Povinné ručení – Hasičská vzájemná pojišťovna

Povinné ručení je sice zákonné pojištění, které musí mít uzavřené všechna vozidla pohybujících se na veřejných komunikací, motoristé však mají právo si vybrat pojistitele na základně vlastního uvážení. Jedním z pojistitelů, které smí nabízet povinné ručení v ČR je Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP).

Hasičská vzájemná povinné ručení se vztahuje na všechny škody, k nimž došlo v ČR i v zahraničí. Konkrétně se to týká škod:

  • vzniklých na zdraví nebo usmrcením
  • vzniklých poškozením, zničením či ztrátou věci
  • s povahou ušlého zisku
  • včetně účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením

Hasičská vzájemná povinné ručení nabízí dvě varianty povinného ručení STANDARD a NADSTANDARD, které se liší výší maximálního pojistného limitu. Varianta NADSTANDARD má limit 70 milionů korun pro případ škody na zdraví či usmrcením a 70 milionů korun na majetkové škody. První zaviněná škoda přitom nijak neovlivní výši bonusu.

K základnímu rozsahu lze sjednat pojištění čelního skla nebo všech skel, živelní pojištění, pojištění střetu se zvěří a rozšířené asistenční služby. Nejvyšší bonus, který mohou řidiči u Hasičské vzájemné pojišťovny získat, je 60 procent. Při roční platbě získá pojištěný další slevu. Automatickou slevu mají členové záchranných sborů, dobrovolní hasiči a držitelé průkazu ZTP.