Až 6 procent majitelů vozidel v ČR nemá sjednané povinné ručení

Nedávno provedla společnost GfK výzkum ohledně povinného pojištění v České republice. Vyšlo najevo, že 6 procent majitelů vozidel nemá uzavřené platné povinné ručení, a to i přesto, že jej provozují na českých silnicích. Vystavují se tak riziku finanční pokuty od České kanceláře pojistitelů i Policie ČR.

I přesto, že povinné ručení je zákonem stanovené pojištění, jej nemá uzavřené více jak 6 procent majitelů vozidel. Dle odborníku je však skutečné číslo nepojištěných vozidel vyšší. „Ve skutečnosti je podíl vlastníků aut bez povinného ručení vyšší a škody jimi způsobené bývají značné. Lidé však neplacení povinného ručení jen neradi přiznávají,“ řekl Petr Megela, Consultant Automotive z GfK.

Neuzavření či neplatní pojištění je porušením zákona

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla je detailně upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. Kdo provozuje vozidlo, a přitom nemá pojištění uzavřené, tak činí nezákonně. Za nesplnění zákonné povinnosti mu hrozí následující finanční postihy:

  • Za provozování či ponechání vozidla na komunikaci je možné udělit pokutu ve výši 5 000 až 40 000 korun ve správním řízení a 5 000 korun v příkazním řízení.
  • Za neodevzdání SPZ a registraci vozidla je možné udělit pokutu ve výši 2 500 až 20 000 korun ve správním řízení.
  • Za odmítnutí identifikace zelenou kartou či jiným dokladem o platném pojištění je možné udělit pokutu ve výši 1 500 až 3 000 korun ve správním řízení a 1 500 korun v blokovém řízení.

Pokuta není všechno

Kromě finanční pokuty hrozí majiteli nepojištěného vozidla uhrazení tzv. finančního příspěvku do pokladny České asociace pojišťoven od České kanceláře pojistitelů (ČKP). Jeho výše závisí na druhu vozidla a pohybuje se od 20 do 300 korun za jeden každý den, kdy nebylo vozidlo pojištěné.

Výše finanční příspěvku ČAP

Druh vozidla

Denní sazba / Kč

motocykl do 350 cm3

20

motocykl nad 350 cm3

30

osobní automobil do 1850 cm3

50

osobní automobil nad 1850 cm3

70

autobus

160

nákladní vozidlo do 12 t, přípojné vozidlo od 3,5 t do 10 t

130

tahač nebo jiné nákladní vozidlo nad 12 t, přípojné vozidlo nad 10 t

300

speciální vozidlo

80

přípojné vozidlo do 3,5 t

30

zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo

40

ostatní vozidla

60