Bonus

U povinného ručení tento pojem zpravidla označuje slevu na pojistném. Bonus většinou roste s dobou bezeškodního povinného ručení. Bonus bývá od 5 % do 60 %, každá pojišťovna může mít systém bonusu trošku odlišný. Někdy může též být bonusem nějaká doplňková služba, kterou jiné pojišťovny neposkytují.