Moped bez SPZ – povinné ručení

Moped patří mezi oblíbené dopravní prostředky v městském provozu. Jeho kompaktní rozměry a snadná ovladatelnost představují lákavou alternativu k automobilům. Nicméně, jakákoli vozidla používaná na veřejných komunikacích musí splňovat specifické právní požadavky, včetně povinného ručení. Je u mopedu bez SPZ povinné ručení povinností? A jak si ho sjednat?

Obsah článku:

 • Co znamená moped bez SPZ?
 • Povinné ručení pro mopedy bez SPZ
 • Jak si sjednat povinné ručení pro moped bez SPZ?
 • Důležitost povinného ručení pro moped bez SPZ
 • Provoz Babety na silnicích: co je potřeba
 • Babeta a technická způsobilost
 • Povinné ručení pro Babetu: zelená karta
 • Povinné ručení mopedu bez SPZ není radno zanedbávat

Co znamená moped bez SPZ?

Moped bez SPZ je vozidlo, které nemá registrační značku, a tedy není registrováno pro provoz na veřejných silnicích. Existují různé důvody, proč může moped nemít SPZ, včetně jeho technického stavu, neplatnosti registračních dokladů, nebo dokonce záměrného zanedbání povinností majitelem.

Moped bez SPZ, nazývaný také malý moped, je motorové vozidlo, které splňuje následující definici:

 • Maximální konstrukční rychlost nad 25 km/h, ale nepřesahující 50 km/h.
 • Objem spalovacího motoru nad 50 cm3, ale nepřesahující 125 cm3.
 • Dva kola nebo tři kola s jedním řadícím stupněm.
 • Nepoužívá pedály pro pohon, ale lze ho s nimi provozovat.
 • Nepodléhá registraci a nemá přidělenou registrační značku (SPZ).

Důležité:

 • Elektrokola s maximálním výkonem motoru do 250 W a maximální konstrukční rychlostí do 25 km/h se za mopedy bez SPZ nepovažují.
 • Mopedy bez SPZ se liší od historických mopedů, které podléhají registraci a mají přidělenu SPZ.

Specifika mopedů bez SPZ

 • Použití na pozemních komunikacích: Mopedy bez SPZ smí jezdit po silnicích a cyklostezkách. Jezdci musí dodržovat pravidla silničního provozu a mít řidičský průkaz minimálně AM (možná od 14 let).
 • Povinné vybavení: Mopedy bez SPZ musí být vybaveny: světlomety, brzdovými světly, reflexními prvky a zvukovým signálem. Jezdec musí být oblečen do reflexní vesty mimo obec.
 • Povinné ručení: Od roku 2024 se na mopedy bez SPZ vztahuje povinné ručení. Výjimku tvoří mopedy používané výhradně na soukromých pozemcích.
 • Pojištění: Kromě povinného ručení je vhodné zvážit i sjednání havarijního pojištění pro případ poškození mopedu.

Mopedy bez SPZ jsou oblíbeným dopravním prostředkem pro krátké vzdálenosti, ale je důležité znát jejich specifika a dodržovat platné předpisy. Sjednání povinného ručení a případně i havarijního pojištění zajistí klid při jejich používání.

Malé mopedy se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 50 kubíků mohou být využívány jako auta do 15 let, jedná se o tzv. automopedy.

Povinné ručení pro mopedy bez SPZ

Povinné ručení mopedu bez SPZ je v České republice ze zákona povinné od roku 2024.

Tato povinnost se vztahuje na mopedy, které splňují následující podmínky:

 • Maximální konstrukční rychlost nad 25 km/h
 • Objem spalovacího motoru nad 50 cm3

Výjimky z povinného ručení:

Povinné ručení se nevztahuje na:

 • Elektrokola s maximálním výkonem motoru do 250 W a maximální konstrukční rychlostí do 25 km/h
 • Dětská kola a hračky
 • Mopedy používané výhradně na soukromých pozemcích, které nejsou veřejnosti přístupné

Důsledky neplatného povinného ručení:

Pokud budete mít nehodu s mopedem bez platného povinného ručení, budete muset škody způsobené třetím osobám uhradit ze svého. To může představovat značnou finanční zátěž.

Jak si sjednat povinné ručení pro moped bez SPZ?

Sjednání povinného ručení pro moped bez SPZ není složité. Majitel mopedu se může obrátit na pojišťovnu a požádat o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu. Pojišťovna obvykle nabízí speciální produkty pro neprovozní vozidla, jako jsou mopedy bez SPZ, které pokrývají rizika spojená s jejich užíváním.

Sjednání povinného ručení pro moped bez SPZ:

Povinné ručení pro moped bez SPZ si lze sjednat u jakékoli pojišťovny, která tuto službu nabízí. Proces sjednání je podobný jako u jiných motorových vozidel.

