Až 15 % řidičů je slovně či fyzicky napadeno jinými účastníky nehod

Dopravní nehoda je silně stresujícím zážitkem zejména v případech, kdy dojde k k závažným zraněním. Stres ovlivňuje emoce, myšlení, chování i organismus a může se projevit až posttraumatickou stresovou reakcí. Chováním účastníků nehod se podrobněji zabýval výzkum Linky pomoci řidičům 1224.

Za první polovinu roku 2015 bylo nahlášeno 120 tisíc nehod jen z povinného ručení. Každá nehoda je přitom příčinou různě velkého stresu. Linka pomoci řidičům 1224 na vzorku 1000 řidičů zkoumala, jakému stresu jsou vystaveni, a na kolik nehoda dokáže ovlivnit chování řidiče.

„Při nehodě dochází u účastníků k akutnímu negativnímu stresu, což má vliv na myšlení, emoce, chování i organismus. To, do jaké míry, pak závisí na mnoha faktorech jako předchozí zkušenost s nehodami či aktuální fyzický i psychický stav jedince. U vážných dopravních nehod navíc nelze vyloučit posttraumatickou stresovou reakci,“ vysvětluje Michal Walter, dopravní psycholog.

U každého sedmého řidiče dochází k „zamrznutí“

Z výsledku průzkumu vyplynulo, že 65 procent účastníků dopravních nehod bylo vystaveno stresu. Šlo-li o nehody s vážným zraněním, stres pocítilo na 95 procent řidičů, a z toho 28 procent zažilo extrémní stres. Došlo-li “pouze” ke škodám na majetku, ve stresu se ocitlo 84 procent řidičů.

Nehoda a různá míru stresu se u řidičů projevuje různě. „V krizové situaci se ukazuje skutečná povaha člověka. Může to být hrdinství a odvaha, často však naopak zbabělost, vyhrožování, pohrdání či agresivnost,” doplňuje Michal Walter.

Někteří se dostávají do stavu tzv. zamrznutí, který se projevuje zpomaleným chováním, omezenými reakcemi a někdy i mdlobami. „Jedná se o negativní šokovou reakci, která bývá někdy následně racionalizována obavou, že by řidič mohl někomu ublížit nekvalifikovanou pomocí. Projevuje se neaktivitou, pasivitou, vyčkáváním na pomoc druhých, nepomáháním ostatním. A to i přesto, že fyzicky je daná osoba schopná takto konat,“ vysvětluje Michal Walter. U 29 procent řidičů se stres projevil ve formě zloby a 31 procent řidičů se chovalo velmi emotivně. Dalších 21 procent řidičů se chovalo spíše zmateně.

Vystresovaní řidiči snáze podlehnou nátlaku

V každém případě jsou řidiči a další účastníci nehod dezorientovaní a nejsou schopni racionálního chování a uvažování. Snadněji tak podléhají nátlaků, kterým je vystavují jiní účastníci nehody nebo tzv. crashhunteři (lovci nehod). Více než 15 procent řidičů se stalo terčem výhrůžek a dokonce i fyzického napadení jinými účastníky nehod. Každému osmému řidiči byl nabídnut i úplatek.

Složitou situace využívají již zmínění crashhunteři, což jsou jednotlivci a společnosti, kteří poškozeným lidem nabízí pomoc. Řidiči, kteří jejich pomoci využijí, nakonec svého rozhodnutí často litují. Původně nezištně vypadající pomoc je nakonec stojí mnohem více, než kdyby se obrátili na svou pojišťovnu. To však v ten moment není vůbec snadné.

„Řidiči ve velkém stresu způsobeném nehodou často neví, na koho se obrátit, nevybaví si číslo na asistenční společnost své pojišťovny či mohou snadno naletět nevýhodným a zbytečným službám, které jim u nehody vnucují lovci nehod. Proto jsme zřídili Linku pomoci řidičům 1224, což je jednoduché, dobře zapamatovatelné telefonní číslo, kde si motorista přivolá odtah nepojízdného vozidla či jinou pomoc přímo od své pojišťovny. Linka 1224 je dostupná 12 měsíců v roce, 24 hodin denně,“ upozorňuje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP).

TIP: Zapamatujte si Linku pomoci řidičům 1224 a lovci nehod nebudou mít u vás šanci. Nezapomeňte si však předtím uzavřít kvalitní povinné ručení, s jehož výběrem vám pomůže ePojistka.cz!