Hasičská vzájemná pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. patří mezi nejstarší pojišťovací ústavy v České republice. Byla založena již roku 1900 v Brně. Po znárodnění a následném zrušení v období komunistické diktatury byla její činnost znovu obnovena v roce 1992 Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předmětem podnikání společnosti je pojišťovací činnost.

Hasičská vzájemná pojišťovna je v porovnání s ostatními pojišťovnami působícími na českém pojišťovacím trhu poměrně malou pojišťovnou. 75% akcií společnosti vlastní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Generální ředitelství společnosti se v současnosti nachází v Praze. Po celém území republiky je rozmístěno 10 hlavních poboček a 82 obchodních míst. Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí své služby také prostřednictvím téměř 280 pojišťovacích zprostředkovatelů a agentů.

Ceny povinného ručení

Hasičská vzájemná pojišťovna zohledňuje v kalkulaci pojistného objem motoru, stáří vozu a místo registrace. Získaná sazba se dá snížit bonusy za měsíce bez zaviněné nehody, bonusem za členství ve Sboru dobrovolných hasičů atd., a to ve výsledku až o 45%.

Sazebník povinného ručení

(produkt „Standard“, pro osobní automobily do 3500Kg, průměrná cena)

 Objem v cm3Cena od – doNaše cena (bez bonusu)S námi ušetříte
 do 1000 cm32.151 Kč1.890 Kč261 Kč
 1000 – 1350 cm33.173 – 3.761 Kč2.390 Kčaž 1.371 Kč
 1350 – 1850 cm34.911 – 5.944 Kč3.390 Kčaž 2.554 Kč
 1850 a více cm3od 7.875 Kč7.490 Kč385 Kč

Služby a produkty

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí produkty z oblasti životního i neživotního pojištění. V případě pojištění určeného pro občany jsou to produkty z oblasti: pojištění staveb a domácnosti, pojištění odpovědnosti, úrazového pojištění, životního pojištění, cestovního pojištění, a pojištění automobilů.

Pro podnikatele a organizace má Hasičská vzájemná pojišťovna připraveno pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění přepravy nebo zemědělské pojištění, což je pojištění například hospodářských zvířat, zemědělských plodin, lesních porostů atd.

Autopojištění

Pojištění vozidel nabízí Hasičská vzájemná pojišťovna teprve od roku 2007. Ve své nabídce má povinné ručení a havarijní pojištění. Spolu k těmto základním pojištěním si může klient ještě připlatit připojištění. Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí pouze pojištění čelního skla osobního automobilu. Dále je klasicky možné připlatit si nadstandardní asistenční služby.

Havarijní pojištění je pojištění, z něhož je hrazena škoda na vlastním vozidle při vlastním zavinění. Hasičská vzájemná pojišťovna jej nabízí v jediné variantě. Havarijní pojištění Hasičské vzájemné pojišťovny kryje škody zapříčiněné havárií a živlem. Je též možné si sjednat doplňkové pojištění na další rizika, jako jsou odcizení, vandalismus, ale i úraz dopravovaných osob, nebo si připlatit také pojištění zavazadel.

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí svým klientům dvě varianty povinného ručení, a to „Standard“ a „Nadstandard“. Tyto varianty jsou stejně jako u ostatních pojišťoven odstupňovány podle výše pojistného a výše limitů hrazení. Asistenční služby jsou k oběma variantám zdarma, stejně jako úrazové pojištění.

Povinné ručení, havarijní pojištění stejně jako i ostatní pojištění je možné u Hasičské vzájemné pojišťovny sjednat také online.