Konec polopřevodů vozidel v Čechách

Polopřevody byly až do letošního ledna oblíbeným trikem autobazarů i běžných lidí, kteří se chtěli vyhnout zaplacení poplatku za ekologickou likvidaci vozidla. Registry jsou proto plné vozidel, jejichž vlastník není známý. Vláda se rozhodla registry očistit a polopřevody definitivně zrušila.

Na počátku letošního roku vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mimo jiné definitivně zrušila tzv. polopřevody vozidel. Hlavním cílem tohoto kroku je očištění registru od vozidel, u kterých není uvedený aktuální vlastník.

Co je polopřevod?

Polopřevod je stav, kdy nebyla provedená registrace vozidla na nového majitele. To znamená, že prodejce vozidlo řádně odhlásil, ale kupující (nový majitel) jej na své jméno již nepřihlásil. Vozidlo je však uvedeno v registru, má přidělené registrační značky i technický průkaz.

Tento krok byl běžný u autobazarů, které prodávané vozidlo na sebe nepřihlašovali, a tento krok nechávali až na novém majiteli. Běžní majitelé vozidel tak činili zejména proto, aby se vyhnuli zaplacení vysokého poplatku za ekologickou likvidaci či placení povinného ručení.

Více než 763 tisíc vozidel v polopřevodu

V případě problémů byli navíc kontaktováni původní majitelé, kteří však již s vozidlem neměli nic společného. Nejčastěji se potýkali s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP), která po nich požadovala úhradu garančního poplatku za dobu, po kterou vozidlo již nevlastnili. Bylo však na nich, aby svou “nevinu” prokázali.

Lidé, kteří provozují neregistrované vozidlo, jej mohou přihlásit nejpozději do 30. června 2015. Všechna vozidla, která v polopřevodu zůstanou i po tomto datu, budou automaticky vyřazena z registru a to nevratně. Přihlásit znovu nebude již takto vyřazené vozidlo možné.

Dokončení převodu je navíc zcela bezplatné a nebude nijak pokutováno. Vlastníkům vozidel s nedokončenou registrací však bude po tomto datu hrozit finanční pokuta až do výše 50 tisíc korun a odebrání řidičského průkazu až na šest měsíců. Ignorovat tuto novinku se tedy nemusí vyplatit.

Jednodušší registrace vozidel? Jak se to vezme

Do konce června letošního roku musí mít všechna vozidla ukončenou registraci. Ta, u kterých stále nebude jasný vlastník, budou z registru vyřazena. K dokončení registrace vozidla musí vlastník na příslušném úřadu doložit následující dokumenty:

 • občanský průkaz (příp. jiný doklad totožnosti – pas, řidičský průkaz, rodný list)
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
 • doklad o platné technické prohlídce

V případě, že vozidlo bude přihlašovat jiná osoba než vlastník, musí tato osoba předložit plnou moc s ověřeným podpisem.

Nová pravidla platí i v rámci procesu přehlašování vozidel. Do této doby musel prodávající vozidlo odhlásit na příslušném úřadu. Kupující byl poté povinen vozidlo přehlásit na své jméno. To již nyní nebude možné a obě strany tak budou muset učinit tento krok společně a na úřadu, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

Prodávající i kupující na tomto úřadu podají společnou písemnou žádost. Zplnomocnit pro tento úkon mohou jeden druhého a případně třetí osobu, ale již nebude možné tento úkon provádět na dvakrát. Tímto bude zamezeno tomu, aby přehlášení nebylo dokončeno.

K přehlášení vozidla musí obě strany doložit následující dokumenty:

 • občanský průkaz
 • u cizinců doklad o trvalém pobytu
 • písemná žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

Polopřevod vozidla musí být proveden nejpozději do 10-ti pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy, jinak prodávajícímu hrozí finanční pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že nová pravidla celý proces výrazně zjednoduší a urychlí. Odborníci však tvrdí, že to nemusí být úplně pravda. To se týká zejména těch případů, kdy prodávající a kupující pochází z opačných konců republiky, kteří budou muset zvládnout přepis vozidla v rámci jednoho dne. Tyto prodeje velmi často probíhají o víkendech, a to již nyní nebude možné. V rámci tohoto kroku nový majitel musí navíc absolvovat evidenční kontrolu a zajistit povinné ručení. A jak je známo, úřady o víkendu nefungují.

Nová pravidla také zkomplikují provoz autobazarům a to zejména těm menším. Ti jsou od ledna povinni přehlásit každé vozidlo. Výjimkou jsou ta vozidla, která prodají během zákonných 10-ti dnů. To však není zcela běžné.

Autobazary tak budou muset zajistit osoby, které budou přehlašování provádět, a to logicky znamená navýšení nákladů. Menší autobazary mohu ztratit konkurenceschopnost a je pravděpodobně, že řada z nich bude muset činnost ukončit.