Hrozí exekuce při neplacení povinného ručení?

Povinné ručení je jeden z mnoha nákladů, které souvisí s provozem každého motorového vozidla. Jedná se o pojištění odpovědnosti pevně stanovené zákonem, a žádné vozidlo nesmí být bez uzavřeného povinného ručení provozováno na veřejných komunikacích. Motoristům, kteří tak činí, hrozí finanční pokuta.

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla na zdraví a majetku druhých osob upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Tento zákon jednoznačně říká, že motorové vozidlo provozované na veřejných komunikacích na území ČR musí mít uzavřené povinné ručení.

Povinné ručení není nutné platit u vozidla, které není provozováno. Takové vozidlo však musí být odstaveno mimo veřejné komunikace (např. garáž, stodola, zahrada, apod.) a registrační značky je nutné odevzdat na příslušném registru vozidel do tzv. depozitu.

V České republice je údajně nepojištěno cca 800 000 registrovaných vozidel, přičemž cca 200 až 300 000 je reálně provozováno.

Každý zákon má výjimky. Jak je tomu u povinného ručení a kdo nemusí mít sjednané povinné ručení?

  • Řidič vozidla s platnou zelenou kartu vydanou v cizí zemi.
  • Řidič vozidla s povinným ručení, které je na území ČR zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.
  • Všechna vozidla integrovaného záchranného systému.
  • Vozidla Bezpečnostní informační služby, služby kriminální policie a vyšetřování PČR, Vojenského zpravodajství Ministerstva obrany, Úřadu pro zahraniční styky a informace Ministerstva vnitra a vozidla dobrovolných hasičů obce.

Co je to zelená karta?

Dokladem o sjednaném pojištění je tzv. zelená karta, kterou je motorista povinen mít u sebe KDYKOLIV usedne za volant pojištěného motorového vozidla. Zelenou kartu jsou motoristi povinni předložit při policejní kontrole, je-li policejní hlídkou požadována. Pokud motorista zelenou kartu odmítne předložit, může mu být uložena finanční pokuta ve výši 1 500 až 3 000 korun.

Povinné ručení je “povinné” od roku 1908. Až do roku 1999 měla monopol na pojištění Česká pojišťovna. Teprve posledních 16 let si mohou čeští motoristé vybrat pojišťovnu, u které si povinné ručení zaplatí, dobrovolně.

Neplatíte pojištění? Zaplatíte více…

Pojištění je dané zákonem, a proto nemá smysl diskutovat o tom, zda pojištění uzavřít či nikoliv. S porušením zákona souvisí finanční pokuta nemluvě o úhradě škody, kterou nepojištěné vozidlo, respektive jeho majitel, může kdykoliv zavinit. “Pouze” za nesjednané pojištění hrozí majiteli vozidla finanční postih ve výši 5 000 až 50 000 korun.

Pokud však majitel nepojištěného vozidla zaviní nehodu, veškerou způsobenou škodu bude povinen zaplatit ze své kapsy. Jistě, zaplatit může pouhých pár tisíc korun za drobné škody a oděrky na vozidel, ale také statisíce až miliony korun, pokud někomu způsobíte trvalou újmu na zdraví či dokonce smrt. V tuto chvíli vyzní neplacení povinného ručení za pár tisíc korun ročně jako obrovská hloupost.

A samozřejmě, pokud pokutu nebo způsobenou škodu neuhradíte, můžete se dostat do dlouhodobé platební neschopnosti, která může skončit až exekučním rozhodnutím na váš majetek.

Co je Česká kancelář pojistitelů? Jedná se o profesní organizaci pojistitelů poskytujících pojištění odpovědnosti neboli povinné ručení zřízenou výše uvedeným zákonem. Je správcem garančního fondu, z něhož jsou hrazeny škody způsobené nepojištěnými vozidly, a zároveň je pověřena kontrolou placení pojistného.

TIP: Neporušujte zákona a zároveň neplaťte za povinné ručení více, než musíte. Na ePojistka.cz si porovnejte povinné ručení od více pojistitelů on-line, ušetřete tisíce korun ročně a navíc získejte pojištění právní ochrany zdarma!