Kde všude využijete zelenou kartu

Zelená karta je doklad, který prokazuje, že držitel zaplatil povinné ručení v České republice. Díky zelené kartě také může vstoupit na území cizího státu a tam provozovat vozidlo. Některé státy totiž při vstupu požadují zaplatit určitou finanční částku jako tzv. hraniční pojištění. Díky zelené kartě se tomuto vyhnete.

Zelená karta dokazuje zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Státy, ve kterých zelená karta platí, jsou vyznačeny na přední straně dokladu. Ty státy, jejichž označení je přeškrtnuto, takovou zelenou kartu neuznávají. Záleží na pojišťovně, jestli má na určitý stát rozšířené pojištění.

Státy, kde platí zelená karta

Platnost zaplacení povinného ručení je pro všechny státy Evropského hospodářského prostoru a pro další státy uvedené v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí.

Státy Evropského hospodářského prostoru:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko.

Státy uvedené v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí: 

Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbsko, Černá Hora, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Vatikán.

Pokud není na zelené kartě přeskrtnuto označení, tak platí i do:

Běloruska, Íránu, Izraele, Moldavska, Maroka, Ruska a Tuniska.

Kosovo neuznává zelenou kartu

Podle informací na stránkách Ministerstva zahraničí ČR v Kosovu zelená karta neplatí a při vstupu je nutné zaplatit tzv. hraniční pojištění. Nejlevnější pro osobní auto stojí 30 EUR. Platí zde běžný český řidičský průkaz.