Lidé se za volantem věnují nejen řízení, nýbrž i surfování a čtení

Známá pojišťovna provedla exkluzivní průzkum o chování českých, slovenských, polských, rakouských a maďarských řidičů za volantem. Z průzkumu vyplynulo, že řidiči v uvedených zemích se kromě řízení věnují i dalším činnostem, které ovlivňují jejich schopnost řízení a soustředění.

V moderní době, kdy je technologie neustále na vzestupu, se lidé stávají stále více propojenými a dostupnost internetu jim umožňuje být online téměř kdekoliv. Bohužel to vede i k neuváženému používání těchto technologií v situacích, kdy by měl být člověk plně soustředěn.

Jednou z oblastí, kde tento problém nabývá na vážnosti, je řízení a tzv. „multitasking“ za volantem, při kterém se někteří řidiči nevěnují pouze řízení, avšak zapojují se do činností, jako je surfování na internetu a čtení, což může mít katastrofální následky.

Nezávislé průzkumy ukazují, že stále více lidí se nechává příliš unést možnostmi moderních chytrých zařízení, když jsou za volantem. Surfování na sociálních sítích, čtení zpráv nebo e-mailů, streamování videí a poslouchání podcastů – to všechno jsou aktivity, kterým se někteří řidiči věnují namísto soustředění na bezpečnou jízdu.

I když někteří možná argumentují tím, že jsou zvyklí na multitasking a že jsou schopni udržet plnou pozornost na silnici, vědecké důkazy ukazují opak.

Největší rozruch přinesly odpovědi na otázku „Kterým činnostem se při řízení svého auta alespoň někdy věnujete?“. Z odpovědí jednoznačně vyplynulo, že řízení není zdaleka jedinou činností, které se řidiči s oblibou věnují.

„Nejčastěji řidiči poslouchají rádio nebo hudební nosiče a baví se s ostatními v autě. 15 procent řidičů za jízdy kouří a téměř 14 procent dohlíží na děti. Neuvěřitelné však je, že téměř 6 procent řidičů používá cestou internet a 2 řidiči ze sta si při jízdě čtou,“ hodnotí výsledky průzkumu tiskový mluvčí jedné pojišťovny.

Řidiči nejčastěji poslouchají hudbu a baví se s ostatními cestujícími

Jako nejčastější “vedlejší činnost” uváděli řidiči poslech hudby a rádia. V poslechu hudby vedou Slováci s 90 procenty. Nejméně poslouchají hudbu Maďaři se 77 procenty. Pouze 13 procent řidičů se domnívá, že poslech hudby a rádia při řízení je nebezpečný.

Komunikaci s ostatními cestujícími uvedlo 70 procent všech dotázaných. Ti se domnívají, že konverzace nijak nerozptyluje řidiče při řízení. Opět vedou Slováci s 80 procenty. Češi jsou na tom stejně a nejméně se při řízení vybavují Rakušané se 67 procenty.

K dalším “běžným” činnostem patří konzumace nápojů, kouření za jízdy a telefonování. Více než 63 procent řidičů při jízdě pije nealkoholické nápoje, 43 procent se při řízení věnuje konzumaci jídla a 15 procent za jízdy běžně kouří.

Co se týče telefonování, 37 procent dotázaných používá hands-free a 19 procent nikoliv. Volají především muži, ženy dávají přednost psaní SMS zpráv.

Nejvíce nebezpečné je surfování na internetu a čtení

Nejvíce překvapení způsobili ti, kteří odpověděli, že si při řízení čtou nebo surfují na internetu. Takto odpovědělo 6 procent dotázaných. Přitom většina řidičů (97 procent) považuje tyto činnosti za neslučitelné se zodpovědným řízením vozidla. Podle nich tito řidiči ohrožují ostatní účastníky silničního provozu.

Při řízení vozidla by se řidiči měli soustředit především na řízení. Aby se všichni účastníci provozu mohli cítit ještě bezpečněji, nezapomínat by se nemělo ani na kvalitní pojištění vozidla.

Studie z oblasti psychologie lidské pozornosti odhalily, že lidský mozek není schopen plně soustředit se na více úkolů najednou, a že přecházení mezi různými činnostmi může vést k úbytku pozornosti a snížení schopnosti rychle reagovat na neočekávané situace na silnici.

To má za následek zvýšení rizika dopravních nehod, které mohou mít fatální následky nejen pro samotného řidiče, avšak také pro ostatní účastníky silničního provozu.

V některých zemích už byly přijaty zákony zakazující používání mobilních zařízení za jízdy, avšak stále se najdou lidé, kteří tento zákaz ignorují. Zároveň se objevují nové technologie, které mají snižovat odvádění pozornosti od řízení, jako jsou hlasová ovládání, avšak tyto novinky nemohou plně nahradit lidskou pozornost a vnímavost.

Zachování bezpečnosti na silnicích je zodpovědností každého jednotlivého člověka. Řidiči by měli být vždy plně soustředěni na řízení a měli by se vyvarovat jakéhokoliv multitaskingu za volantem.

Pokud je nutné telefonovat nebo jiné aktivity spojené s chytrými zařízeními, měli by se řidiči zastavit na bezpečném místě mimo provoz a teprve tam provádět tyto činnosti.

Společně se může snížit počet dopravních nehod způsobených nedbalostí za volantem. Edukace o nebezpečí multitaskingu za volantem, zavedení přísnějších trestů pro porušování pravidel a podpora výzkumu technologií, které zvyšují bezpečnost na silnicích, jsou kroky správným směrem.

V konečném důsledku si lidstvo musí uvědomit, že životy lidí jsou důležitější než chvilková zábava na internetu.