Vozidlo dočasně vyřazeno z provozu – nahlášení místa a účel využití

Vozidla, která byla umístěna do depozitu před polovinou roku 2013, administrativně zaniknou ke dni 31. prosince 2015, pokud majitel vozidla do této doby nenahlásí aktuální místo a účel vozidla. Podle ministerstva dopravy se tato povinnost týká až 250 000 vozidel. Takto vyřazené vozidlo již nepůjde znovu přihlásit.

V rámci čištění registru vozidel došlo ke zrušení možnosti dočasného vyřazení vozidla na jeden rok z registru. Důvodem byl fakt, že řada vozidel již reálně neexistuje, protože je jejich majitelé nelegálně zlikvidovali, aby nemuseli platit poplatek za legální likvidaci.

„Jedná se o další fázi čištění registru vozidel, která vyplývá z již platného zákona. Podobně jako u takzvaných polopřevodů bylo i dočasné vyřazení vozidla v minulosti často prostředkem, jak se vyhnout ekologické likvidaci a zbavit se vozidla. Papírově auto zůstalo v registru jako dočasně vyřazené, ale nikdo už neměl přehled, co se s ním skutečně stalo,“ uvedl Dan Ťok, ministr dopravy.

Aktuální informace o místě, kde se vozidlo nachází, a z jakého důvodu bylo vyřazeno, jsou důležité informace pro registr vozidel. Tyto informace slouží ke zpětné kontrole existence vozidel a jejich hlavním účelem je zabránění neekologické likvidaci.

Ohlašovací povinnost se týká i vozidel vložených do depozitu po 30. červnu 2013

Povinnost ohlásit místo a účel využití vozidla vyplývá z platné novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která vešla v platnost 1. ledna 2015, a týká se jak vozidel vložených do registru před 30. červnem 2013, tak i po této lhůtě.

Vozidla, která byla dočasně vyřazená před tímto datem, a jejichž majitel tuto povinnost nesplní, administrativně zaniknou a již je nebude možno přihlásit. Majitel takového vozidla v žádném případě jej nesmí provozovat ani odstavit na veřejných komunikacích. Vozidlům vyřazených po této lhůtě zánik zatím nehrozí, ale majitelům může být udělená finanční sankce až do výše 50 000 korun.

„Ohlašovací povinnost se vztahuje na vozidla vložená do depozitu po 30. červnu 2013, trvá-li jeho vyřazení z provozu déle než dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Při nesplnění povinnosti se vlastník se vystavuje finanční sankci,“ potvrdil Pavel Vohralík, vedoucí oboru dopravy v Benešově a dodal: „Pokud tak neučiní, považuje se vozidlo za zaniklé, trvale vyřazené z provozu. Tento stav je nevratný a vozidlo nepůjde již nikdy provozovat na pozemních komunikacích. Vlastníky vozidel, jichž se tato oznamovací povinnost týká, žádáme, aby nenechávali vše až na závěr roku. V prosinci se na evidenci vozidel mohou tvořit fronty“.

Změny pravidel v dočasném vyřazeňování vozidel

Do konce loňského roku bylo možné vozidlo dočasně vyřadit pouze na jeden rok. Poté musel majitel vozidla osobně na příslušném registru vozidel tuto lhůtu prodloužit o dalších šest měsíců. Po uplynutí této lhůty bylo nutné celý proces absolvovat od začátku. Nový zákon umožňuje majitelům své vozidlo dočasně vyřadit na neomezeně dlouhou dobu. Obnovení lhůty je nutné pouze po prvních 12 měsících. Tato změna má údajně přinést majitelům vozidel větší komfort.

Opětovné uvedení vozidla do provozu nelze bez zelené karty a platného osvědčení o technické prohlídce. Zelená karta je jediným dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla neboli povinném ručení. Bez sjednaného pojištění nelze provozovat žádné motorové vozidlo.

TIP: Nenechávejte svou povinnost na poslední chvíli! Potřebujete-li si sjednat nové povinné ručení, učiňte tak na ePojistka.cz. Na těchto stránkách si snadno a rychle porovnáte více nabídek na povinné ručení a nejvýhodnější nabídku si ihned sjednáte on-line!