Vše o povinném ručení – podrobný návod, tipy a triky

Kdo zaplatí škodu, kterou způsobí chodec? Na co vše se vztahuje limit na zdraví? Jak postupovat, když viník od nehody ujede? Toto jsou otázky, na které nemusí být zcela jasná odpověď. Jak v podobných situacích postupovat?

Povinné ručení je zákonné pojištění, které musí mít sjednané každé motorové vozidlo provozované na českých silnicích. Za pojištění vždy zodpovídá majitel vozidla. Z povinného ručení jsou poté hrazeny škody, které pojištěný způsobí provozem vozidla dalším osobám na jejich majetku či zdraví.

Existují však situace, kdy není odpověď jednoznačná, a motoristé si neví rady, jak postupovat.

Povinné ručení se typicky vztahuje na škody způsobené třetím stranám, tj. jiným osobám než samotnému řidiči vozidla. Pokrývá náhradu škod na zdraví, majetku a další náklady spojené s nehodou, kterou provozovatel vozidla zavinil.

Mezi tyto náklady mohou patřit léčebné výlohy, oprava poškozeného vozidla, náhrada za ztrátu příjmu nebo náhrada za trvalé následky zranění.

Povinné ručení se liší v jednotlivých zemích. Pojistná částka, kterou je nutné mít krytou, se může různit. Stejně tak se může lišit rozsah pokrytí, případné výluky a výjimky. Některé země také vyžadují další druhy pojištění pro vozidla, jako je havarijní pojištění, které pokrývá škody na vlastním vozidle provozovatele.

Před provozem motorového vozidla je důležité si zjistit přesné požadavky na povinné ručení v dané zemi, včetně minimálních pojistných částek a dalších podmínek. Obrátit se na místní pojišťovnu je nejlepším způsobem, jak získat konkrétní informace o povinném ručení v dané lokalitě.

Když nehodu způsobí chodec

Viníkem nehody nemusí být vždy řidič motorového vozidla. Není neobvyklé, že nehodu způsobí chodec tím, že nečekaně vběhne do silnice na místě, kde nemá, co dělat. Řidič poté musí strhnout volant, a přitom může nabourat jiné vozidlo.

Pokud se mu podaří prokázat, že nehodu způsobil chodec svým chováním, za škodu neodpovídá. V takovém případě je za nehodu plně zodpovědný chodec, který tak musí škodu uhradit z vlastní kapsy nebo z pojištění občanské odpovědnosti, pokud jej má sjednané.

Prokazování viny druhé straně je vždy komplikované a účast na nehodě se velmi pečlivě zkoumá (např. nepřizpůsobení rychlosti, nepřiměřená reakce na pohyb chodce).

“Taková situace může dojít až k soudu, kde nehodu zkoumají znalci. Pokud bude přiznán podíl na zavinění i motoristovi a bude se způsobená škoda vyplácet z povinného ručení, pak se to motoristovi logicky promítne i do bonusu jeho snížením nebo malusu jeho zvýšením,” uvedl Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Pokud chodec způsobí dopravní nehodu, je důležité okamžitě přijmout několik opatření:

 1. Zůstat na místě nehody: Neopouštět místo nehody, pokud to není nezbytně nutné kvůli vlastní bezpečnosti. Pokud je to možné, pohybovat se mimo dopravní pásma.
 2. Zabezpečit místo nehody: Pokud je to možné, přesunout se na bezpečnější místo, mimo průjezdnou část vozovky, aby nedošlo k dalším nehodám.
 3. Poskytnout první pomoc: Pokud je někdo zraněn, zavolat záchrannou službu a poskytnout neodkladnou první pomoc, pokud má chodec odpovídající znalosti a dovednosti. Pokusit se minimalizovat riziko dalších zranění a pomáhat, jak nejlépe umí, dokud nepřijede zdravotnický personál.
 4. Kontaktovat policii: Informovat policii o nehodě, zejména pokud jsou přítomna zranění nebo vznikla značná škoda na majetku. Policie bude potřebovat provést vyšetřování a zaznamenat relevantní informace.
 5. Poskytnout své údaje: Požádat odborníky na místo nehody (např. policii nebo záchranku), aby poskytli instrukce, jak postupovat. Obvykle budou potřebovat osobní údaje viníka nehody (jméno, adresa, telefonní číslo) a další informace o nehodě.
 6. Zůstat v klidu a spolupracovat: Během vyšetřování nehody zůstat klidný a spolupracovat s příslušnými orgány. Poskytnout přesné informace a odpovídat na otázky.
 7. Informovat svou pojišťovnu: Zpravit svou pojišťovnu o nehodě co nejdříve. Informovat je o podrobnostech a následovat jejich pokyny ohledně dalšího postupu.

