Jak vidí pojištění vozidla muži a jak ženy

Často se s úsměvem říká, že muži a ženy nejsou původně ze stejné planety. Faktem ale je, že názory obou pohlaví na různé věci se často velmi liší. Je tomu stejně tak i u pojištění vozidel? Jsou muži a ženy na stejné vlně?

V testu vědomostí ohledně povinného ručení si muži a ženy vedli stejně dobře. Respektive stejně špatně. Obě pohlaví mají problém se v pojištění vozidel orientovat a dokonce jej označili za třetí nejsložitější finanční produkt.

„Většina řidičů havarijní pojištění nemá“

Obě pohlaví se také shodla na tom, že mají větší obavu před zraněním nebo před ztrátou domu než krádeží auta. Odpovídá tomu i počet uzavřených havarijních pojištění. Pouhých 22 % dotázaných odpovědělo, že mají sjednané havarijní pojištění.

„Je však třeba brát v potaz, že pokud nám například někdo odcizí vozidlo, na kterém jsme závislí, projeví se tato skutečnost ve většině rodinných rozpočtů poměrně zásadně.“ Vyjádřila se v tiskové zprávě České asociace pojišťoven manažerka komunikace a vzdělávání Marcela Kotyrová.

Odpovědnější v tomto případě byla mužská část respondentů. Havarijní pojištění jich mělo zřízeno z vlastního rozhodnutí celých 71 % oslovených. Naproti tomu pouze 44 % žen tak učinilo ze svého vlastního rozhodnutí.

Havarijní pojištění vs. Povinné ručení

Problém společný opět pro muže i pro ženy. Celá třetina respondentů má problém rozlišit havarijní pojištění od povinného ručení. Problém není pouze v odlišení jednotlivých pojištění, ale také v obsahu jednotlivých pojištění. Více než 50 % dotazovaných je přesvědčena, že havarijní pojištění kryje ušlý zisk, který vznikne následkem úrazu při havárii.

Zarážející ovšem bylo kolik respondentů, neznalo ani vlastní nastavení pojistných smluv. Dotazovaní si nebyli jisti ani limity u povinného ani pojistným rozsahem u havarijního pojištění. To vše vyplývá z výzkumu, který provedla a informovala o něm Česká asociace pojišťoven.