Co dělat při dopravní nehodě?

Denně se na českých silnicích stanou desítky, ne-li přímo stovky dopravních nehod. Většina z nich se naštěstí obejde bez zranění. Nicméně i drobná dopravní nehoda, ke které se nemusí volat policie, člověku znepříjemní život.

Dopravní nehody jsou tragickým a často zbytečným jevem, který má závažné důsledky pro zdraví a životy lidí. Správné chování a předvídavost v silničním provozu jsou klíčové pro snížení rizika nehod. Jaká jsou preventivní opatření, která mohou snížit riziko dopravních nehod? A když už dojde k nehodě, jaký je správný postup?

Prevence dopravních nehod

Dopravní nehody jsou zdrojem mnoha ztrát na lidských životech a majetku po celém světě. Bezpečnost na silnicích je zásadním tématem, které vyžaduje pozornost a společné úsilí všech účastníků silničního provozu. Důležitost prevence dopravních nehod se snad ani nemusí vyzdvihovat.

Zde je několik klíčových opatření, která mohou snížit riziko nehod a zlepšit bezpečnost na silnicích:

 1. Dodržování dopravních předpisů – základem pro bezpečný silniční provoz je dodržování rychlostních limitů, pravidel předjíždění, zákazu alkoholu za volantem a dalších dopravních předpisů. Předpisy jsou stanoveny k ochraně řidiče i ostatních účastníků silničního provozu.
 2. Zdravý rozum a předvídavost – vždy být ostražitý a sledovat své okolí. Vyhýbat se riskantním manévrům, předjíždění na nevhodných místech a nedodržování vzdálenosti od ostatních vozidel. Být připraven na neočekávané situace a reagovat včas.
 3. Řidičská a technická připravenost – zajistit, aby vlastní vůz byl v technicky dobrém stavu, pravidelně kontrolován a správně udržován. Nezanedbávat řidičský výcvik a pravidelně se seznamovat s novými pravidly a způsoby řízení.
 4. Respektování zranitelných účastníků silničního provozu – být ohleduplný vůči chodcům, cyklistům a motocyklistům. Dodržovat jejich přednost v místech, kde mají právo na přednost, a věnovat jim dostatečnou pozornost.

Prevence dopravních nehod je zodpovědností všech účastníků silničního provozu. Dodržování dopravních předpisů, osvěta, zlepšení infrastruktury, technologické inovace a vzájemná ohleduplnost jsou klíčové faktory pro dosažení bezpečnosti na silnicích.

Všichni musí pracovat společně na vytvoření bezpečného prostředí na silnicích a snižování počtu tragických nehod. Každý by se měl zapojit do prevence dopravních nehod a budovat bezpečnější budoucnost pro všechny.

Co dělat při dopravní nehodě

Dopravní nehody jsou stresující a neočekávané události, avšak důležité je zůstat klidný a jednat podle správných postupů. Dodržování bezpečnostních kroků a spolupráce s ostatními účastníky provozu, policií a pojišťovnami je klíčové pro řádné vyřízení nehody.

Mít na paměti, že prevence nehod je stejně důležitá jako správná reakce v případě, že se nehoda stane. Důležité je společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího prostředí na silnicích a snižování počtu dopravních nehod.

Pokud už taková situace nastane, a řidič se stane účastníkem nehody, následující body radí, jak se zachovat:

 1. Zůstat klidný a zabezpečit místo nehody
  • Zůstat na místě a pokusit se zabezpečit oblast, aby nedošlo k dalším nehodám
  • Použít výstražné trojúhelníky na zajištění oblasti nehody a případně rozsvítit výstražná světla
 2. Poskytnout první pomoc
  • Pokud jsou nějací lidé zraněni, zavolat záchrannou službu nebo požádat o pomoc
  • Pokud je dotyčný schopen poskytnout první pomoc, měl by to udělat to v souladu se svými schopnostmi a znalostmi
  • Dbát na bezpečnost obětí a sami sebe
  • Pokud je to potřeba – volat složky integrovaného záchranného systému
 3. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit průběh vyšetřování (např. pití alkoholu)
 4. Vyznačit na vozovce postavení vozidel, pokud se musí přemístit havarovaná vozidla
 5. Kontaktovat policii
  • I při menších nehodách je vhodné kontaktovat policii a oznámit nehodu. Poskytnout jim veškeré informace o nehodě a odpovědět na jejich otázky
 6. Zaznamenat důležité informace
  • Udělat si poznámky o důležitých informacích týkajících se nehody, jako jsou jména, adresy a telefonní čísla svědků, registrační značky zapojených vozidel, poznámky o škodě na vozidlech a podobně
 7. Fotografovat místo nehody
  • Pokud je to možné, pořídit fotografie místa nehody, poškozených vozidel a dalších důležitých prvků
  • Stačí na mobilní telefon. Na fotkách rozhodně nešetřit, platí zde, čím více tím lépe
  • Fotografie mohou sloužit jako důkazy při vyšetřování a následném pojištění
 8. Informovat svou pojišťovnu
  • Informovat svou pojišťovnu o nehodě co nejdříve
  • Dodržovat pokyny své pojišťovny ohledně podání nároku a dalších postupů
  • Jestliže se k dopravní nehodě nepřivolá policie, musí se vyplnit záznam o dopravní nehodě pro pojišťovnu

Ne ke každé dopravní nehodě je nutné přivolávat policii ČR. Policie se nemusí volat v případě, že celková škoda nepřesáhne 100 000 Kč. Naopak existují situace, při kterých je řidič povinen policejní složky přivolat v každém případě.

A to když:

 • dojde ke zranění nebo usmrcení osoby
 • hmotná škoda na vozidlech nebo přepravovaných věcí očividně přesáhne částku 100 000 Kč
 • při nehodě je poškozena pozemní komunikace, životní prostředí, obecně prospěšná zařízení (např. sloup veřejného osvětlení) nebo majetek třetí osoby
 • člověk není schopen bez pomoci zabezpečit obnovení plynulosti provozu na silnici

Doporučuje se také zavolat policii, pokud nastává podezření, že ostatní účastníci dopravní nehody jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Policie se také zavolá v případě, že není jasný viník dopravní nehody.

Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě se vyplňuje v případě, že se nevolá k havárii policie. V záznamu se uvádí místo a čas dopravní nehody, její účastníci, příčiny a průběh nehody. Pokud se poškození shodnou, uvádí se také viník nehody.

Tento záznam oba účastníci podepíší. Nehoda je potom nahlášena na pojišťovně viníka a z jeho povinného ručení je hrazena škoda druhé straně.

Pojišťovnu by měl kontaktovat pouze viník dopravní nehody, aby mohlo dojít k likvidaci pojistné události. Je vhodné zavolat na pojišťovnu i v případě, že u nehody dotyčný figuruje jako poškozený.

Většina pojišťoven nyní nabízí možnost přímé likvidace. Pojišťovna se v takovém případě ujme odstraňování následků nehody i vymáhání škody u pojišťovny viníka sama.

Závěrem

Dopravní nehody lze často předejít dodržováním dopravních předpisů, předvídavostí a respektem k ostatním účastníkům silničního provozu.

V případě, že se nehoda přesto stane, je důležité zachovat klid a postupovat podle správných kroků, jako je zajištění místa nehody, poskytnutí první pomoci, kontaktování policie a shromáždění důležitých informací pro pojištění.

Společným úsilím se může snížit počet dopravních nehod a přispět k bezpečnějšímu silničnímu provozu.