Je důležité dodržovat platné zákony a předpisy dané země, které se týkají povinností pěších účastníků dopravy při dopravních nehodách. Pokud má člověk obavy nebo potřebuje právní radu, měl by se poradit se svým právním zástupcem nebo se obrátit na místní úřady.

Když viník nehody ujede

V případě nehody, od které viník ujede, je poškozenému z garančního fondu ČKP vyplacená pouze škoda na zdraví. V této částce bývá zahrnutý také ušlý zisk a nutná výpomoc v domácnosti.

“Škody na majetku a ušlý zisk jsou hrazeny, pouze pokud přesáhnou částku 10 tisíc korun a pokud současně došlo k vážné škodě na zdraví. Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak poškozenému náleží odškodnění ve stejném rozsahu jako z povinného ručení.

Pokud například dojde jen k poškození automobilu nezjištěným pachatelem, pak není možné hradit škodu z garančního fondu ČKP a motorista může získat plnění pouze z havarijního pojištění,” vysvětluje dále Jakub Hradec.

Pokud se člověk stane obětí dopravní nehody a viník ujel z místa nehody, je důležité přijmout následující kroky:

 1. Zůstat na místě nehody: Pokud je to možné, zůstat na místě nehody, aby se získaly potřebné informace a poskytla pomoc dalším zúčastněným.
 2. Zavolat záchrannou službu: Pokud je oběť zraněna nebo pokud jsou zraněni jiní lidé, okamžitě zavolat záchrannou službu a požádat o lékařskou pomoc. Ujistit se, že je oběť dopravní nehody v bezpečí a poskytovat pomoc zraněným, pokud je to možné.
 3. Kontaktovat policii: Informovat policii o nehodě a uvést co nejvíce informací o incidentu. Popsat vozidlo, které ujelo, včetně registračního čísla, barvy a dalších detailů, které si člověk pamatuje. Pokud byli svědkové, požádat je, aby zůstali na místě a poskytli svědectví policii.
 4. Zaznamenat informace: Pokud je to bezpečné, zaznamenat si co nejvíce informací o nehodě, včetně místa, času, okolností a jakýchkoli dalších důležitých podrobností. Pokud je možnost, vyfotografovat místo nehody, poškození vozidla a další relevantní informace.
 5. Hledat svědky: Pokud jsou přítomni svědci, zaznamenat si jejich jména a kontaktní údaje. Svědectví svědků mohou být důležitá při vyšetřování nehody.
 6. Informovat svou pojišťovnu: Zpravit svou pojišťovnu o nehodě co nejdříve a poskytnout jim veškeré informace, které jsou k dispozici. Dodržovat jejich pokyny ohledně nahlášení nehody a dalšího postupu.
 7. Konzultovat právníka: Je vhodné nehodu konzultovat s právním zástupcem, který může poskytnout právní radu a pomoci s postupem. Mohou dotyčnému poradit, jak vyřešit nárok na náhradu škody a ochránit svá práva.

Je důležité spolupracovat s policií, pojišťovnou a případně i právníkem, aby měl klient nejlepší možnost dosáhnout spravedlivého řešení a náhrady za škody způsobené viníkem nehody, který ujel z místa nehody.