Pojištění vozidel srovnání – nejlepší povinné ručení

Při pohybu na silnicích si člověk mnohdy uvědomí, jaké nebezpečí a riziko může hrozit v případě nehody. Nejenže se může dojít ke zranění, ale také k poškození osobního majetku nebo majetku třetích stran. Právě z tohoto důvodu je důležité mít správné pojištění vozidla, které v případě nepředvídatelné události chrání a poskytuje potřebnou finanční záchrannou síť.

Tento článek se zaměří na téma povinného ručení vozidel. Vysvětlí, o co se jedná, jak je to s cenou povinného ručení a na čem závisí výše náhrady škody povinného ručení. Doporučí také srovnání povinného ručení pro co nejjednodušší a nejpohodlnější výběr. Co je povinné ručení a jak vybrat to nejlepší?

Pro sjednání a vypočtení ceny povinného ručení je potřeba jen pár údajů.

Kalkulace povinného ručení >

Co je povinné ručení?

Povinné ručení je základním typem pojištění vozidel, které je stanoveno zákonem. Jeho oficiální název je „Povinné ručení z provozu vozidla“ a jeho hlavním účelem je krytí náhrady škody způsobené třetí osobě v případě dopravní nehody.

V praxi to znamená, že pokud řidič způsobí dopravní nehodu, kde jsou zraněny osoby nebo je poškozen majetek jiných lidí (například jejich vozidla), povinné ručení poskytne finanční kompenzaci poškozeným stranám. Toto pojištění je povinné pro každé vozidlo, které se účastní provozu na pozemních komunikacích v České republice. Bez povinného ručení není dovoleno provozovat motorová vozidla na veřejných silnicích.

Částka krytí povinného ručení je stanovena zákonem a může se lišit v závislosti na druhu vozidla. Zahrnuje náklady na léčebnou péči, náhradu škody způsobené zraněním nebo úmrtím osob, stejně jako škody na majetku třetích stran. Povinné ručení však nemusí pokrýt veškeré škody, a proto mnoho řidičů volí rozšířené pojištění, aby měli větší ochranu.

Definice povinného ručení lze shrnout tak, že se jedná o základní formou pojištění, která zajišťuje minimální ochranu pro všechny účastníky silničního provozu a je důležitým aspektem zabezpečení vozidel.

Vyplňte nezávazný formulář a prohlédněte si nejvýhodnější nabídky povinného ručení.

Srovnávač povinného ručení>

Jak vybrat nejlepší povinné ručení?

Na základě zákonů České republiky se vlastnictví auta automaticky pojí s povinným ručením. To znamená, že při pořízení auta je potřeba nějaké zvolit. Výběr nejlepšího povinného ručení je důležitým rozhodnutím, které ovlivní ochranu na silnicích. Zde je několik kroků, které mohou pomoci vybrat si vhodné povinné ručení:

 • Srovnávání nabídek různých pojišťoven: Existuje mnoho pojišťoven nabízejících povinné ručení. Je dobré si srovnat jejich nabídky a získat tak přehled o cenách a krytí. Mnoho online srovnávačů s tím může pomoci.
 • Zohlednění ceny a krytí: Cena je samozřejmě důležitý faktor, ale neměla by být jediným kritériem. Je důležité si zjistit, co konkrétně dané povinné ručení pokrývá. Některá pojištění mohou mít nižší cenu, ale omezenější krytí.
 • Renomé pojišťovny: Důvěryhodnost a renomé pojišťovny jsou také důležité. Jaká je zkušenost ostatních klientů s danou pojišťovnou, jak rychle vyplácí náhrady a jaká je její celková spolehlivost?
 • Recenze a hodnocení: Online recenze a hodnocení mohou poskytnout užitečný pohled na to, jak se pojišťovna zachovala v případě událostí a jak jsou spokojeni stávající klienti.
 • Doplňkové služby: Některé pojišťovny mohou nabízet doplňkové služby, jako jsou asistenční služby, právní ochrana, atd. Před uzavřením pojištění je výhodné zjistit, zda tyto doplňkové služby přináší hodnotu k celkovému balíčku.
 • Kontrola podmínek pojištění: Před uzavřením smlouvy je nutné pečlivě prostudovat podmínky pojištění. Zjistit, zda jsou nějaká omezení nebo vyloučení, která by mohla být omezující v případě nehody.
 • Konfrontování nabídky s odborníkem: V případě nejistoty nebo otázky ohledně nabídek pojišťoven, je možné se poradit s odborníkem, jako je pojišťovací agent, který může poskytnout rady a doporučení.

