Dopravní nehoda v kostce

Nikdo se nechce dostat do dopravní nehody a už vůbec ne do nějaké vážné, kde může dojít i k úmrtí. Bohužel někdy nastane situace, kterou nikdo nedokáže ovlivnit. Proto je důležité vědět, jak se zachovat v případě, že k takové situaci dojde.

Připravili jsme pro Vás kostku rad jak se zachovat při dopravní nehodě. Stručně vystižené body Vám v nepříjemném okamžiku mohou pomoci, ale přesto, jezděte bezpečně.

Jak se chovat při dopravní nehodě

Níže návod, jak se chovat při nehodě.

1, Zastavte a zabezpečte auto

Zastavte, zapněte varovné blinkry, vypněte motor, oblečte si vestu, postavte výstražný trojúhelník.

2, Zjistěte zraněné a zkontrolujte únik kapalin

Zjistěte zraněné, a pokud je někdo zraněn, volejte policii a záchrannou službu. Uniká- li kapalina, volejte hasiče.
Zjistěte rozsah škody, odhadněte její výši na svém autě a nebude-li podle Vás vyšší než 100 tisíc korun, nemusíte volat policii.

3, Domluva o míře zavinění aneb kdo je vlastně viník

Vždy je nutné dohodu zaznamenat a nechat podepsat druhým účastníkem. Jestliže se nelze domluvit nebo si nejste jisti, doporučujeme v takovém případě policisty přivolat. Volejte je, i když někdo z účastníků nehody odmítá sepsat záznam, je opilý nebo zdrogovaný, případně pokud je cokoliv podezřelé.

4, Vyplňte formulář ZÁZNAM O NEHODĚ

S druhým účastníkem  zadokumentujte situaci na místě nehody, nakreslete plánek, vyfoťte auta. Vždy se může tento doklad hodit jako důkaz pro případ, že si druhý účastník přiznání později rozmyslí. Je tedy dobré mít uschovanou kopii vyplněného a podepsaného Záznamu o nehodě.

5, Vozidlo je nepojízdné, zajistěte odtah

Volejte svou asistenční službu, která zprostředkuje odtah a dle možnosti přistaví i nové vozidlo. Číslo na odtahovou službu dostáváte většinou spolu se smlouvou o povinném ručení, třeba ve formě nálepky. Odmítněte všechny nabídky „náhodou“ projíždějících odtahovek, pokud si ji neobjednáte přes asistenční službu, pojišťovna ji nezaplatí.

6, Nahlaste událost pojišťovně

Jsou-li auta pojízdná, můžete odjet, co nejdříve je však nutné nehodu nahlásit pojišťovně. Většinou to jde telefonicky, mnohdy na bezplatné číslo nebo vám operátor z placeného čísla zavolá zpátky.

Je dobré se domluvit, který z účastníků nehodu nahlásí, pravidlem bývá, že viník nehody vzniklou skutečnost nahlásí jako první, a poškozený následně při kontaktování pojistitele potvrdí svou verzi. Událost se vždy nahlašuje a uplatňuje u pojišťovny viníka.

7, Domluvte si prohlídku vozu

Jste-li tím, jehož vůz byl při nehodě poškozen, budou vás pracovníci viníkovy pojišťovny kontaktovat a domluví s vámi prohlídku havarovaného vozu jejich technikem, návštěvu servisu a další postup.

Abyste si svůj nárok na odškodnění pojistili, můžete také sami zavolat na infolinku pojišťovny, u níž má viník nehody uzavřené povinné ručení, a sdělit, že jste „poškozený“. To se hodí hlavně ve chvíli, kdy se pojišťovně viník neozve a nehodu neohlásí.

8, Pojišťovna a servis

Poškozené vozidlo je zajištěno a nyní jej musí nejprve vidět likvidátor (znalec) pojišťovny. V žádném případě nenechávejte vozidlo opravit nebo se nepokoušejte o nápravu poškození, pokud to uděláte, může se stát, že vám pojišťovna zaplatí pouze tabulkovou cenu poškozeného dílu, která může být jen zlomkem skutečné ceny opravy. Proto je nutné nejprve se domluvit s pojišťovnou, nejlépe na její bezplatné klientské lince.

9, Proplacení škody

Viník  nehody, který nemá sjednáno havarijní pojištění, nedostane od pojišťovny žádné odškodnění. Opravu a věci s ní spojené si musí zaplatit sám.
Poškozený dostane náhradu škody z povinného ručení viníka. Jsou dvě možnosti vyplacení peněz: buď si necháte auto opravit sami, nebo zajedete do doporučeného servisu.

Náhrada rozpočtem znamená, že pracovník pojišťovny prohlédne auto, které mu přivezete ukázat, pak propočítá škodu a pošle vám cenový návrh. Jestliže souhlasíte, dostanete peníze na účet a opravu si pak necháte udělat kdekoliv, takže můžete případně něco málo ušetřit.

Náhrada úhradou faktury znamená, že vozidlo je opraveno v servisu, který pojišťovna doporučí, necháváte vše na něm, od prohlídky přes opravu až po fakturaci. Pouze si pak vyzvednete opravený vůz a faktura bude proplacena servisu.