Povinném ručení – podrobný návod, tipy a triky

Kdo zaplatí škodu, kterou způsobí chodec? Na co vše se vztahuje limit na zdraví? Jak postupovat, když viník od nehody ujede? Toto jsou otázky, na které nemusí být zcela jasná odpověď. Poradíme Vám, jak v podobných situacích postupovat.

Povinné ručení je zákonné pojištění, které musí mít sjednané každé motorové vozidlo provozované na českých silnicích. Za pojištění vždy zodpovídá majitel vozidla. Z povinného ručení jsou poté hrazeny škody, které pojištěný způsobí provozem vozidla dalším osobám na jejich majetku či zdraví. Existují však situace, kdy není odpověď jednoznačná, a motoristé si neví rady, jak postupovat.

Když nehodu způsobí chodec

Viníkem nehody nemusí být vždy řidič motorového vozidla. Není neobvyklé, že nehodu způsobí chodec tím, že nečekaně vběhne do silnice na místě, kde nemá, co dělat. Řidič poté musí strhnout volant, a přitom může nabourat jiné vozidlo. Pokud se mu podaří prokázat, že nehodu způsobil chodec svým chováním, za škodu neodpovídá. V takovém případě je za nehodu plně zodpovědný chodec, který tak musí škodu uhradit z vlastní kapsy nebo z pojištění občanské odpovědnosti, pokud jej má sjednané.

Prokazování viny druhé straně je vždy komplikované a účast na nehodě se velmi pečlivě zkoumá (např. nepřizpůsobení rychlosti, nepřiměřená reakce na pohyb chodce). “Taková situace může dojít až k soudu, kde nehodu zkoumají znalci. Pokud bude přiznán podíl na zavinění i motoristovi a bude se způsobená škoda vyplácet z povinného ručení, pak se to motoristovi logicky promítne i do bonusu jeho snížením nebo malusu jeho zvýšením,” uvedl Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Když viník nehody ujede

V případě nehody, od které viník ujede, je poškozenému z garančního fondu ČKP vyplacená pouze škoda na zdraví. V této částce bývá zahrnutý také ušlý zisk a nutná výpomoc v domácnosti.

“Škody na majetku a ušlý zisk jsou hrazeny, pouze pokud přesáhnou částku 10 tisíc korun a pokud současně došlo k vážné škodě na zdraví. Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak poškozenému náleží odškodnění ve stejném rozsahu jako z povinného ručení. Pokud například dojde jen k poškození automobilu nezjištěným pachatelem, pak není možné hradit škodu z garančního fondu ČKP a motorista může získat plnění pouze z havarijního pojištění,” vysvětluje dále Jakub Hradec.