Povinné ručení pro autobus

Povinné ručení je velmi důležitým typem pojištěním. Pojištěním natolik zásadním, že jej dokonce stanovuje zákon jako povinnost všem vlastníkům motorových vozidel. Platí tato povinnost i pro autobusy?

Tato povinnost se přitom týká nejen majitelů osobních vozidel a motocyklů, ale také nákladních automobilů, traktorů, pracovních strojů, přípojných vozidel, sanit, tahačů, obytných automobilů a v neposlední řadě také autobusů, mikrobusů a autokar.

Povinné ručení chrání cestující i ostatní účastníky provozu

Autobus slouží k přepravě osob, a proto je více než důležité, aby byla zajištěna bezpečnost všech cestujících. Proto i povinné ručení má poměrně hodně specifik, která se odvíjí od typu autobusu. Podle níže uvedené klasifikace se povinné ručení pro autobus vybírá.

Základní dělení se týká všech motorových vozidel a jeho kritériem je počet kol a počet přepravovaných osob:

  • M – motorová vozidla s minimálním počtem 4 kol, která slouží k dopravě
  • M1 – vozidla s osmi sedadly kromě řidiče
  • M2 – vozidla s více než osmi sedadly, jehož maximální hmotnost nesmí převyšovat 5 tun
  • M3 – vozidla s více než osmi sedadly, jehož maximální hmotnost je vyšší než 5 tun

Autobusů se týká dělení do jednotlivých tříd podle počtu míst k sezení a případně i stání:

  • A – vozidla pro 22 stojících a sedících osob
  • B – vozidla pro 22 sedících osob
  • Třída I – Vozidla pro více než 22 stojících a sedících osob (např. MHD)
  • Třída II – Vozidla pro více než 22 sedících osob, která však umožňují prostor ke stání (např. meziměstské linky)
  • Třída III – Vozidla pro více než 22 sedících osob (např. dálkové linky)

Autobusy jsou jedním z nejpoužívanějších dopravních prostředků po celém světě. Autobusy se používají k přepravě lidí z místa na místo a jsou jedním z nejlevnějších a nejdostupnějších způsobů dopravy.

V poslední době se autobusy staly ještě oblíbenějšími, protože se zdokonalily. Umožňují cestujícím cestovat pohodlněji a bezpečněji. Většina moderních autobusů má nyní klimatizaci, pohodlná sedadla, bezpečnostní pásy a mnoho dalšího zajímavého vybavení.