Asistenční služba | Slovník pojmů

Asistenční služby jsou běžnou součástí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Zahrnuje komplexní služby, jejichž cílem je pomoci pojištěným v případě nehody (oprava auta, odtah, zajištění právních služeb, apod.) Jednotlivé pojišťovny nabízí asistenční služby v různém rozsahu. Rovněž nabízí možnost rozšíření asistenční služby za příplatek.