Co kryje povinné ručení – na co se vztahuje, co vše se z něj hradí?

Povinné ručení je smluvní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které musí být sjednáno pro každé vozidlo provozované či ponechané na pozemní komunikaci. Co to je povinné ručení? Co kryje povinné ručení?

Každý majitel vozidla ví, co je povinné ručení. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je na rozdíl od havarijního pojištění ze zákona povinné. Nemusí však být zcela jasné, co povinné ručení obsahuje, tedy jaká všechna rizika kryje.

Co kryje povinné ručení závisí do značné míry na zvolené variantě tohoto pojištění. Jednotlivé varianty se od sebe totiž liší nejen výší pojistných limitů, nýbrž i množstvím doplňkových pojištění. Důležitým parametrem je i spoluúčast povinného ručení.

Výše povinného ručení záleží také na objemu a výkonu motoru vozidla, který chce řidič pojistit. Kromě toho je zásadní pro výši pojistného ručení i věk a bydliště řidiče

Jestliže bydlí řidič v Praze, cena bude výrazně vyšší, protože v Praze je větší pravděpodobnost vzniku autonehody než například na Vysočině. A to i v případě, pokud bude mít nastavenou nízkou spoluúčast povinného ručení.

Povinné ručení – co to je

Výše bylo již nastíněno, co to je povinné ručení. Sjednání povinného ručení je zákonem stanovené jako nutné. Povinné ručení lze tedy nazvat jako zákonné pojištění vozidla na rozdíl od havarijního pojištění. Byť se to může zdát zprvu jako zbytečná investice, při případné dopravní nehodě je za to každý řidič rád. 

Jakmile vzniknou škody na vozidle třetí straně, pak jde úhrada nákladů za škody pojišťovně. Pouze však to takové výše, do které má daný řidič, který způsobil dopravní nehodu, sjednané limity plnění. Vše, co jde nad tuto maximální hranici, musí zaplatit řidič z vlastní kapsy. 

Zákon o povinném ručení stanovuje minimální možnou hranici limitů plnění ze strany pojišťovny na 35 milionů korun. Pracovníci pojišťoven však doporučují všem řidičům, aby své auto pojistili na více než tuto minimální částku. Ideální variantou je 50 milionů korun na škody na majetku a dalších 50 milionů korun na škody na zdraví.

Povinné ručení je ze zákona dané a při vzniku dopravní nehody se zkrátka vyplatí.

Kdy se platí povinné ručení?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se platí nejčastěji jednou za rok. Po uplynutí roku se pojistná smlouva automaticky prodlužuje. Pokud řidič neví, kdy se platí povinné určení, měl by se podívat na svoji zelenou kartu, která obsahuje údaj o platnosti.

Možnou variantou je i placení povinného ručení jednou za 3 měsíce. Pojišťovny však dávají o něco nižší ceny v případě zaplacení celé částky za celý rok. 

Není-li však řidič spokojený se sjednaným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, může smlouvu ukončit. Jsou dané přesné možnosti pro ukončení povinného ručení:

 • ke konci pojistného období, a to do 6 týdnů před datem výročí smlouvy
 • při prodeji vozidla, jeho přepisu nebo vyřazení z evidence vozidel
 • do 3 měsíců od oznámení pojistné události
 • do 2 měsíců od uzavření smlouvy
 • dohodou stran
 • nesouhlasem se změnou výše povinného ručení, a to do 1 měsíce od oznámení.

Nejčastější variantou je to při prodeji vozidla jiné fyzické osobě nebo autobazaru. Naopak dohodou stran to skoro nikdy nekončí. Každá pojišťovna bojuje o své klienty.

Krátkodobé povinné ručení

Standardní variantou je sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla na neurčitou dobu s tím, že pojistná doba se stanovuje na jeden rok. Po roce se pojistná smlouva automaticky prodlužuje stejně jako v případě pojištění domácnosti.

Dnes však řada pojišťoven přistoupila na variantu krátkodobého povinného ručení. Pojistná doba je kratší než jeden rok. Krátkodobé povinné ručení využívají zejména motorkáři, kteří jezdí na motorkách jen přes sezonu a v zimě jim stojí v garáži.

Sjednání povinného ručení

Povinné ručení lze sjednat online. Zájemce tak může zhodnotit nabídky trhu a porovnat se svou dosavadní pojistkou. 86 % řidičů platí za povinné ručení více, než by museli.

