Jak Češi nejčastěji vybírají pojištění

Oproti slovenským sousedům dají Češi podstatně více na rady finančních poradců. A to jak při výběru nového pojištění tak i při jeho změně. Finanční poradci mají na českého pojištěnce velký vliv a to i přes vysoký počet neférových praktik a jednání některých finančních poradců.

Pojištění je důležitým aspektem finančního zabezpečení, které Češi v posledních letech stále více uznávají. Česká republika má bohatou nabídku pojištění od různých poskytovatelů, a zákazníci mají mnoho možností, jak si své majetky, zdraví a životy pojistit.

Obecně dají více na finančního poradce ženy. Preferují totiž osobní setkání. Muži naopak raději vyhledávají informace sami na jednotlivých webových serverech. Ovšem platí, že před pořízením jakéhokoliv finančního produktu, by měla být informovanost na prvním místě.

Záleží jenom na člověku, zda dává přednost osobnímu setkání či vlastnímu výzkumu.

Podle výzkumu České asociace pojišťoven už mají Češi jasno. Celých 55 % českých spotřebitelů dá na radu finančního poradce. Na rozdíl od Slováků, z nichž na radu poradce dá pouze 48 %. Ve zbytku Evropy se radami finančních zástupců řídí asi jen 35 %.

Nové pojištění jedině s poradcem

Důvěra ve finanční poradce může být způsobena několika faktory. Za prvé, mnoho lidí nemusí mít dostatečné znalosti o finančních produktech a pojištění, a proto se obrací na odborníky, aby je provedli složitým rozhodovacím procesem.

Finanční poradci mohou nabídnout expertní znalosti a poradenství, které pomáhají lidem lépe porozumět jejich možnostem.

Za druhé, osobní doporučení a reference od známých mohou hrát významnou roli v tom, jak si lidé vybírají své finanční poradce. Pokud někdo má pozitivní zkušenosti s určitým poradcem, pravděpodobně ho budou v budoucnu preferovat.

Trend pořizovat si finančního poradce je vzhledem k české finanční gramotnosti celkem pochopitelný. Českým ženám i mužům často splývají pojmy povinné ručení a havarijní pojištění.

Pojištěnci také přesně neznají rozsah pojištění, limity pojistného plnění nebo výši spoluúčasti. Je pak tedy nasnadě, že dají na radu odborníka.

Důležité je, že pokud uzavírají smlouvu přes finančního poradce, si vybrat toho správného. Nejlépe je v takovém případě dát na radu od známého, nebo rodinného příslušníka, který příslušného experta už zná, a má s ním osobní zkušenost.

Vyšší míra důvěry vůči finančním poradcům nemusí být vždy zcela správná. Neférové praktiky a neetické jednání některých finančních poradců mohou zákazníkům způsobit finanční ztráty nebo nepřiměřené riziko. Proto je důležité, aby si lidé vybírali finanční poradce pečlivě a ověřovali jejich pověst a kvalifikaci.

Regulační orgány a průvodní mechanismy, jako je kontrola trhu a spotřebitelská ochrana, hrají také důležitou roli v ochraně spotřebitelů před neférovými praktikami. Vláda a finanční instituce by měly spolupracovat na posilování etických standardů a zlepšení transparentnosti v odvětví finančního poradenství.

Jde to i jinak

Pokud se ovšem člověk rozhodne služeb finančních poradců nevyužít, naskýtá se jiné řešení. V posledních letech jsou na vzestupu online srovnávače.

Oproti finančnímu poradci mají tu nezanedbatelnou výhodu, že porovnají více nabídek zároveň, a záleží pouze na zájemci, pro kterou se rozhodne. Finanční poradce naopak přijde s jednou nabídku, kterou se často snaží vnutit.

Další výhodou je, že tyto servery obsahují všechny relevantní informace jak k povinnému tak havarijnímu pojištění. Pokud tedy není cokoliv jasné, stačí si jednoduše potřebné informace přečíst.

Všechny online srovnávače také nabízí možnost si dané pojištění rovnou objednat přes kontaktní formulář.

Jaké trendy a preference převládají při výběru pojištění?

Pojištění hraje v životě Čechů stále důležitější roli a postupně se stává nedílnou součástí jejich finančního zabezpečení.

Pojištění domácnosti a majetku

Pojištění domácnosti je jedním z nejčastěji vybíraných typů pojištění v Česku. Češi mají rádi pocit bezpečí a jistoty, a pojištění domácnosti je ideálním způsobem, jak si chránit svůj majetek před nepředvídatelnými událostmi, jako jsou požáry, záplavy nebo krádeže. Obvykle se toto pojištění zaměřuje na nemovitosti a jejich vybavení.

Pojištění vozidel

Dalším oblíbeným typem pojištění je pojištění vozidel. Zákon v Česku vyžaduje, aby každé vozidlo bylo pojištěno proti odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. Protože vozidlo je pro mnoho lidí důležitým prostředkem dopravy, neměla by se podceňovat důležitost tohoto pojištění.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je v Česku velmi významným tématem. Zatímco základní zdravotní péče je poskytována prostřednictvím veřejného zdravotního systému, mnoho lidí volí doplňkové zdravotní pojištění, které jim umožňuje získat lepší péči, delší pobyt v nemocnici nebo využití služeb soukromých lékařů.

Cestovní pojištění

S rostoucím zájmem o cestování se stává cestovní pojištění stále populárnějším. Češi rádi cestují a chtějí být připraveni na nečekané situace, které by mohly nastat během jejich dovolené.

Toto pojištění může poskytnout ochranu před ztrátou zavazadel, lékařskou pomocí v zahraničí nebo dokonce storno poplatky v případě, že je nutné zrušit cestu.

Životní pojištění

I když životní pojištění je v Česku méně oblíbené než výše zmíněné druhy pojištění, stále má své místo v portfoliu mnoha Čechů. Toto pojištění poskytuje finanční ochranu rodině v případě smrti pojištěného, a může také sloužit jako forma dlouhodobého spoření nebo investování.

Pojištění podnikání

Pro podnikatele je pojištění klíčové, aby chránili své podnikání před různými riziky, jako jsou žaloby, majetkové škody nebo pracovní úrazy. Pojištění odpovědnosti a pojištění majetku jsou mezi podnikateli velmi žádané.

Pojištění hraje v životech Čechů stále důležitější roli a lidé si uvědomují, že jim může poskytnout potřebnou ochranu a klid v duši. Trendy výběru pojištění se mohou v čase měnit v závislosti na ekonomické situaci, legislativních opatřeních a demografických změnách.

Nicméně ochrana majetku, zdraví a života zůstává prioritou, a proto se očekává, že pojišťovací trh bude i nadále nabízet široké spektrum produktů, aby uspokojil potřeby různých skupin obyvatelstva.