Co kryje povinné ručení – na co se vztahuje, co vše se z něj hradí?

Povinné ručení je smluvní pojištění odpovědnosti, které musí být sjednáno pro každé vozidlo provozované či ponechané na pozemní komunikaci. Co vše povinné ručení kryje? Co se z povinného ručení platí v případě dopravní nehody?

Každý majitel vozidla ví, že povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je na rozdíl od havarijního pojištění ze zákona povinné. Nemusí však být zcela jasné, co povinné ručení obsahuje, tedy jaká všechna rizika kryje.

Co povinné ručení kryje, závisí do značné míry na zvolené variantě tohoto pojištění. Jednotlivé varianty se od sebe totiž liší nejen výší pojistných limitů, nýbrž i množstvím doplňkových pojištění.

Co vše kryje povinné ručení v základní variantě?

Základní varianty povinného ručení zpravidla nabízejí nejnižší limity a kryjí pouze nejnutnější minimum, tedy újmu na zdraví a škody na majetku třetích osob.

Nejlevnější povinné ručení vyhledá online srovnávač autopojištění. V případě zájmu lze pojistku rovnou uzavřít z pohodlí domova.

Spočítat ceny povinného ručení >

Pokud tedy řidič způsobí dopravní nehodu, pojišťovna viníka zaplatí škody na autě poškozeného a proplatí i případnou újmu na jeho zdraví. Uhrazení újmy na zdraví jinými slovy znamená proplacení výloh, které jsou spojené s provedením nutné léčby.

Co se hradí z povinného ručení v nejnižší variantě:

 • škody na majetku
 • újma na zdraví

Základní povinné ručení je vždy tou nejlevnější variantou, nicméně jeho cena se u jednotlivých pojišťoven může značně lišit.

To nejlevnější povinné ručení lze najít s pomocí kalkulačky povinného ručení, která porovná a vyhodnotí dostupné nabídky. Kalkulačku ocení také řidiči, kteří uvažují nad změnou pojišťovny z důvodu nevyhovujících podmínek.

Co kryje povinné ručení ve vyšší variantě?

Vyšší varianty zákonného pojištění auta mívají vyšší limity plnění a nabízejí více služeb. Nabídky jednotlivých pojišťoven se mohou vzájemně trochu lišit, nicméně často se jedná o balíček, jehož součástí je kromě povinného ručení také pojištění skel, úrazové pojištění převážených osob a podobně.

Co se hradí z povinného ručení ve vyšších a nejvyšších variantách:

 • škody na majetku
 • újma na zdraví
 • poškození skel
 • škody způsobené živlem
 • škody způsobené střetem se zvěří
 • poškození přepravovaných zavazadel
 • totální zničení vozidla

Obvykle jsou v těchto variantách povinného ručení zahrnuty také rozšířené asistenční služby, což ve většině případů znamená, že asistence lze využít jak na území v ČR, tak v cizině.

S kalkulačkou povinného ručení je sjednání pojištění odpovědnosti otázkou 5 minut.

Zobrazit ceny povinného ručení >

Výše uvedená pojištění, která jsou součástí dražších balíčků povinného ručení, lze k základnímu povinnému ručení sjednat také samostatně. Každý řidič si tak může připlatit pouze za to, co skutečně využije.

Díky kalkulačce autopojištění je možné sjednat povinné ručení online. Stačí vyplnit pár základních údajů a poté vyčkat na zaslání zelené karty e-mailem.

Povinné ručení a asistenční služby

Základní povinné ručení zpravidla zahrnuje základní asistenční služby, součástí vyšších variant jsou rozšířené asistenční služby. V jakých situacích asistenční služby přijdou vhod? Zejména tehdy, když je potřeba:

 • výměna poškozené pneumatiky
 • odtah vozidla
 • vyproštění vozidla
 • dovoz / výměna pohonných hmot
 • nouzové ubytování

Řidičům, kteří často cestují za hranice, se vyplatí zařídit rozšířenou asistenci, která představuje pomocnou ruku jak v České republice, tak v zahraničí.

Co povinné ručení neobsahuje

Co se platí z povinného ručení je tedy jasné, ne každý však ví, na co se povinné ručení nevztahuje. Součástí pojistné smlouvy jsou takzvané výluky z pojištění, což jsou situace, kdy pojišťovna škody na zdraví ani majetku neproplatí. Oč přesně jde?

 • škody způsobené pod vlivem drog včetně alkoholu
 • škody způsobené při jízdě bez řidičského průkazu
 • škody způsobené při jízdě bez technického průkazu
 • škody vzniklé při manipulaci s nákladem stojícího vozidla
 • škody vzniklé při nevhodném používání vozidla (např. dojde-li k přetížení vozidla apod.)
 • škody vzniklé při střetu vozidel, která mají stejného majitele
 • apod.

Existují zákonné výluky z pojištění a také výluky, které stanovuje sama pojišťovna. Jejich kompletní seznam je k nalezení v pojistné smlouvě k povinnému ručení.

Co vše se platí z povinného ručení? Především hmotné škody a zdravotní újma třetích osob.
Co vše se platí z povinného ručení? Především hmotné škody a zdravotní újma třetích osob.

Jak probíhá úhrada z povinného ručení?

Jestliže dojde k dopravní nehodě, je nezbytně nutné zjistit, kdo je viníkem. Poté je na řadě vyplnění formuláře Evropský záznam o dopravní nehodě.

V případě, že se účastníci nedohodnou na tom, kdo je viník, je třeba zavolat policii. Tu je nutné přivolat také v situaci, kdy je nastalá hmotná škoda odhadem vyšší než 100 tisíc korun.

Pokud je vozidlo nepojízdné, je namístě se obrátit na asistenční službu. Platí, že poškozený má nárok na úhradu asistence z povinného ručení řidiče, jenž nehodu způsobil. Pojišťovna v případě potřeby proplatí také odtah vozidla či zapůjčení náhradního vozidla.

Na asistenční služby se lze obrátit například i tedy, když si řidiči nejsou jisti dalším postupem.

Z povinného ručení se proplatí hmotné škody a případná zdravotní újma druhého řidiče. Škody na majetku zahrnují kromě škod na vozidle také poškození přepravovaných věcí, jako je notebook, mobilní telefon, oblečení a podobně.

Podmínkou je podat žádost o odškodnění, k níž je nutné přiložit také fotodokumentaci škod, popřípadě potvrzení o lékařském ošetření, dalších návštěvách lékaře a tak dále.

Žádost se podává v pojišťovně viníka. Řidiči, kteří se tímto procesem nechtějí zaobírat, se mohou obrátit na specializované společnosti, které s pojišťovnami jednají místo poškozených.