 

86 % řidičů přeplácí své povinné ručení

sleva za online sjednání

rychlé vyřízení z domova

Spočítat povinné ručení

Zákonné pojištění auta – pokuta za neplatnost

Dojde-li k namátkové kontrole ze strany Policie ČR, která požaduje po řidiči předložit platnou zelenou kartu, a řidič to odmítne, protože ví, že je neplatná, pak může předpokládat pokutu ve výši 1 500 Kč až 3 000 Kč, jak ukládá zákon o povinném ručení.

Na druhé straně ten, kdo zákonné pojištění auta sjednané nemá, bude platit o mnohem více peněz než ten, kdo ji nechce na vyzvání předložit. Za neplatnou nebo dokonce nesjednanou zelenou kartu může řidič dostat pokutu až do výše 40 000 Kč.

Pokuta však není vše, co řidiče bez uzavřeného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla postihne. 

Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého jde úhrada škody na zdraví a majetku a ušlý zisk. Následně je nutné hradit sankce do tohoto fondu za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno společně s náhradami za vzniklé škody z tohoto fondu. 

Mimo to vede Česká kancelář pojistitelů registr povinného ručení. Platnost povinného ručení si může zjistit každý řidič. Stačí zadat do registru povinného ručení SPZ.

Co vše kryje povinné ručení v základní variantě?

Základní varianty povinného ručení neboli zákonného pojištění vozidla zpravidla nabízejí nejnižší limity a kryjí pouze nejnutnější minimum, tedy újmu na zdraví škody na majetku třetích osob. Náhrady škody jsou z povinného ručení. 

Nejlevnější povinné ručení vyhledá online srovnávač autopojištění. V případě zájmu lze pojistku rovnou uzavřít z pohodlí domova.
Spočítat ceny povinného ručení >

Pokud tedy řidič způsobí dopravní nehodu, pojišťovna viníka zaplatí škody na autě poškozeného a proplatí i případnou újmu na jeho zdraví. Uhrazení újmy na zdraví jinými slovy znamená proplacení výloh, které jsou spojené s provedením nutné léčby.

Co se hradí z povinného ručení v nejnižší variantě:

 • škody na majetku
 • újma na zdraví

Základní povinné ručení je vždy tou nejlevnější variantou, nicméně jeho cena se u jednotlivých pojišťoven může značně lišit.

To nejlevnější povinné ručení lze najít s pomocí kalkulačky povinného ručení, která porovná a vyhodnotí dostupné nabídky. Kalkulačku ocení také řidiči, kteří uvažují nad změnou pojišťovny z důvodu nevyhovujících podmínek.

Řidič tak ušetří nejen peníze, nýbrž i čas, který by strávil na různých pobočkách pojišťoven, a v závěru by ji nemusel z důvodu nevyhovujících parametrů podepsat.

Co kryje povinné ručení ve vyšší variantě?

Co kryje povinné ručení? Vyšší varianty zákonného pojištění auta mívají vyšší limity plnění a nabízejí více služeb. Nabídky jednotlivých pojišťoven se mohou vzájemně trochu lišit, nicméně často se jedná o balíček, jehož součástí je kromě povinného ručení také pojištění skel, úrazové pojištění převážených osob a podobně.

Co se hradí z povinného ručení ve vyšších a nejvyšších variantách:

 • škody na majetku
 • újma na zdraví
 • poškození skel
 • škody způsobené živlem
 • škody způsobené střetem se zvěří
 • poškození přepravovaných zavazadel
 • totální zničení vozidla

Obvykle jsou v těchto variantách povinného ručení zahrnuty také rozšířené asistenční služby, což ve většině případů znamená, že asistence lze využít jak na území v ČR, tak v cizině.

S kalkulačkou povinného ručení je sjednání pojištění odpovědnosti otázkou 5 minut.
Zobrazit ceny povinného ručení >

Výše uvedená pojištění, která jsou součástí dražších balíčků povinného ručení, lze k základnímu povinnému ručení sjednat také samostatně. Každý řidič si tak může připlatit pouze za to, co skutečně využije.

Díky kalkulačce autopojištění je možné sjednat povinné ručení online. Stačí vyplnit pár základních údajů a poté vyčkat na zaslání zelené karty e-mailem.

