Pozor musí dávat nejen řidiči, avšak také chodci a cyklisté

O přehlížení chodců a cyklistů jakožto plnohodnotných účastníků silničního provozu se mluví a píše méně, než by bylo vhodné. Jsou to totiž právě oni, kteří nejčastěji působí závažné dopravní nehody s fatálními následky.

Málokdo si totiž dokáže připustit, že účastníky silničního provozu jsou všichni, bez výjimky. A všichni také můžou udělat chybu z lehkomyslnosti.

Řidič může snadno ztratit přehled při rozptýlení telefonem, hudbou a hlavně konverzací se spolujezdci. Chodci přeceňují přechody – přestože mají přednost, neznamená to, že přes něj mohou kdykoliv bezpečně přejít.

A cyklisté, jejichž počet s moderním trendem rychle narostl, zase často ignorují jakékoliv předpisy. Právě takové chování vede k nejvážnějším nehodám.

Bezpečnost na silnicích je záležitostí, která se týká nejen řidičů, avšak i chodců a cyklistů. Každý účastník silničního provozu nese zodpovědnost za dodržování pravidel a ohleduplné chování.

Jaká je důležitost toho, aby pozornost věnovali nejen motoristé, nicméně i pěší a cyklisté. Společným cílem je vytvořit bezpečnější prostředí na silnicích.

Riskování – běžný aspekt chodce

Chodci jsou nejslabšími účastníky silničního provozu, avšak jejich důležitost je nesmírná. Při pohybu po silnici je pro ně klíčové dodržovat pravidla silničního provozu, jako je přecházení na přechodech, sledování semaforů a dávání pozor na provoz.

Kromě toho by měli chodci omezit užívání mobilních telefonů při přecházení silnice, jelikož to může snížit jejich pozornost a zvýšit riziko nehod. Na druhé straně by řidiči měli být ohleduplní k chodcům a dodržovat zastavení na přechodech a rozpoznávat možná nebezpečí spojená s jejich pohybem v blízkosti silnice.

Den co den porušují chodci předpisy. Přebíhání vozovky mimo přechod, ignorování semaforů, běhání přes dálnice a další nezodpovědné chování ohrožuje na životě nejen je samotné.

Jsou to právě řidiči, kteří pak musí zbytečně reagovat a může u nich dojít k neodhadnutí situace a způsobení mnohem vážnější kolize, která ovlivní životy i desítkám lidí.

Víceproudé silnice pak představují ještě horší riziko, protože to, že jeden řidič situaci zvládne a chodci se vyhne ještě neznamená, že to dokáží i ostatní řidiči.

Rozhlížení na přechodu? Banalita, která stojí životy

Se zavedením zákona o přednosti chodců na přechodu si velká část populace vzala za své, že jakmile naskočí na semaforu zelená, mohou si přes přechod chodit jak jen chtějí, a tak trochu pozapomněli na stokrát do hlavy vtloukané pravidlo rozhlížení se před vstupem na silnici.

Může se to zdát jako detail, nicméně data mluví jasně: minulý rok (2022) bylo usmrceno 74 chodců, o 16 méně než v roce 2021. V případě cyklistů šlo o 42 mrtvých, o 1 méně než v roce 2021.

Přitom se většině z těchto tragických událostí dalo vyhnout pouhým dodržováním základních bezpečnostních pokynů – rozhlížet se, neriskovat, vstupovat na přechod s dostatečným předstihem a nezdržovat se na vozovce.

Mnohonásobné opatrnosti musí navíc dbát lidé s kočárky a ti, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík. V centrech měst řidiči parkují na chodnících a mohou zasahovat i do prostoru vyhrazeného pro přechod či bezbariérového nájezdu.

