Nehody, které pojišťovna nezaplatí

Pojištění vozidla je klíčovým faktorem pro bezpečné a spolehlivé používání automobilu. Autohavárie se bohužel stávají a pojištění poskytuje finanční ochranu proti nečekaným nákladům spojeným s opravou vozidla a škodami na majetku či zdraví. Nicméně existují situace, kdy pojišťovna nemusí vyplatit pojistné plnění.

Škodná událost je neplánovaná a nežádoucí událost, která způsobuje škodu na majetku nebo zdraví. V kontextu pojištění se tímto termínem obvykle označuje událost, kvůli které je pojištěnec oprávněn požadovat pojistné plnění od své pojišťovny.

Jinými slovy, škodná událost je situace, kdy dojde k náhlému poškození majetku nebo vzniku újmy na zdraví, a to je podle sjednaných podmínek pojistné smlouvy kryto pojištěním.

Škodná událost v rámci povinného ručení: Autonehoda, při které došlo k poškození vozidla nebo zranění osob.

Škodná událost v rámci havarijního pojištění: Kradení, požár, přírodní živel nebo jiné vnější události, které způsobily poškození automobilu.

Majitel automobilu, který má auto pojištěné havarijním pojištěním a zároveň povinným ručením, které je ze zákona dáno. Myslí si, že má auto zajištěné pro případ nějaké nehody? Nemusí to tak vždy být!

Existují i nehody, které pojišťovna nemusí proplatit vůbec nebo následky nehody proplatí jen částečně. Kdy k neproplacení či částečnému proplacení může dojít:

 1. Řidič nemá platné řidičské oprávnění: Jedním z nejzákladnějších požadavků na uzavření pojištění vozidla je platné řidičské oprávnění. Pokud řidič, který způsobil nehodu, nemá platné oprávnění pro daný typ vozidla nebo je mu řidičské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, pojišťovna nemusí vyplatit pojistné plnění. Důvodem je porušení zákona a neoprávněná činnost, která není kryta pojistnou smlouvou.
 2. Řidič byl pod vlivem alkoholu nebo drog: Jízda pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek je nebezpečná a protizákonná. V případě autonehody, pokud byl řidič, který způsobil nehodu, pozitivně testován na alkohol nebo jiné látky ovlivňující schopnost řízení, pojišťovna může odmítnout vyplacení pojistného plnění. Řídit pod vlivem těchto látek zvyšuje riziko nehody a pojišťovny často nekryjí škody, které jsou způsobeny takovýmto jednáním.
 3. Úmyslné jednání: Pokud řidič způsobí nehodu záměrně, tj. úmyslně poškodí své vozidlo nebo zaviní autonehodu, pojišťovna nemusí poskytnout pojistné plnění. Pojišťovny kryjí pouze náhodné a nezáměrné události, a proto úmyslné poškození vozidla či zavinění nehody je v rozporu s podstatou pojištění.
 4. Nedodržení podmínek pojistné smlouvy: Podmínky pojistné smlouvy jsou klíčové pro to, co je a co není pokryto pojistným plněním. Pokud pojištěný nedodrží stanovené podmínky, například řídí vozidlo v rozporu s ujednáním ve smlouvě, nepřihlásí riziko nebo neuvede pravdivé informace, může to vést k odmítnutí vyplacení pojistného plnění.
 5. Nesplnění podmínek pro pojištěný vůz: Je důležité, aby pojištěné vozidlo bylo v souladu s podmínkami pojistné smlouvy. Pokud například vozidlo nemá platnou technickou kontrolu, bylo upraveno nebo používáno k neoprávněným účelům, pojišťovna nemusí proplatit škodu v případě autonehody.

Pojištění vozidla je klíčové pro ochranu majetku a zdraví v případě autonehody. Nicméně je důležité dodržovat zákony a podmínky pojistné smlouvy.

V případech, kdy je řidič pod vlivem alkoholu nebo drog, nemá platné řidičské oprávnění, zaviní nehodu úmyslně nebo nedodrží podmínky pojistné smlouvy, pojišťovna nemusí proplatit škodní událost.

Důkladné dodržování pravidel a povinností pomáhá zajišťovat, že pojišťovna bude schopna poskytnout potřebné finanční plnění v případě neštěstí na silnicích.

Pět případů, kdy nemusí stačit i to nejdražší pojištění:

 1. Nepřiznání nehody a jejího zavinění: Pokud řidič havaruje a škoda je do 100 tisíc korun, na to, aby viník nehodu nahlásil své pojišťovně raději ještě před Vámi, pokud viník nehodu nenahlásí, pak je pozdější domáhání proplacení škody téměř nereálné.
 2. Nepřizvání policie: Odhadnout výši nehody není lehké, pakliže přesáhne 100 tisíc korun a nepřivolá se policie, může pojišťovna odmítnout nehodu proplatit nebo ji proplatí částečně.
 3. Nehoda nezpůsobená na silnici: Pojištění ze zákona je platné pouze na běžných komunikacích, nevztahuje se například na polní cesty, dvůr firmy atd.
 4. Nehoda na parkovišti: Pokud vznikne nehoda na parkovišti, pak se většinou nemůžou účastníci dohodnout na tom, kdo nehodu způsobil, doporučuje se najít bezprostředně po nehodě nestranného svědka, který vypoví, jak nehoda vznikla.
 5. Nepravdivé údaje o nehodě: V případě nehody se nepokoušet připsat do formuláře poškození vozidla, které vzniklo již před nehodou, pokud se přijde na to, že škoda vznikla ještě před nehodou, pak pojišťovna nezaplatí ani korunu a ještě k tomu může být řidič stíhaný za pojistný podvod.

Nehody, které pojišťovna nezaplatí, mohou zahrnovat následující situace:

 1. Vyloučené události: Pojišťovna v obecných podmínkách pojistné smlouvy specifikuje určité vyloučené události, které nejsou kryty pojistným plněním. Patří sem například úmyslné poškození majetku, účastníci nehody pod vlivem alkoholu nebo drog, úmyslné jednání apod.
 2. Překročení limitů pojistky: V závislosti na sjednané pojistné smlouvě může existovat maximální výše pojistného plnění. Pokud náklady na nápravu škody překročí tento limit, pojišťovna zaplatí škodu pouze do této výše.
 3. Neplatnost pojistky: Pokud pojištěná osoba nezaplatí pojištění včas nebo dojde k jiným formálním nedostatkům v platnosti pojistné smlouvy, nemusí pojišťovna plnit pojistné plnění.
 4. Dohoda o mimosmluvním řešení: Někdy se strany dohodnou na mimosmluvním řešení sporu, a to z důvodu, že nehoda nebyla způsobena jednoznačně vinou jedné strany. V takovém případě pojišťovna nemusí platit, protože se nehoda řeší mimo samotnou pojistku.
 5. Nepojistitelné situace: Existují určité situace, které nemohou být pojištěny. Může se jednat například o válku, teroristické útoky nebo některé jiné extrémní rizikové události.

Je důležité, aby si každý pojištěnec pečlivě přečetl podmínky pojistné smlouvy a porozuměl tomu, co je v ní obsaženo. Pokud jsou nějaké pochybnosti, řidič se může obrátit na svého pojišťovacího agenta nebo specialistu na pojištění, aby pomohl vysvětlit všechny podrobnosti a zajistil, že má dostatečnou ochranu pro své potřeby.