Bonusy k povinnému ručení

Povinné ručení je základním pojištěním, které majitelé vozidel musí mít. Slouží k tomu, aby chránilo řidiče a ostatní účastníky silničního provozu před finančními následky případných škod způsobených při provozování motorových vozidel. Povinné ručení hradí škody, které řidič způsobí jinému účastníkovi silničního provozu.

Jedním z aspektů povinného ručení jsou bonusy, které odměňují řidiče za bezpečnou a bezúhonnou jízdu. Znamená to, že čím déle řidič jezdí bez pojistných událostí (např. nehod), tím více získává bonusových bodů a slev na pojistné.

Bonusy k povinnému ručení jsou způsobem, jak pojišťovny motivují řidiče k bezpečnému chování na silnicích a snižují riziko pojistných událostí.

Princip fungování bonusů k povinnému ručení je relativně jednoduchý. Pojišťovny stanoví za určité období (např. rok) tzv. bezškodní bonus, který řidič získá, pokud nepožadoval žádné plnění z povinného ručení. Konkrétní pravidla a výše bonusu se mohou lišit od pojišťovny k pojišťovně.

Za každý rok bez pojistných událostí obvykle řidič získá určitý procentuální bonus, který se násobí základním pojistným. To znamená, že čím déle bez úhony jezdí, tím více slevy získá na pojistném.

Například po prvním bezškodním roce může dostat 10% slevu, po druhém bezškodním roce 20% slevu a tak dále. Některé pojišťovny mohou nabízet i speciální akce nebo různé bonusové programy pro své klienty.

Bonusové programy

Výhody bonusů k povinnému ručení:

 1. Finanční motivace k bezpečné jízdě: Bonusový systém je skvělým stimulem pro řidiče k tomu, aby byli obezřetnější a bezpečnější na silnici. Když řidič ví, že za bezúhonnou jízdu získá odměnu ve formě slevy na pojistném, bude se snažit minimalizovat riziko nehody.
 2. Snižování nákladů: Získané bonusy mohou v průběhu času znamenat podstatnou úsporu na pojistném, což je pro mnoho řidičů velmi vítané. Slevy na pojistném mohou být znatelné, zejména pokud jde o řidiče s dlouholetou jízdou bez nehody a škod.
 3. Motivace k setrvání u stejné pojišťovny: Klienti mají tendenci setrvávat u pojišťovny, která jim nabízí atraktivní bonusové programy a slevy. To vede k dlouhodobému partnerství mezi pojišťovnou a klientem.
 4. Snížení počtu pojistných událostí: Bonusové systémy mohou vést ke snížení počtu požadavků na plnění z povinného ručení. Čím méně pojistných událostí, tím méně nákladů pro pojišťovnu i pro celou společnost.

Bonusy k povinnému ručení jsou skvělým způsobem, jak odměnit řidiče za bezpečnou jízdu a snížit riziko pojistných událostí.

Povinné ručení České podnikatelské pojišťovny

Pojišťovna ČPP patří v pojištění vozidel dlouhodobě na 3. místo na trhu povinného ručení. S více než milionem klientů poskytuje nadstandardní úroveň služeb. Společně s Kooperativou patří do skupiny VIG.

Produkt Superpov s limity plnění 200/200 mil. Kč obsahuje v ceně připojištění:

 • Servis PRO (pojištění kryje přímou likvidaci ze strany ČPP pojišťovny, úhradu škody v plné výši ve smluvním servisu, poskytnutí náhradního vozidla při nehodě zaviněné řidičem jiného vozidla)
 • SMART GAP, což je plnění až 100 000 Kč navíc, pokud při nehodě cizím vozidlem vznikne totální škoda. Pojistné plnění je stanoveno ve výši % z obvyklé ceny, které stanovil pojistitel viníka – 1. rok 10 %, 2. rok 15 %, 3. rok 20 %, 4. a další rok 25 %. Dobré zejména pro starší vozidla!

Povinné ručení ČPP umožňuje přiznání bonusu dopředu: Extrabenefit Profi. Tento bonus ve výši 15 % (36 měsíců) je přiznán pro všechna vozidla s kladnou bonusovou historií.

Pokud by klient měl v prvních 36 měsících trvání pojistné smlouvy pojistnou událost, bude mu poskytnutá sleva za Extrabenefit Profi od počátku doúčtována. Maximální výše bonusů a extra bonusu profi je 50 %.

Možnosti připojištění:

 • Pojištění skel vozidla
 • Přímá likvidace – 100% krytí nezaviněných škod SERVIS PRO
 • Pojištění přírodních rizik – nyní ve třech variantách
 • Pojištění nákladů na náhradní vozidlo
 • Úrazové připojištění osob
 • Rozšířená asistence

ČPP upravila sazby povinného ručení. Přidává novou asistenční službu CAR Premium. Snižuje sazby pro pojištění skel s limitem 25 000 Kč a 30 000 Kč.

Povinné ručení Slavia pojišťovny

Povinné ručení Slavia pojišťovny nabízí základní povinné ručení a také balíček Premium, který obsahuje nadstandardní rozsah pojištění.

Možnosti připojištění:

 • Pojištění všech skel
 • Odcizení vozidla
 • Havárie vozidla
 • Střet se zvěří
 • Zavazadla
 • Občanská odpovědnost
 • Úraz posádky

Slavia pojišťovna poskytuje velký počet slev, např. za nové vozidlo, platnost pojištění pouze v ČR (velice výhodné, pokud se s vozidlem nejezdí do zahraničí), za užívání vozidla 1 řidičem.

