Ženy snáší dopravní nehody hůře než muži

Každý, kdo si prožil dopravní nehodu, jistě ví, že se jedná o velmi stresující a emotivní prožitek. Všeobecně nejhůře snáší dopravní nehody a stres s nimi spojený ženy – řidičky. Tuto skutečnost potvrzuje také poslední průzkum provedený Linkou pomoci řidičů 1224.

Dopravní nehody jsou nešťastnou součástí moderního života, které se bohužel stávají každodenní realitou na silnicích. Přestože statistiky ukazují, že muži jsou častěji zapleteni do dopravních nehod než ženy, existují důkazy, že ženy snáší tuto traumatickou událost hůře než jejich mužští protějšky.

Zkoumání genderových rozdílů ve způsobu reakcí a následků těchto nehod je klíčové pro pochopení tohoto fenoménu a hledání způsobů, jak pomoci ženám zvládat tuto situaci lépe.

Z výsledku průzkumu prováděného Linkou pomoci řidičům 1224 vyplývá, že se do velkého stresu při dopravní nehodě dostane 80 procent žen a pouze 55 procent mužů. Ženy, které se stanou účastnicemi dopravní nehody, prožívají negativní stres mnohem více než jejich mužští protějšci.

Ženy při dopravní nehodě údajně řeší více věcí najednou.

Reakce na stres

Studie ukazují, že ženy mají tendenci projevovat vyšší úroveň stresu a úzkosti po dopravních nehodách než muži. Jedním z důvodů je pravděpodobně zvýšená tendence žen vnímat a reflektovat nad svými emocemi.

Po traumatických událostech, jako jsou dopravní nehody, se mnoho žen může potýkat s následky psychického traumatu, což může vést k dlouhodobým problémům s duševním zdravím.

Důsledky dopravních nehod mohou mít na ženy dlouhodobý psychologický dopad. Ztráta sebevědomí a sebedůvěry v řízení vozidla, strach z opakování nehody a posttraumatická stresová porucha jsou některé z psychologických následků, které mohou postihnout ženy.

Některé studie ukazují, že ženy mají tendenci vyhledávat psychologickou pomoc a terapii častěji než muži, což může být klíčové pro jejich zotavení.

Fyzické zranění a léčba

I když jsou muži častěji zapleteni do vážných dopravních nehod, ženy mohou být náchylnější k určitým druhům zranění. Například mají často menší tělesnou hmotnost a nižší svalovou hmotnost, což může způsobit větší náchylnost k poranění krku a zad. To může prodloužit dobu léčby a zotavování.

Tato zranitelnost může ženám způsobit obavy a strach z řízení, což může vést k většímu obavám o jejich bezpečnost na silnicích.

Sociální faktory

Genderové rozdíly mohou hrát roli i v oblasti sociálních faktorů. Ženy mohou být více závislé na svém osobním dopravním prostředku, což znamená, že ztráta vozidla po nehodě může pro ně být zvláště problematická.

Taktéž je známo, že ženy mají často větší zodpovědnost za péči o rodinu, a proto dopravní nehoda může mít negativní dopad na organizaci rodinného života.

Více než 19 procent žen přiznává extrémní reakce při dopravní nehodě

Dopravní nehoda sebou přináší negativní emoce, stavy zmatenosti, zlostné až agresivní jednání, které může být způsobeno následkem samotné nehody, nárazu, zranění, starostmi o dítě, pocitu viny či zavinění případně arogantního chování druhého řidiče.

V rámci průzkumu extrémní reakci přiznalo 19 procent žen a 35 procent žen dokonce reagovalo zlostně (u mužů to bylo pouze 20 procent). Dalších 30 procent žen a opět jen 15 procent mužů uvedlo, že na vlastní kůži zažili stav zmatenosti.

Ženy řidičky bývají také nejčastěji „obětmi“ vulgárního a agresivního chování ostatních účastníků nehod.

S agresivním chováním se setkalo 33 procent účastnic a 28 procent účastníků průzkumu. Fyzické napadení zažilo 15 procent respondentů. V žádném případě není vhodné na agresivní jednání reagovat stejným způsobem, nicméně vhodnější je použití asertivních technik.

Ženy ani muži by se neměli nechat manipulovat jinými účastníky nehod nebo lovci nehod. Nejlepší je ihned nehodu oznámit své pojišťovně, případně požádat asistenční službu o pomoc.

Asistenční služby využívá pouze 26 procent žen a 21 procent mužů

V rámci povinného ručení i havarijního pojištění mají zákazníci pojišťoven předplacené asistenční služby. Ty však v případě nehody využívá pouze 26 procent žen a 21 procent mužů.

Častěji se řidiči na asistenční služby obrací v případě poruchy vozidla. Konkrétně se jedná o 40 procent dotázaných. Spokojeno s asistenčními službami své pojišťovny je 83 procent respondentů.

Důvodů, proč řidiči asistenční služby nevyužívají, jsou především dva. Buď se domnívají, že asistenční pomoc pojišťovny není potřeba, nebo si jednoduše nepamatují číslo. S tím jim může pomoci právě Linka pomoci řidičům 1224.

Při poruše vozidla volají asistenční službu častěji ženy. Je to logické, protože muži mají k technice blíže a většinu práce si jednoduše udělají sami. Pouze 3 procenta mužů využívá pomoci svého známého a 7 procent volá asistenční službu.

Naproti tomu o pomoc asistenční službu požádá 12 procent žen a 61 procent žen se obrátilo na rodinného příslušníka či známého. 25 procent žen je však schopno provést výměnu svíček, žárovek i kola samy.

Závěrem

Za účelem lépe porozumět dopadu dopravních nehod na ženy je důležité brát v úvahu genderové rozdíly v reakcích a následcích. Ženy mohou prožívat vyšší úroveň stresu, mít zranitelnější tělo a čelit dlouhodobým psychologickým následkům.

Je nezbytné, aby byla vytvořena lepší podpora pro ženy, které se dostanou do této situace, včetně přístupu k psychologické pomoci, rehabilitaci a podpoře rodiny a blízkých.

Zároveň je třeba dále zkoumat, jakým způsobem se může zlepšit bezpečnost na silnicích pro všechny, a tím minimalizovat počet dopravních nehod a jejich následků.

Bezpečnější infrastruktura, lepší vzdělávací kampaně a rozvoj pokročilých technologií v automobilovém průmyslu mohou hrát klíčovou roli v dosažení tohoto cíle. Pouze společnými silami se můžou snížit dopravní nehody a minimalizovat jejich následky, bez ohledu na pohlaví.