Česká kancelář pojistitelů

Organizace s názvem Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je organizace, která sdružuje několik pojišťoven. Tyto pojišťovny mají právo poskytovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Hlavním úkolem České kanceláře pojistitelů je pokrývání škod, které vznikly nepojištěnými vozidly řidičů nebo škod, u nichž není znám odpovědný pachatel.