Pravidla, která by měli chodci dodržovat

Dodržování pravidel je nezbytné pro bezpečnost a plynulý pohyb chodců v prostředí s ostatními účastníky silničního provozu. Následující seznam obsahuje několik důležitých pravidel, která by měli chodci dodržovat:

  1. Chodec přechází na přechodech: Když je k dispozici přechod pro chodce (zebra), chodec by ho měl vždy využít. Počkat na zelenou a ujistit se, že řidiči vidí, že chce chodec přejít.
  2. Dávat pozor na dopravní značky a světelné signály: Dodržovat dopravní značení a semafory. Pokud není k dispozici přechod pro chodce, mělo by se přecházet jen tam, kde je to povoleno.
  3. Dbát na viditelnost: Zvlášť v šeru, za špatné viditelnosti nebo v noci si dát na sebe nápadné odění nebo nosit reflexní prvky. Být viditelní pro řidiče, aby chodce mohli snadněji zpozorovat.
  4. Nepoužívat mobilní telefon: Během přecházení silnice se vyvarovat používání mobilního telefonu nebo jiných zařízení, které by mohly odvést chodcovu pozornost.
  5. Být ostražití na křižovatkách: Na křižovatkách pozorně sledovat, zda-li řidič chodce vidí a zastaví, než se pustí do přecházení.
  6. Vyhnout se konzumaci alkoholu nebo omamných látek před chůzí: Tyto látky mohou snížit pozornost a reakční schopnosti, což zvyšuje riziko nehody.
  7. Chodec chodí po chodníku: Pokud je k dispozici chodník, vždy chodit na něm. Pokud není, jít co nejblíže okraji silnice, směrem proti směru jízdy, aby byl vidět řidičům.
  8. Nezakrývat si sluch sluchátky: Když se jde po silnici, měl by být sluch volný, aby se slyšely případné varovné signály, například houkání klaksonu.
  9. Děti a zranitelní chodci: Dětem a zranitelným chodcům (starším osobám, tělesně postiženým) věnovat zvýšenou pozornost a pomoci jim při přecházení silnice.
  10. Dávat pozor na parkoviště a odbočující vozidla: Být obezřetný u parkovišť, kde mohou řidiči nečekaně vyjet. Dávat také pozor na odbočující vozidla na křižovatkách.

Cyklisté

Cyklisté mají na silnici svá specifika a práva, nicméně také povinnosti. Dodržování pravidel silničního provozu, jako je dodržování dopravních značek, používání cyklistických stezek a helmy, přispívá k jejich vlastní bezpečnosti. Cyklisté by měli také dávat pozor na ostatní účastníky provozu a včas signalizovat své záměry.

Řidiči by měli respektovat cyklisty na silnici a držet se minimální vzdálenosti při předjíždění, aby minimalizovali riziko nehod.

Řidiči

Řidiči nesou značnou zodpovědnost za bezpečnost na silnicích. Musí být vždy pozorní, soustředění a respektovat ostatní účastníky provozu. Dávat pozor na chodce na přechodech, nepředjíždět v nevhodných situacích, a dodržovat rychlostní limity jsou jen některá z pravidel, která řidiči musí dodržovat.

Kromě toho, pokud jsou na silnici cyklisté, měli by být ohleduplní a držet dostatečnou vzdálenost, aby minimalizovali riziko kolizí.

Pojištění odpovědnosti

Řidičům nabízí pojištění odpovědnosti možnost snížit případné náklady za nehodu způsobenou chodcem či cyklistou. Především v letních měsících usedají na kolo studenti a nezkušení sváteční „kolaři“, kteří nemají o průběhu silničního provozu žádnou reálnou představu a svým chováním způsobují zbytečné nehody.

Za rok 2022 je evidováno, že u 2 834 dopravních nehod hrálo velkou roli právě jízdní kolo. Jelikož cyklisté se nemusí na rozdíl od řidičů jistit, případné milionové škody musí hradit ze svého, avšak především jsou mnohem náchylnější k nárazům a zraněním.

Není proto překvapující, že kolize s cyklistou končí v drtivé většině případů smrtí nebo těžkým zraněním.