Povinné ručení a asistenční služby

Základní povinné ručení zpravidla zahrnuje základní asistenční služby, součástí vyšších variant jsou rozšířené asistenční služby. V jakých situacích asistenční služby přijdou vhod? Zejména tehdy, když je potřeba:

 • výměna poškozené pneumatiky
 • odtah vozidla
 • vyproštění vozidla
 • dovoz / výměna pohonných hmot
 • nouzové ubytování

Řidičům, kteří často cestují za hranice, se vyplatí zařídit rozšířenou asistenci, která představuje pomocnou ruku jak v České republice, tak v zahraničí.

Co povinné ručení neobsahuje

Co se platí z povinného ručení je tedy jasné, ne každý však ví, na co se povinné ručení nevztahuje. Součástí pojistné smlouvy jsou takzvané výluky z pojištění, což jsou situace, kdy pojišťovna škody na zdraví ani majetku neproplatí. Oč přesně jde?

 • škody způsobené pod vlivem drog včetně alkoholu
 • škody způsobené při jízdě bez řidičského průkazu
 • škody způsobené při jízdě bez technického průkazu
 • škody vzniklé při manipulaci s nákladem stojícího vozidla
 • škody vzniklé při nevhodném používání vozidla (např. dojde-li k přetížení vozidla apod.)
 • škody vzniklé při střetu vozidel, která mají stejného majitele
 • apod.

Existují zákonné výluky z pojištění a také výluky, které stanovuje sama pojišťovna. Jejich kompletní seznam je k nalezení v pojistné smlouvě k povinnému ručení. Vždy se doporučuje si pojistnou smlouvu přečíst před tím, než ji řidič podepíše.

Co vše se platí z povinného ručení? Především hmotné škody a zdravotní újma třetích osob.
Co vše se platí z povinného ručení? Především hmotné škody a zdravotní újma třetích osob.

Jak postupovat při poškození auta?

Jak postupovat při poškození auta? Jestliže dojde k dopravní nehodě, je nezbytně nutné zjistit, kdo je viníkem. Poté je na řadě vyplnění formuláře Evropský záznam o dopravní nehodě.

V případě, že se účastníci nedohodnou na tom, kdo je viník, je třeba zavolat policii. Tu je nutné přivolat také v situaci, kdy je nastalá hmotná škoda odhadem vyšší než 100 tisíc korun. Pokud řidič řekne já jsem viník autonehody, pak se celý proces výrazně zrychlí.

Pokud je vozidlo nepojízdné, je namístě se obrátit na asistenční službu. Platí, že poškozený má nárok na úhradu asistence z povinného ručení řidiče, jenž nehodu způsobil. Pojišťovna v případě potřeby proplatí také odtah vozidla či zapůjčení náhradního vozidla.

Na asistenční služby se lze obrátit například i tedy, když si řidiči nejsou jisti dalším postupem.

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě?

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě? Z povinného ručení se proplatí hmotné škody a případná zdravotní újma druhého řidiče. Škody na majetku zahrnují kromě škod na vozidle také poškození přepravovaných věcí, jako je notebook, mobilní telefon, oblečení a podobně.

Odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění po dopravní nehodě se doporučuje všem, kteří utrpěli zranění nebo dokonce zemřel někdo z jejich blízkých při dopravní nehodě. V takovém případě se totiž již jedná o dopravní přestupek, v horších případech o trestní čin. 

Podmínkou je podat žádost o odškodnění po dopravní nehodě, k níž je nutné přiložit také fotodokumentaci škod, popřípadě potvrzení o lékařském ošetření, dalších návštěvách lékaře a tak dále.

Žádost se podává v pojišťovně viníka. Řidiči, kteří se tímto procesem nechtějí zaobírat, se mohou obrátit na specializované společnosti, které s pojišťovnami jednají místo poškozených.

Totální škoda na vozidle – pojistná událost, autonehoda

Jestliže je škoda na vozidle fatální a vozidlo nemůže již jezdit po silnicích, tak to pojišťovna označí za totální škodu na vozidle. Taková náhrada škody jde z povinného ručení protistraně.

Pokud ten, kdo způsobil autonehodu nebo pojistnou událost, prohlásí já jsem viník autonehody, pak dostane řidič s totální škodou na vozidle tolik peněz z povinného ručení škůdce, aby si mohl koupit stejné auto ve stejné kvalitě.