Postup při nehodě

Každý člověk se může stát účastníkem nějaké dopravní nehody, opravdu to není nic příjemného a proto je lepší se na takovou událost dobře připravit, protože při nehodě rozhoduje opravdu každá sekunda. Správný postup jak postupovat při nehodě se vám může hodit, opravdu vždy My si vše důležité shrneme do pár bodů.

1. Ujistěte se, že jste vy v pořádku, pokud ano zachovejte klid a rychle obhlédněte místo nehody, nejlíp už sebou při obhlídce mějte výstražný trojúhelník či jiný viditelný předmět, který umístíte na komunikaci nejlépe 100m před místem nehody. Tato vzdálenost je jen na vašem uvážení, záleží na konkrétních podmínkách. Tímto zabráníte případné další havárii v důsledku této havárie.
2. Pokud jste při obhlídce místa nehody viděli zraněné osoby, vždy neprodleně volejte záchrannou službu a policii. Nehodu musíte mimo poranění hlásit Policii také při nehodě, při které vznikne na vozidle, či přepravovaných věcech škoda větší než 100 000 Kč. Dalším případem je vznik škody na silnici nebo vznik hmotné škody třetí osobě. Policii volejte také v případě, nejsou-li se účastníci dopravní nehody schopni dohodnout kdo je viník.

3. Poskytněte první pomoc případným poraněným osobám. Během jejího vykonávání vyčkávejte příjezdu rychlé záchranné služby. Které sdělíte stručně a jednoduše co jste u zraněného vypozorovali.

4. Pokud jste volali policii, vyčkejte jejího příjezdu, ta už si vyšetřování nehody převezme. Pokud ovšem při vaší nehodě nebyla nutnost volat policii, musíte se s druhým účastníkem nebo viníkem této dopravní nehody dohodnout kdo je viníkem nehody. Nejlépe nakreslit a sepsat příčiny nehody. K tomuto účelu existuje speciální formulář, zvaný „Evropský záznam o dopravní nehodě“ ten je potřeba vyplnit, na vině se v příslušném místě na formuláři dohodnout a nakonec musí obě strany tento dokument podepsat. Pokud tento formulář ve vozidle nemáte, vytiskněte si jej, pokud jej nemáte při nehodě, může postačit i list papíru, který bude obsahovat opět všechny potřebné údaje, k těm se vrátíme v dalším bodu a samozřejmě i podpis.

5. Pokud to doslova situace na silnici nevynucuje, neměňte pozici vozidel, mohlo by to způsobit komplikace s řádným vyřešením nehody. Pokud si to situace vynutí, je nutné na silnici vyznačit vzniklé situace a stopy vozidel. Správné značení nehody byste měli znát z autoškoly, proto se k tomu vracet nebudeme.

6. Pokud máte formulář s názvem „Evropský záznam o dopravní nehodě„, máte situaci značně ulehčenou, hlavičky příslušných bloků vám napoví vše, co byste si měli zaznamenat. Pokud tento formulář nemáte tak si zapište jména, adresy řidičů zúčastněných vozidel a také svědků. Požadujte po účastnících této dopravní nehody občanský a řidičský průkaz a také potvrzení o zaplacení povinného ručení neboli zelenou kartu vozidla.

7. Z těchto dokladů si opište, jméno, příjmení a bydliště řidiče. Nezapomeňte také jméno, příjmení, bydliště osoby nebo název a sídlo společnosti již toto vozidlo náleží. Samozřejmostí je také poznamenat si značku, typ a SPZ vozidla. Ze zelené karty si opište údaje o pojišťovně viníka, opět si zapište jméno, adresu a raději i číslo zelené karty. Později budete u této pojišťovny uplatňovat nárok na náhradu škody vzniklé touto nehodou. Pokud vozidlo nebylo v době nehody pojištěno nebo vám viník nehody tyto údaje nesdělil, pokuste se obrátit na Českou kancelář pojistitelů. Pokud je vozidlo pojištěno v zahraničí, opište údaje ze zelené karty včetně jejího čísla.

8. Pokud viníkem nehody jste vy, předložte požadované doklady poškozenému a poskytněte mu veškeré informace, které jsou potřeba. Pojišťovna už si s ním všechny potřebné věci vyřeší a nejspíše vás nebude ani potřebovat.

9. Pokud se stanete účastníkem nehody, jejíž podmínky neodpovídají těm klasickým, neboli stane se vám nehoda v zahraničí, kontaktujte asistenční službu své pojišťovny.