou je však o něco složitější. Vyplatí se proto vědět, jak v takovém případě nejlépe postupovat, aby se člověk vyhnul pozdějším komplikacím.

Každé léto vyráží na dovolenou vlastním autem stovky Čechů. Někteří chtějí ušetřit, jiní vítají větší svobodu při cestování. Ať už je důvod jakýkoliv, každé delší cestě by měla předcházet důkladná kontrola a servis vozidla. Předejde se tak možným komplikacím a nehodám, k nimž by mohlo dojít v důsledku technické závady.

To znamená odvézt vozidlo s dostatečným předstihem do servisu a nechat jej kompletně zkontrolovat a samozřejmě opravit zjištěné závady. Vedle technického stavu by se nemělo zapomínat zkontrolovat platnost zelené karty a zákonného pojištění vůbec.

Pro všechny případy je vhodné mít uzavřené jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Pokud člověk nemá celoroční, sjednat by si měl alespoň krátkodobé havarijní pojištění.

Na cestu autem je dobré se vydávat pouze tehdy, pokud je auto v naprostém technickém pořádku, a v pořádku je i pojištění. Rovněž není na škodu zapsat si všechny potřebné kontakty, aby se nemuseli složitě shánět v kritický moment. Jedná se o číslo na pojišťovnu, asistenční linku či právníka.

Čas věnovaný přípravě se náležitě ocení až nastane nějaká kritická situace a auto dotyčného nechá někde na holičkách. A mimochodem, je důležité nezapomínat pojistit také sebe, nejen auto.

Co je dopravní nehoda silničního provozu

Dopravní nehoda je definovaná v paragrafu 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

„Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“

Na vysvětlení několik pojmů:

  • pozemní komunikace – sem patří i účelová komunikace, například u čerpací stanice
  • účelové komunikace – nejsou přesně definované ani evidované

Dopravní nehodou není srážka, při které nedojde ke hmotné škodě ani ke zranění. Podmínkou musí být účast vozidla v pohybu, aby byla definice přesná.

  • vozidlo – i jízdní kolo nebo koloběžka, potahové vozítko, ruční vozík od šířky 60 cm, tramvaj, pojízdný pracovní stroj, sněžná rolba sněžný skútr
  • vozidlem není jezdec na zvířeti, osoba vedoucí nebo ženoucí zvířata, chodec nebo útvar chodců, lyžař nebo jezdec na kolečkových bruslích nebo skateboardu
  • chodci – i osoby s úzkým ručním vozíkem nebo s dětským kočárkem, osoby na vozíku pro invalidy nebo vedoucí jízdní kolo či motocykl

Dopravní nehodou je například pád cyklisty, dojde-li k sebemenšímu zranění nebo hmotné škodě, ale nikoliv například srážka jezdce na koni s chodcem nebo náraz lyžaře do stojícího automobilu.

Dopravní nehodou může být i zranění přepravované osoby vlivem jízdy vozidla, avšak dopravní nehodou není zranění při nastupování do stojícího vozidla nebo vystupování z něj.

Povinnosti účastníků dopravní nehody

Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně zastavit vozidlo, zajistit bezpečnost provozu v místě nehody, zabránit vzniku dalších škod (vytékající paliva nebo maziva, odpojení elektroinstalace, označení místa nehody a varování řidičů, opuštění vozovky, hašení požáru).

Dále jsou povinni podle potřeby poskytnout první pomoc, přivolat záchrannou službu a umožnit obnovení provozu.

Navzájem si jsou účastníci dopravní nehody povinni prokázat totožnost a údaje o vozidlech.

Dále jsou povinni ohlásit nehodu Policii České republiky, vyznačit situaci a stopy a případně se zdržet přemisťování vozidel a setrvat na místě do příchodu policisty:

  • dojde-li k usmrcení nebo jakémukoliv zranění osoby
  • dojde-li k hmotné škodě převyšující zřejmě 100 000 Kč na některém ze zúčastněných vozidel včetně nákladu nebo na jiných věcech
  • nedohodnou-li se účastníci dopravní nehody na míře účasti na způsobení škody
  • byla-li jakákoliv hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby (např. vybavení komunikace, firemní, půjčené nebo leasingové auto atd.).

Neposkytnutí pomoci může být za určitých podmínek podle trestního zákoníku potrestáno.

Neposkytnutí pomoci

Podle § 150 a 151 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku:

§ 150 odst. 1 trestního zákoníku zní:

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 151 trestního zákoníku zní:

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.

