Až 15 % řidičů je slovně či fyzicky napadeno jinými účastníky nehod

Dopravní nehoda je silně stresujícím zážitkem zejména v případech, kdy dojde k k závažným zraněním. Stres ovlivňuje emoce, myšlení, chování i organismus a může se projevit až posttraumatickou stresovou reakcí. Chováním účastníků nehod se podrobněji zabýval výzkum Linky pomoci řidičům 1224.

V posledních letech dochází k alarmujícímu nárůstu násilí na silnicích, které je způsobeno agresivními a nespokojenými řidiči. Co se kdysi zdálo být pouze výjimečným jevem, nyní se stává stále častější realitou. Spousta řidičů je slovně nebo fyzicky napadeno jinými účastníky nehod na silnicích.

Tuto problematiku je třeba řešit s naléhavostí, aby se udrželi silnice bezpečné pro všechny uživatele.

Pod agresivním chováním na silnicích se rozumí nejen fyzické útoky, nicméně i verbální projevy nesnášenlivosti a vzteku. Nehody a dopravní situace často vyvolávají silné emoce a frustraci u řidičů, což v některých případech bohužel vede k násilným reakcím.

Možné příčiny násilí na silnicích:

  1. Stres a spěch: Moderní společnost je často hektická a spěcháme každý den do práce, na schůzky nebo za rodinou. Stres a nedostatek času mohou vést k většímu podráždění na silnicích.
  2. Nevhodné chování řidičů: Agresivní chování jednoho řidiče může vyprovokovat stejnou reakci u druhého. Například předjíždění na nevhodných místech, nedodržování přednosti v jízdě atd.
  3. Nepřiměřená reakce na chyby: Lidé dělají chyby, a to platí i na silnicích. Pokud nejsou schopni odpustit a reagují na tyto chyby agresivitou, můžou situaci zbytečně vyhrotit.

Agresivní chování na silnicích může mít závažné důsledky pro všechny zúčastněné. Mezi hlavní důsledky patří:

  1. Fyzická zranění: Verbální konflikty mohou přerůst v fyzické útoky, což může způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt.
  2. Psychické následky: Konflikty na silnicích mohou mít trvalé následky na psychickém zdraví účastníků.
  3. Zhoršení dopravní situace: Násilí může vést k dalším nehodám a zhoršit dopravní situaci na již tak přeplněných silnicích.

Každá nehoda je přitom příčinou různě velkého stresu. Linka pomoci řidičům 1224 na vzorku 1000 řidičů zkoumala, jakému stresu jsou vystaveni, a na kolik nehoda dokáže ovlivnit chování řidiče.

U každého sedmého řidiče dochází k „zamrznutí“

Každý motorista se obává situace, kdy jeho vozidlo selže na silnici nebo se stane účastníkem dopravní nehody. Když dojde k podobnému incidentu, většina řidičů využívá Linku pomoci řidičům (1224) – službu, která poskytuje rychlou asistenci a odtah vozidla z komunikace.

Nedávno provedený výzkum související s touto linkou odhalil zajímavá fakta o dopravních nehodách a potřebě odtahu vozidel.

Výzkum provedený Českou kanceláří pojistitelů (ČKP), správcem Linky pomoci řidičům, analyzoval tisíce případů z posledních tří let. Jeho hlavním cílem bylo zhodnotit průběh a četnost odtahů vozidel po dopravních nehodách a poruchách.

Získaná data odhalila několik klíčových aspektů, které mohou přispět k lepšímu porozumění problematice dopravních nehod a následných zásahů.

Z výsledku průzkumu vyplynulo, že 65 procent účastníků dopravních nehod bylo vystaveno stresu. Šlo-li o nehody s vážným zraněním, stres pocítilo na 95 procent řidičů, a z toho 28 procent zažilo extrémní stres. Došlo-li “pouze” ke škodám na majetku, ve stresu se ocitlo 84 procent řidičů.

Někteří se dostávají do stavu tzv. zamrznutí, který se projevuje zpomaleným chováním, omezenými reakcemi a někdy i mdlobami.

U 29 procent řidičů se stres projevil ve formě zloby a 31 procent řidičů se chovalo velmi emotivně. Dalších 21 procent řidičů se chovalo spíše zmateně.

Výzkum také ukázal, že významná část motoristů volí službu Linky pomoci řidičům jako svou primární volbu pro asistenci a odtah. Až 60 % účastníků nehody nebo poruchy svévolně kontaktuje tuto linku, aby si zajistili rychlou a spolehlivou pomoc.

Tento trend je pravděpodobně podpořen jednoduchostí a pohodlím, které tato služba poskytuje.

Pojišťovny a smluvní asistenční společnosti hrají klíčovou roli při poskytování asistenčních služeb řidičům. Přibližně 90 % odpovědí naznačilo, že motoristé si jsou vědomi podmínek svého pojištění a využívají asistenčních služeb dostupných v rámci svého pojištění.

Toto zjištění podtrhuje význam pojištění a jeho důležitost pro řidiče na silnicích.

Vystresovaní řidiči snáze podlehnou nátlaku

V každém případě jsou řidiči a další účastníci nehod dezorientovaní a nejsou schopni racionálního chování a uvažování. Snadněji tak podléhají nátlakům, kterým je vystavují jiní účastníci nehody nebo tzv. crashhunteři (lovci nehod).

Více než 15 % řidičů se stalo terčem výhrůžek a dokonce i fyzického napadení jinými účastníky nehod. Každému osmému řidiči byl nabídnut i úplatek.

Složitou situaci využívají již zmínění crashhunteři, což jsou jednotlivci a společnosti, kteří poškozeným lidem nabízí pomoc. Řidiči, kteří jejich pomoci využijí, nakonec svého rozhodnutí často litují.

Původně nezištně vypadající pomoc je nakonec stojí mnohem více, než kdyby se obrátili na svou pojišťovnu. To však v ten moment není vůbec snadné.

Důležité je si uvědomit, že verbální a fyzické napadání po dopravních nehodách je neakceptovatelné a představuje další bezpečnostní riziko. Agresivní chování může situaci ještě zhoršit a vést k vážným následkům, jak pro řidiče, tak pro ostatní zúčastněné osoby.

Řešení problému

  1. Prevence: Zvýšení povědomí o této problematice a kampaně zaměřené na prevenci agresivního chování na silnicích mohou být účinnými nástroji k snížení násilných incidentů.
  2. Vzdělávání: Autoškoly a kurzy by měly klást větší důraz na komunikaci, empatii a zvládání stresu na silnici.
  3. Policisté a bezpečnostní kamery: Zvýšená přítomnost policie a bezpečnostních kamer může odradit potenciální jednání pachatele.
  4. Sebereflexe: Každý by měl být schopen zhodnotit vlastní chování a případně se v případě agrese či frustrace na silnici zklidnit.

Násilí na silnicích je alarmující trend, který se nesmí ignorovat. Je důležité, aby lidé společně pracovali na vytvoření bezpečného prostředí na silnicích. Zodpovědnost spočívá na všech jako řidičích, aby se chovali s respektem a ohleduplností ke všem účastníkům.