Pozor musí dávat nejen řidiči, ale také chodci a cyklisté

O přehlížení chodců a cyklistů jakožto plnohodnotných účastníků silničního provozu se mluví a píše méně, než by bylo vhodné. Jsou to totiž právě oni, kteří nejčastěji působí závažné dopravní nehody s fatálními následky.

Málokdo si totiž dokáže připustit, že účastníky silničního provozu jsme všichni, bez výjimky. A všichni také můžeme udělat chybu z lehkomyslnosti. řidič může snadno ztratit přehled při rozptýlení telefonem, hudbou a hlavně konverzací se spolujezdci. Chodci přeceňují přechody – přestože mají přednost, neznamená to, že přes něj mohou kdykoliv bezpečně přejít. A cyklisté, jejichž počet s moderním trendem rychle narostl, zase často ignorují jakékoliv předpisy. Právě takové chování vede k nejvážnějším nehodám.

Riskování – běžný aspekt chodce

Je to smutné, ale je to tak. Den co den porušují chodci předpisy. Přebíhání vozovky mimo přechod, ignorování semaforů, běhání přes dálnice a další nezodpovědné chování ohrožuje na životě nejen je samotné. Jsou to právě řidiči, kteří pak musí zbytečně reagovat a může u nich dojít k neodhadnutí situace a způsobení mnohem vážnější kolize, která ovlivní životy i desítkám lidí. Víceproudé silnice pak představují ještě horší riziko, protože to, že jeden řidič situaci zvládne a chodci se vyhne ještě neznamená, že to dokáží i ostatní řidiči.

Rozhlížení na přechodu? Banalita, která stojí životy

Se zavedením zákona o přednosti chodců na přechodu si velká část populace vzala za své, že jakmile naskočí na semaforu zelená, mohou si přes přechod chodit jak jen chtějí, a tak trochu pozapomněli na stokrát do hlavy vtloukané pravidlo rozhlížení se před vstupem na silnici.

Může se to zdát jako detail, nicméně data mluví jasně: minulý rok (2015) bylo usmrceno 131 chodců a 554 jich bylo těžce zraněno. V případě cyklistů šlo o 68 mrtvých a 394 těžce zraněných, přičemž odhad v úmrtnosti byl překročen již ve druhé polovině roku (zdroj: Besip.cz). Přitom se většině z těchto tragických událostí dalo vyhnout pouhým dodržováním základních bezpečnostních pokynů – rozhlížet se, neriskovat, vstupovat na přechod s dostatečným předstihem a nezdržovat se na vozovce.

Mnohonásobné opatrnosti musí navíc dbát lidé s kočárky a ti, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík. V centrech měst řidiči parkují na chodnících a mohou zasahovat i do prostoru vyhrazeného pro přechod či bezbariérového nájezdu.

Pojištění odpovědnosti

Řidičům nabízí pojištění odpovědnosti možnost snížit případné náklady za nehodu způsobenou chodcem či cyklistou. Především v letních měsících usedají na kolo studenti a nezkušení sváteční „kolaři“, kteří nemají o průběhu silničního provozu žádnou reálnou představu a svým chováním způsobují zbytečné nehody.

Jen v první polovině letošního roku způsobili cyklisté téměř 800 nehod. Jelikož cyklisté se nemusí na rozdíl od řidičů jistit, případné milionové škody musí hradit ze svého, avšak především jsou mnohem náchylnější k nárazům a zraněním. Není proto překvapující, že kolize s cyklistou končí v drtivé většině případů smrtí nebo těžkým zraněním.