Dopady dopravní nehody na psychický stav

Psychologické dopady dopravní nehody jsou závislé na její závažnosti a důsledcích. Pro psychologickou pomoc se poškozený může obrátit na České sdružení obětí dopravních nehod nebo na další pomáhající organizace a odborníky.

Dopravní nehody v zahraničí – podrobněji

Sebelepší technický stav nedokáže zabránit dopravním nehodám v zahraničí. Dlouhé hodiny za volantem, únava, neznámé prostředí a nekonečné kolony jsou hlavními příčinami nehod během letních dovolených. Pokud se řidič ocitne přesně v takové situaci, měl by se pokusit zachovat chladnou hlavu.

S následujícím postupem bude nehoda vyřešena natotata.

Krok první: Zhodnotit situaci a adekvátně reagovat

Krátce po dopravní nehodě se musí nejprve zhodnotit celá situace. Jsou vůbec nějaké škody? Jaké? Jsou škody pouze na vozidle? Je někdo zraněný?

První pozornost se musí věnovat zraněným. Poskytnout první pomoc dle možností a v případně nutnosti zavolat záchrannou službu. Ve všech zemích Evropské Unie by mělo fungovat jednotné volací číslo 112.

Krok druhý: Označit místo nehody

Ještě ve vozidle by si měl řidič obléknout záchrannou vestu. S vysokou mírou opatrnosti vystoupit a místo nehody viditelně označit. Nechat puštěné „blikačky“ a správně umístit výstražný trojúhelník za vozidlo.

Posádku, je-li to možné, odvést na bezpečné místo pryč ze silnice. Nikdy nenechávat děti v odstaveném autě samotné a bez dozoru!

Vyžaduje-li to závažnost nehody, měla by být přivolána místní policie. Policie by se měla volat vždy, dojde-li ke zranění, nebo k vysokým škodám na vozidle či vozidlech. Pokud je škoda zanedbatelná, stačí domluva s ostatními účastníky nehody. V případě jazykové bariéry volat policii vždy.

Poté se zkontaktuje pojišťovna, u které má účastník nehody sjednané pojištění a informuje ji o tom, co se stalo.

Krok třetí: Zdokumentovat místo nehody

Důležitý je vzít si s sebou mezinárodní evropský protokol o nehodě. Pokud jej dotyčný nemá, postačí kus papíru. Nehoda se důkladně popíše a zakreslí. Poškozená vozidla i místo nehody důkladně nafotí.

Do záznamu se uvedou jména všech účastníků nehody, nejen řidičů. Zapíší se jejich jména, adresy, model a značka auta. Také zelená karta. To vše usnadní následná jednání s pojišťovnou.

V případě jazykové bariéry obvykle pomáhá asistenční služba dané pojišťovny nebo konzulát České republiky. O pomoc se má požádat vždy, když něčemu kdokoliv nerozumí, nebo má pocit, že se jej snaží místní policie obvinit.

Zastupitelský úřad je v dané zemi od toho, aby pomáhal svým občanům. Primárně však řeší závažné případy nehod, obvinění či zatčení.

„Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí,“ uvádí Ministerstvo vnitra na svých stránkách.

Krok čtvrtý: Být slušný, hádky problém nevyřeší

Při každé dopravní nehodě se lidé chovají emotivně. Je to logické. Vulgární či dokonce agresivní chování a hádky problém vyřešit nepomohou, spíše naopak. Je namístě slušně se chovat k ostatním účastníkům nehody a také k policii. Nehoda se řeší vždy podle právního řádu země, v níž k nehodě došlo.

Zároveň by řidič měl být na pozoru a nenechat se přesvědčit a nepodepisovat nic, čemu dobře nerozumí. Do protokolu či záznamu o nehodě raději zapsat své vyjádření klidně v českém jazyce. Protokol o nehodě se podepisuje pouze tehdy, pokud s ním dotyčný souhlasí. To platí pro všechny účastníky nehody.

Krok pátý: Udělat, co řekne pojišťovna

Protokol o nehodě je sepsaný a podepsaný. Nyní se vyčká na pomoc, kterou doporučí nebo sežene pojišťovna podle závažnosti nehody a způsobené škody.

Náprava škody nevyjde draze, pokud je sjednané opravdu dobré pojištění nejlépe s rozšířenými asistenčními službami. Teprve v tuto chvíli totiž účastník dopravní nehody pochopí, proč se vyplatí zaplatit navíc pár set korun.

Veškeré dokumenty se doručí pojišťovně co nejdříve. Ta bude celou situaci řešit s ohledem na míru zavinění a typ pojištění.