Praktické rady pro řidiče – kupní smlouva, přepis vozidla a péče o autobaterii

Získání řidičského průkazu je pro mnoho lidí důležitým krokem k nezávislosti. Svědčí o tom, že osoba splnila určité požadavky a je dostatečně způsobilá k řízení motorového vozidla. Získání řidičského průkazu však s sebou přináší také vážné povinnosti. Kolik stojí řidičský průkaz? Jak má vypadat kupní smlouva na auto? Do kdy je nutné přihlásit auto na nového majitele?

Kromě řidičského průkazu existují i další požadavky, které musí jednotlivci dodržovat, aby mohli legálně řídit vozidlo. Mezi ně patří registrace vozidla a pojištění. Registrace vozidla je nezbytná, protože umožňuje úřadům sledovat počet vozidel na silnicích a jejich vlastníky. Zajišťuje také, aby vozidla splňovala určité bezpečnostní normy, například aby prošla emisními testy.

Obsahem článku je:

 1. Jak a kde získat řidičský průkaz?
 2. Kolik stojí řidičský průkaz?
 3. Kupní smlouva na auto
 4. Přepis vozidla
 5. Autobaterie: Srdce elektrického systému vozu

Jak a kde získat řidičský průkaz?

Jak:

 1. Vybrat si autoškolu s dobrou pověstí a instruktory, kteří budou budoucímu řidiči vyhovovat.
 2. Přihlásit se do kurzu: Vyplnit přihlášku a zaplatit poplatek za kurz.
 3. Absolvovat kurz: Kurz řidičské způsobilosti se skládá z teoretické a praktické výuky.
 4. Složit zkoušky: Po absolvování kurzu bude muset každý složit zkoušky z teorie a praxe.
 5. Vyčkat na vydání řidičského průkazu: Po úspěšném složení zkoušek bude vydán řidičský průkaz.

Kde:

 • Autoškoly: Řidičský průkaz lze získat v autoškole, která je akreditována Ministerstvem dopravy ČR. Seznam autoškol je uveden na webu Ministerstva dopravy ČR.
 • Úřad obce s rozšířenou působností: Na úřadě obce s rozšířenou působností je možné si podat žádost o řidičský průkaz a složit zkoušky.

Kolik stojí řidičský průkaz?

Cena řidičského průkazu se liší v závislosti na několika faktorech:

 1. Autoškola: Ceny autoškol se liší v závislosti na jejich lokalitě, renomé a nabídce služeb.
 2. Typ řidičského oprávnění: Cena řidičského průkazu pro skupinu B (osobní automobily) je obvykle nižší než pro skupiny C (nákladní automobily) a D (autobusy).
 3. Počet jízd: Cena kurzu se může lišit v závislosti na počtu jízd, které člověk absolvuje. Minimální počet jízd pro skupinu B je 28, ale v praxi je obvykle potřeba absolvovat více jízd.

Kolik stojí řidičák skupiny B v Praze? V průměru se cena pohybuje mezi 10 000 Kč a 18 000 Kč.

Kolik stojí řidičák ovšem není jediná otázka, která trápí budoucí řidiče. S řidičským průkazem je spojena i řada administrativních úkonů, jako je registrace vozidla, povinné ručení atd.

Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na auto je písemná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, která upravuje podmínky prodeje a koupě ojetého automobilu.

Hlavní funkce kupní smlouvy na auto:

 • Definuje předmět smlouvy: Značka, model, VIN, registrační značka a stav tachometru automobilu.
 • Stanoví kupní cenu: Částka, za kterou je automobil prodán.
 • Upravuje způsob platby: Jak a kdy bude kupní cena uhrazena.
 • Obsahuje prohlášení prodávajícího: Prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem automobilu, že není zatížen žádnými zástavními právy a nemá žádné skryté vady.
 • Obsahuje prohlášení kupujícího: Kupující prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem automobilu a nemá k němu žádné výhrady.

Výhody kupní smlouvy:

 • Poskytuje právní jistotu: V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím slouží jako důkazní materiál.
 • Chrání kupujícího: Kupující má možnost reklamovat automobil, pokud má skryté vady, které nebyly v kupní smlouvě uvedeny.
 • Usnadňuje převod vlastnictví: Kupní smlouva je nezbytným dokladem pro registraci automobilu na nového vlastníka.
Kupní smlouva na auto je písemný dokument, který upravuje podmínky koupě a prodeje ojetého automobilu. Je důležitým nástrojem pro ochranu práv obou stran – kupujícího i prodávajícího.

Přepis vozidla

Přepis vozidla, neboli změnu vlastníka v registru silničních vozidel, je nutné provést do 10 dnů od nabytí vlastnického práva k vozidlu, jinak hrozí pokuta. Pokud jedinec kupuje ojeté vozidlo, měl by se ujistit, že je bez zástavního práva. Po přepisu vozidla je nutné aktualizovat povinné ručení.

Prodávající i kupující můžou dostat za neprovedení přepisu vozidla do 10 dnů pokutu až ve výši 50 000 Kč.

Po prodeji vozidla je prodávající povinen odevzdat registrační značky do depozitu.Kupující má poté 10 dní na to, aby vozidlo na sebe převedl v registru vozidel.Pokud kupující neprovede přepis vozidla včas, může být pokutován.

Co se stane, když nevyzvednu značky z depozitu? Pokud si nikdo nevyzvedne značky z depozitu ani nepožádá o prodloužení depozitu, může dojít k zániku vozidla v depozitu a vyřazení z provozu z moci úřední.

Už bylo řečeno, co se stane, když si nevyzvednu značky z depozitu. Jak se tomu ale vyhnout?

 • Vyzvednout si značky z depozitu do 12 měsíců.
 • Požádat o prodloužení depozitu.
 • Prodejce vozidla informovat o ukončení depozitu.

Autobaterie: Srdce elektrického systému vozu

Autobaterie je dobíjecí zdroj elektrické energie, který plní v autě hned několik důležitých funkcí.

Jde v principu o velký galvanický článek, nejčastěji olověný. Uvnitř baterie probíhá chemická reakce mezi olověnými elektrodami a elektrolytem (roztok kyseliny sírové a vody). Tato reakce vytváří elektrický proud.

Napětí autobaterie je klíčový parametr, který udává, kolik energie je baterie schopna dodat.

Optimální napětíNízké napětíVysoké napětí
Nabitá autobaterie: 12,6 V až 12,8 V.Nízká hodnota: Baterie je vybitá a je nutné ji dobít.Problém s nabíjecím systémem.
Během provozu motoru: mezi 13,8 V a 14,4 V.Obtížné startování, slabá světla, nefunkční elektronika.Přebíjení baterie, zkracující se životnost baterie, koroze svorek.

Pokud je napětí autobaterie nízké po delší dobu, může to znamenat, že je baterie vadná a je nutné ji vyměnit. Za jak dlouho se autobaterie vybije? To záleží na mnoha faktorech, obecně se doporučuje jezdit s vozem alespoň 30 minut týdně, aby se baterie sama dobila. Nová baterie bez dobíjení vydrží přibližně dva týdny.

Nabíjení autobaterie bez odpojení od palubní sítě je v určitých případech možné, ale je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a postupovat správně.

Výhody nabíjení autobaterie bez odpojení:

 • pohodlí
 • rychlost

Nevýhody nabíjení bez odpojení:

 • vyšší riziko poškození elektroniky
 • není vhodné pro všechny typy baterií

Pokud je člověk začátečník a není si jistý, jak baterii správně nabít, je lepší svěřit tuto práci odbornému servisu.