Jak trvale vyřadit vozidlo z evidence

Může se stát, že vlastníte starší vozidlo, které nepoužíváte, nebo dokonce už neexistuje. V takovém případě je nutné zajít na registr vozidel a vozidlo nechat vyřadit z evidence motorových vozidel. Do té doby Vám zůstává povinnost platit povinné ručení.

Česká kancelář pojistitelů totiž nerozlišuje, zda je vozidlo používané, nebo není. I když tedy vozidlo již nepoužíváte, ale přitom jej neodhlásíte z registru vozidel, s placením pojistného nesmíte přestat. V opačném případě Vám hrozí vysoké sankce.

Trvale z registru vozidel vyřazujete tedy vozidlo, které již nechcete dále používat, nebo je zlikvidované. Motorové vozidlo může být fyzicky zlikvidováno několika různými způsoby.

Může být zničeno jednak následkem havárie nebo přírodního živlu. V takovém případě je nutné doložit policejní protokol, zprávu od hasičů nebo jinou zprávu, která dokládá, že vozidlo fyzicky zaniklo.

Jestliže je auto zlikvidováno jiným způsobem, je nutné doložit doklad o tzv. ekologické likvidaci vozidla. Tento doklad získáte jako potvrzení o převzetí vraku od odpovídajícího zařízení. Bez tohoto dokumentu není možné nechat vozidlo trvale vyřadit z registru.

Pro trvalé vyřazení z evidence si dále si připravte tyto dokumenty:

  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas)
  • technický průkaz vozidla
  • doklad o ekologické likvidaci vozidla
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)

S těmito doklady se dostavíte na Obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel motorového nebo přípojného vozidla trvalé bydliště. Na úřadě je dále nutné odevzdat osvědčení o registraci vozidla a registrační značky. Trvalé vyřazení z evidence je vhodné naplánovat tak, aby se shodovalo s datem vypovězení povinného ručení. Pokud se totiž tato dvě data nebudou shodovat, hrozí majiteli vozidla opět pokuta.

Náš tip: Více informací o vyřazení vozidla zjistíte na portal.gov.cz

Vozidlo trvalé vyřazené z evidence lze opět zaregistrovat, nicméně pouze za určitých podmínek. V prvé řadě je nutné, aby bylo auto vyřazeno mezi 1. 7. 2001 a 1. 5. 2004. Vozidla vyřezané kdykoliv jindy ztratila tímto aktem technickou způsobilost pohybovat na silnicích. Musí se dále jednat o to samé vozidlo, není tedy možné provést výměnu karosérie.