Ženy snáší dopravní nehody hůře než muži

Každý, kdo si prožil dopravní nehodu, jistě ví, že se jedná o velmi stresující a emotivní prožitek. Všeobecně nejhůře snáší dopravní nehody a stres s nimi spojený ženy – řidičky. Tuto skutečnost potvrzuje také poslední průzkum provedený Linkou pomoci řidičů 1224.

Z výsledku průzkumu prováděného Linkou pomoci řidičům 1224 vyplývá, že se do velkého stresu při dopravní nehodě dostane 80 procent žen a pouze 55 procent mužů. Ženy, které se stanou účastnicemi dopravní nehody, prožívají negativní stres mnohem více než jejich mužští protějšci.

Ženy při dopravní nehodě údajně řeší více věcí najednou. „Ženy vnímají situaci nehody daleko komplexněji. Musí totiž řešit celou řadu starostí s tím souvisejících, například u sebe mají dítě, což stres ještě zvyšuje,“ vysvětluje dopravní psycholog Michal Walter.

Více než 19 procent žen přiznává extrémní reakce při dopravní nehodě

Dopravní nehoda sebou přináší negativní emoce, stavy zmatenosti, zlostné až agresivní jednání, které může být způsobeno následkem samotné nehody, nárazu, zranění, starostmi o dítě, pocitu viny či zavinění případně arogantního chování druhého řidiče.

V rámci průzkumu extrémní reakci přiznalo 19 procent žen a 35 procent žen dokonce reagovalo zlostně (u mužů to bylo pouze 20 procent). Dalších 30 procent žen a opět jen 15 procent mužů uvedlo, že na vlastní kůži zažili stav zmatenosti.

Ženy řidičky bývají také nejčastěji “obětmi” vulgárního a agresivního chování ostatních účastníků nehod. „Řidičky jsou tradičně vnímány nejen za volantem jako slabší pohlaví, a tak působí jako snadnější cíl pro ventilaci negativních emocí. Při řízení motorového vozidla jsou vesměs opatrnější a zodpovědnější než muži, nemají většinou tendenci riskovat a závodit s ostatními,“ uvádí dále Michal Walter.

S agresivním chováním se setkalo 33 procent účastnic a 28 procent účastníků průzkumu. Fyzické napadení zažilo 15 procent respondentů. V žádném případě není vhodné na agresivní jednání reagovat stejným způsobem, ale vhodnější je použití asertivních technik. Ženy, ale ani muži by se neměly nechat manipulovat jinými účastníky nehod nebo lovci nehod. Nejlepší je ihned nehodu oznámit své pojišťovně, případně požádat asistenční službu o pomoc.

Asistenční služby využívá pouze 26 procent žen a 21 procent mužů

V rámci povinného ručení i havarijního pojištění mají zákazníci pojišťoven předplacené asistenční služby. Ty však v případě nehody využívá pouze 26 procent žen a 21 procent mužů. Častěji se řidiči na asistenční služby obrací v případě poruchy vozidla. Konkrétně se jedná o 40 procent dotázaných. Spokojeno s asistenčními službami své pojišťovny je 83 procent respondentů.

Důvodů, proč řidiči asistenční služby nevyužívají, jsou především dva. Buď se domnívají, že asistenční pomoc pojišťovny není potřeba, nebo si jednoduše nepamatují číslo. S tím jim může pomoci právě Linka pomoci řidičům 1224.

„Linka pomoci řidičům 1224 zjednodušuje přístup k asistenčním službám pojišťoven a je řidičům k dispozici nonstop, tedy 12 měsíců v roce, 24 hodin denně. Operátor linky přepojí řidiče podle jeho pojišťovny nebo registrační značky na příslušnou smluvní asistenční společnost pojišťovny, která odtah či opravu nepojízdného auta okamžitě zajistí. Řidičům se tak vždy dostane potřebné pomoci, ať už v případě nehody, nebo poruchy, přímo od jejich pojišťovny, bez drahých a nikým nezvaných prostředníků,“ vysvětluje hlavní výhody této speciální linky pro řidiče Aleš Povr, mluvčí České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Při poruše vozidla volají asistenční službu častěji ženy. Je to logické, protože muži mají k technice blíže a většinu práce si jednoduše udělají sami. Pouze 3 procenta mužů využívá pomoci svého známého a 7 procent volá asistenční službu. Naproti tomu o pomoc asistenční službu požádá 12 procent žen a 61 procent žen se obrátilo na rodinného příslušníka či známého. 25 procent žen je však schopno provést výměnu svíček, žárovek i kola samy.

K opravě svépomocí mají však odborníci výhrady. „Muži mají vesměs bližší vztah k technice, takže se sami snaží řešit některé poruchy na místě, nicméně pomoc profesionálního technika je vždy spolehlivým řešením. Navíc dělat jakékoliv opravy přímo na vozovce je velmi nebezpečné. Dnešní přetechnizované automobily nabízejí čím dále méně možností jakékoliv opravy svépomocí bez příslušných znalostí a technického vybavení, takže lze jen doporučit přivolat pomoc profesionálů,“ dodává na závěr Michal Walter.