Sjednání povinného ručení

Povinné ručení lze sjednat online. Zájemce tak může zhodnotit nabídky trhu a porovnat se svou dosavadní pojistkou. 86 % řidičů platí za povinné ručení více, než by museli.

86 % řidičů přeplácí své povinné ručení

sleva za online sjednání

rychlé vyřízení z domova

Spočítat povinné ručení

Celkově platí, že pečlivé a informované srovnání nabídek, zvážení cenového a krytí, a přihlédnutí k individuálním potřebám jsou klíčové faktory při výběru nejlepšího povinného ručení.

Cena povinného ručení

Přestože cena by neměla být hlavním kritériem pro sjednání pojistného ručení, je rozhodně velmi důležitá. Bez ohledu na výběr pojišťovny, cena povinného ručení je ovlivněna několika proměnnými.

 • Druh vozidla: Druh vozidla, jako je osobní automobil, motocykl, nákladní vůz nebo autobus, může ovlivnit cenu. Větší a těžší vozidla mohou mít vyšší cenu.
 • Věk řidiče: Statistiky ukazují, že mladší řidiči mají tendenci mít více dopravních nehod. To může znamenat, že pojišťovna může stanovit vyšší cenu pro mladé řidiče.
 • Místo bydliště: Místo bydliště řidiče může hrát roli. V oblastech s většími dopravními nehodami nebo kriminalitou může být cena vyšší.
 • Stav vozidla: Věk a technický stav vozidla mohou také hrát roli. Starší vozidla nebo vozidla v horším technickém stavu mohou mít vyšší cenu.
 • Typ a výkon motoru: Některé pojišťovny mohou brát v úvahu výkon motoru vozidla. Výkonnější motory mohou mít vyšší cenu.
 • Částka krytí: Některé pojišťovny nabízejí různé úrovně krytí povinného ručení. Vyšší částky krytí mohou znamenat vyšší cenu.
 • Bonus-malus systém: Mnoho pojišťoven používá bonus-malus systém, který odměňuje bezúhonné řidiče nižšími cenami a trestá řidiče s historií nehod vyššími cenami.

Výše uvedené faktory se mohou lišit mezi různými pojišťovnami. Při výběru povinného ručení je důležité provést srovnání nabídek různých pojišťoven a zvážit, které faktory jsou nejrelevantnější.

Porovnání povinného ručení auta

Srovnání povinného ručení vozidel je klíčovým krokem pro zajištění nejen zákonného požadavku, ale také pro získání optimální ochrany na silnicích. V České republice existuje mnoho pojišťoven, které nabízejí povinné ručení s různými nabídkami a cenami. Mezi tyto pojišťovny patří známé názvy, jako jsou ČSOB, Kooperativa, Allianz, Generali, UNIQA a další.

Online srovnávače pojištění mohou pomoci usnadnit proces srovnání povinného ručení tím, že umožní rychle porovnat nabídky různých pojišťoven na základě preferencí a potřeb. Při výběru pojišťovny je důležité nejen zvážit cenu, ale také důvěryhodnost, rychlost vyřízení případných škod a celkové hodnocení od klientů.

Srovnání povinného ručení by mělo zahrnovat nejen cenu, ale také rozsah krytí, výši náhrad, dostupné benefity a asistenční služby.

Povinné ručení – srovnávač

Na první pohled je jasné, že obyčejný smrtelník má jen velmi malou šanci objektivně sám vyhodnotit ze všech nabídek pojišťoven na trhu pro sebe tu nejvýhodnější. Proto je nejen rozumné, ale také výhodné ponechat tuto starost na těch, kteří tomu rozumějí. Jen tak je totiž možné získat pro svůj automobil nejvýhodnější povinné ručení na trhu. Výběr usnadní povinné ručení porovnání, jednoduchý nástroj, který pomůže stát se v oblasti pojištění motorových vozidel odborníkem.

Je stále dost těch, kteří podléhají pocitu, že jak srovnání nabídek povinného ručení, tak sjednávání tohoto pojištění je složité a těžké. Opak je však pravdou. Do několika vteřin lze mít jasno, kterou pojišťovnu si vybrat a s pomocí technického průkazu a dokladu totožnosti pak povinné ručení i online sjednat.