Povinné ručení Pillow pojišťovny

Pillow pojišťovna počítá povinné ručení podle počtu ujetých kilometrů. Čím méně řidič ujede, tím méně zaplatí. Každý rok je potřeba u Pillow pojišťovny zaznamenat počet kilometrů a povinné ručení bude vyúčtováno podle skutečného stavu.

Možnosti připojištění:

 • Dopravní nehoda
 • Připojištění skel vozidla
 • Střet se zvěří
 • Vandalismus
 • Připojištění živelných škod
 • Odcizení vozidla

Pro aktuální stav kilometrů je nutné stáhnout do chytrého telefonu aplikaci Pillow pojišťovny nebo je nahrát přes webové rozhraní.

Povinné ručení Allianz pojišťovny

Allianz pojišťovna upravila pojištění pro elektromobily a připravila tak první produkt pojištění vozidel zaměřený na elektromobily:

 • pojištění nabíjecích kabelů, wall boxu, adaptérů a další vybavení pro případ poškození, požáru nebo krádeže
 • pojišťovna kryje i škody baterie (nejdražší části elektromobilu) v důsledku jejího poškození, požáru nebo krádeže
 • v rámci asistenčních služeb platí odtah k nejbližší veřejné dobíjecí stanici, v případě nehody nebo poruchy a delší opravy pak poskytnutí náhradního automobilu

Cena povinného ručení se stanovuje podle počtu najetých kilometrů, přičemž elektromobily mají sazby jako nejnižší kubatury spalovacích motorů.

Nové povinné ručení Allianz zvýhodňuje řidiče, kteří ujedou ročně málo kilometrů. Navíc není potřeba řešit složitě připojištění, protože Allianz nabízí pojištění vozidel ve 4 balíčcích – Komfort, Plus, Extra a Max.

Jediné možné připojištění k balíčkům je volba přímé likvidace pojišťovny. Pojišťovna Allianz tak bude likvidovat škodu pokud bude řidič nabourán vozidlem pojištěným u jiné pojišťovny.

Povinné ručení ČSOB pojišťovny

Povinné ručení od ČSOB pojišťovny nabízí limit pojištění až 200 mil. Kč pro újmu na zdraví a 200 mil. Kč pro újmu na majetku. Klientům ČSOB je automaticky započítána sleva 20 %.

Možnosti připojištění:

 • Pojištění skel vozidla
 • Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí
 • Úrazové pojištění přepravovaných osob
 • Živelné pojištění vozidla
 • Střet se zvěří a pojištění poškození vozidla zvířetem
 • Úrazové připojištění řidiče s doživotní rentou
 • Rozšířená asistence

Za každý rok je přiznán bonus (sleva) 5 % z pojistného. Maximální výše 50 %. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.

Povinné ručení Direct pojišťovny

Povinné ručení od Directu nemá žádné balíčky pojištění, platí se jen za to, co kdo opravdu chce s výhodou (ukončení smlouvy bez výpovědní lhůty).

Možnosti připojištění:

 • Rozšířená asistence
 • Pojištění náhradního vozidla
 • Pojištění drobných závad na vozidle
 • Pojištění skel vozidla
 • Pojištění cestovních zavazadel a přepracovaných věcí
 • Úrazové pojištění přepravovaných osob
 • Garance ceny pojištění na 3 roky dopředu
 • Pojištění smrti obou rodičů ve vozidle
 • Živelné pojištění vozidla
 • Střet se zvěří a pojištění poškození vozidla zvířetem
 • Odcizení a vandalismus

V rámci povinného ručení lze připojistit i situace, kdy při provozu vozidla dojde k jeho nechtěnému poškození nebo poškození jiné věci nárazem, střetem či pádem (na 20 či 50 tis. Kč nebo také do plné hodnoty vozidla).

Povinné ručení Generali – nově Generali Česká pojišťovna

Po sloučení Generali a České pojišťovny má povinné ručení více než 2,4 mil. motoristů.

Možnosti připojištění:

 • Připojištění skel vozidla
 • Připojištění střetu se zvěří
 • Připojištění poškození vozidla zvířetem
 • Odcizení vozidla

Dalším připojištěním je připojištění živelných škod rozpočtem, které se vztahuje v ČR na živelné události pro případ poškození nebo zničení celého vozidla s příslušenstvím tvořícím jeho standardní výbavu.

Na další příslušenství, který tvoří doplňkovou a ostatní výbavu vozidla se pojištění vztahuje jen tehdy, byla-li uvedena v pojistné smlouvě a byla-li v době vzniku pojistné události pevně spojena s vozidlem.

Povinné ručení Hasičské pojišťovny

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí povinné ručení se slevami pro členy dobrovolných hasičů a držitelů průkazu ZTP.

Možnosti připojištění:

 • Připojištění čelního skla nebo všech skel
 • Připojištění odcizení vozidla
 • Připojištění živlu a střetu se zvěří nebo zvířetem
 • Dodatkové pojištění úrazu

Hasičská pojišťovna nabízí také dodatkovou a rozšířenou asistenční službu. Hlavním benefitem u vyšších asistenčních služeb jsou vyšší limity a zapůjčení náhradního vozidla

Povinné ručení Uniqa pojišťovny

Povinné ručení od pojišťovny Uniqa lze sjednat pouze po telefonu.

Možnosti připojištění:

 • Pojištění skel vozidla
 • Pojištění cestovních zavazadel a přepracovaných věcí
 • Živelné pojištění vozidla
 • Střet se zvěří a pojištění poškození vozidla zvířetem

U většiny pojišťoven jsou škody na pneumatikách a ráfcích vyloučeny, i když má člověk havarijní pojištění, pokud při škodě nedošlo i k jinému poškození vozidla. U Uniqy si každý může pneu i ráfky připojistit s limity 10 000 Kč až 100 000 Kč se spoluúčastí 500 Kč.