Stačí:

 1. Vybrat si pojišťovnu a porovnat nabídky. Důležité je věnovat pozornost limitům pojistného plnění, asistenčním službám a ceně pojištění.
 2. Připravit si potřebné doklady: Technický průkaz mopedu a doklad totožnosti.
 3. Kontaktovat pojišťovnu a sjednat pojištění. Pojištění lze sjednat online, telefonicky nebo osobně na pobočce pojišťovny.
 4. Zaplatit pojistné. Po sjednání pojištění vlastník mopedu obdrží zelenou kartu, která je dokladem o platném povinném ručení.

Cena povinného ručení pro moped bez SPZ se liší v závislosti na parametrech mopedu a zvolené pojišťovně. V průměru se pohybuje kolem 200-300 Kč ročně.

Důležitost povinného ručení pro moped bez SPZ

Povinné ručení pro mopedy bez SPZ, zavedené v roce 2024, se může zdát jako zbytečná administrativa pro majitele těchto malých vozítek.

Nicméně, i když mopedy bez SPZ dosahují nižší rychlosti a jejich provoz je méně rizikový než u aut, sjednání povinného ručení s sebou přináší hned několik důležitých benefitů:

 • Ochrana před finančními ztrátami

I při nízké rychlosti může dojít k dopravní nehodě s vážnými následky, ať už pro jezdce mopedu, chodce, nebo jiná vozidla. Povinné ručení kryje škody způsobené na zdraví a majetku třetích osob, čímž pojištěnce chrání před nutností hradit vysoké odškodnění ze svého.

V případě nehody bez platného povinného ručení by majitelé mopedů museli veškeré škody uhradit ze svého, což by mohlo znamenat značnou finanční zátěž, a to i v případě menšího poškození.

 • Dodržování zákona:

Provoz mopedu bez SPZ s platným povinným ručením je ze zákona povinný od roku 2024. Za jeho neprokázání hrozí pokuta až 40 000 Kč. Kontrola povinného ručení probíhá běžně při silničních kontrolách a v případě jeho absence hrozí sankce.

 • Zajištění klidu při provozu mopedu:

Sjednané povinné ručení dodává klid a komfort při používání mopedu.

 • Bonusy za bezeškodný průběh:

Mnoho pojišťoven nabízí u povinného ručení pro mopedy bez SPZ bonusy za bezeškodný průběh, které snižují cenu pojištění v následujících letech. Bezpečná jízda a dodržování dopravních předpisů se tak vrátí v podobě nižších pojistných poplatků.

Kromě výše uvedených benefitů:

 • Povinné ručení pro moped bez SPZ vám zajistí i asistenční služby, které vám v případě nehody pomohou s odtahem vozidla, opravou na místě nehody, zajištěním náhradního vozidla a dalšími úkony.
 • Můžete si sjednat různé limity pojistného plnění, které definují maximální částku, kterou pojišťovna vyplatí v případě škody. Vyšší limity vám zajistí větší ochranu v případě závažnější nehody.

Provoz Babety na silnicích: co je potřeba

Největší období popularity Babeta prožívala v 70. letech minulého století. Historické kousky lze na silnicích spatřit i dnes. Kdokoli patří mezi hrdé majitelé těchto historických mopedů, by měl znát základní informace, bez kterých s Babetou nelze vyrazit do provozu. K jejímu provozu je potřeba doklad o technické způsobilosti a sjednáné zákonné pojištění.

Babeta a technická způsobilost

Každé vozidlo (osobní, nákladní, traktor, autobus, motocykl, moped a další), které se pohybuje na veřejných pozemních komunikacích na území ČR, musí mít schválenou technickou způsobilost.

V případě Babety se jedná o provozní doklad, za který je považován původní výpis technického osvědčení, nebo aktuální osvědčení o registraci. Starším mopedům tedy stačí kartička vydaná výrobcem stroje. Chybějící kartičku lze vyžádat na příslušném úřadu za menší správní poplatek (cca 100 korun).

Povinné ručení pro Babetu: Zelená karta

Druhým dokladem, bez kterého byste na Babetě neměli v žádném případě brázdit české silnice, je zelená karta neboli doklad o platném povinném ručení (tj. pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem).

V případě Babety se cena povinného ručení pohybuje ve výši pouhých pár set korun a rozhodně se nevyplatí šetřit. Případná pokuta nebo uhrazení zaviněné škody s největší pravděpodobností přijde provozovatele několikanásobně dráže.

Povinné ručení mopedu bez SPZ není radno zanedbávat

Povinné ručení pro moped bez SPZ není jen zbytečná administrativa, ale důležitá pojistná ochrana, která zajistí klid při používání mopedu a chrání provozovatele i ostatní účastníky silničního provozu před finančními ztrátami v případě nehody.

I když moped nemá SPZ a není registrován pro provoz na veřejných silnicích, povinné ručení poskytuje majiteli důležitou ochranu v případě nehod a škod, které mohou vzniknout v souvislosti s užíváním mopedu. Je důležité dodržovat právní předpisy a mít uzavřené vhodné pojištění, aby majitelé mopedů mohli bezpečně využívat svá zařízení.