A nejen to. Online služby jsou k dispozici i v případě dalších, nepovinných typů pojištění motorových vozidel a připojištění.

Pojistka na auto cena – havarijní pojištění

V České republice je kombinace povinného ručení a havarijního pojištění často považována za kompletní a vyvážený způsob pojištění vozidla. Zatímco povinné ručení je právním požadavkem a zajišťuje minimální ochranu pro účastníky silničního provozu, havarijní pojištění přináší další vrstvu ochrany, která zahrnuje škody na vozidle samotném, a to bez ohledu na to, kdo zavinil dopravní nehodu.

Kombinace těchto dvou druhů pojištění umožňuje majitelům vozidel pohodlnější cestu k většímu klidu v duši. Povinné ručení kryje náhradu škody, která je způsobena třetím osobám, zatímco havarijní pojištění zahrnuje opravy nebo náhradu hodnoty vozidla v případě nehody, krádeže nebo jiného poškození.

Tím pádem je možné být chráněn nejen před finančními následky vyplývajícími z vlastní zodpovědnosti za škodu na jiných vozidlech nebo majetku, ale také před náklady na opravy či náhradu vlastního vozidla.

Výběr správné kombinace povinného ručení a havarijního pojištění je individuální rozhodnutí, které závisí na preferencích, potřebách a finanční situaci. V každém případě je klíčové důkladně prověřit nabídky různých pojišťoven a zvolit takovou kombinaci, která poskytne optimální ochranu na silnicích.

Srovnání cen např. na portálu ePojistka.cz není určeno výhradně jen pro povinné ručení, ale lze jej využít i při výběru havarijního pojištění, které je dobrovolné, a záleží jen na každém řidiči, zda si připlatí za větší míru jistoty, či nikoliv. Povinné ručení totiž nepokrývá škody na vlastním vozidle.

S rozhodnutím, u koho si oba základní typy pojištění vozidel sjednat, pomůže srovnávač povinného ručení. A protože téměř všechny pojišťovny nabízejí oba typy pojištění sjednané při jednom za zvýhodněnou cenu, je škoda toho nevyužít.

Havarijní pojištění může být obzvláště vhodné pro nová a cennější vozidla, zatímco u starších vozidel může být zvážení ceny oprav v souladu s náklady na pojištění rovněž důležité.

Výše náhrady škody z povinného ručení

Při haváriích, škodách způsobených vozidlem či majetkových škodách dochází k výpočtu náhrady škody z povinného ručení. Je dobré si být vědom faktu, že výše této náhrady se může měnit v závislosti na několika faktorech:

 • Druh škody: Rozlišuje se mezi majetkovou a nemajetkovou škodou. Majetková škoda zahrnuje poškození vozidla nebo jiného majetku. Nemajetková škoda se týká zranění a újmy na zdraví osob.
 • Závažnost škody: Výše náhrady bude záviset na závažnosti škody. V případě vážných škod může být náhrada vyšší.
 • Viník nehody: Pokud jste viníkem nehody, výše náhrady bude záviset na zavinění. Pokud jste viníkem vážné nehody, budete pravděpodobně povinni zaplatit vyšší částku.
 • Důkazy a vyšetřování: Pro stanovení výše náhrady může hrát roli, jaká důkazní situace je k dispozici a jak proběhne vyšetřování nehody.
 • Odpovědnost a viník: Výše náhrady může být rozdělena mezi více účastníků nehody na základě jejich zavinění.
 • Maximální částky stanovené zákonem: Povinné ručení má stanovené maximální částky náhrad, které jsou určeny zákonem. Tyto limity mohou ovlivnit celkovou výši náhrady.
 • Typ vozidla: Druh a váha vozidla mohou ovlivnit výši náhrady škody. Vozidla s větší hmotností mohou způsobit větší škody.
 • Pojišťovna a pravidla: Různé pojišťovny mohou mít různé postupy pro stanovení výše náhrady škody. Výše náhrady se může lišit mezi různými pojišťovnami.
 • Podmínky pojištění: Různá povinná ručení mohou mít různé podmínky, které mohou ovlivnit výši náhrady.

Je důležité si uvědomit, že povinné ručení má svá omezení a nemusí pokrýt všechny škody. Ovlivňující faktory se mohou různit v závislosti na konkrétní situaci a události.