Kde všude se využije zelená karta

Zelená karta, známá také jako mezinárodní osvědčení o pojištění automobilů, je důležitým dokumentem pro motoristy, kteří cestují do zahraničí. Tato karta poskytuje důkaz o tom, že vozidlo je řádně pojištěno, což je klíčové pro ochranu motoristů a třetích stran v případě dopravní nehody.

Zelená karta je doklad, který prokazuje, že držitel zaplatil povinné ručení v České republice. Díky zelené kartě také může vstoupit na území cizího státu a tam provozovat vozidlo. Některé státy totiž při vstupu požadují zaplatit určitou finanční částku jako tzv. hraniční pojištění. Díky zelené kartě se tomuto dá vyhnout.

Zelená karta dokazuje zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Státy, ve kterých zelená karta platí, jsou vyznačeny na přední straně dokladu. Ty státy, jejichž označení je přeškrtnuto, takovou zelenou kartu neuznávají. Záleží na pojišťovně, jestli má na určitý stát rozšířené pojištění.

Ačkoli zelená karta je povinná pro některé země, může být užitečná i při cestování do zemí, které ji nevyžadují.

Další zajímavosti o zelené kartě

Oficiální název zelené kartičky, nyní už v bílé barvě, je ​​Mezinárodní automobilová pojišťovací karta.

Číslo zelené karty udává číslo pojistné smlouvy, které se najde pod kódem pojišťovny. Řidič má povinnost vozit ji neustále v autě a v případě silniční kontroly ji ukázat.

Zelená karta může být nyní na bílém podkladu. Dohodly se o tom státy Evropského hospodářského prostoru a další země, kde platí povinné ručení. Řidič si ji tak může díky tomu jednoduše vytisknout. Nebo ji stačí mít uloženou v mobilu či v aplikaci pojišťovny. To platí jen v České republice. V zahraničí je lepší ji mít raději na papíře.

Název zelená karta zatím zůstal, jak je uvedeno  v zákoně o povinném ručení a čeká se na jeho aktualizaci.

K povinnému ručení pojišťovna posílá vždy originál i duplikát zelené karty. Zákon neupřesňuje, jestli je nutné mít při jízdě v autě oba dokumenty.

 Vždy je potřeba zelenou kartu mít, aby se řidič mohl policistům prokázat, že jeho auto má sjednané povinné ručení. Pokud by kartu u sebe neměl, tak mu policista za přestupek může dát pokutu až 3 000 korun.

Duplikát zelené karty se hodí hlavně v zahraničí, kde se po nehodě musí odevzdat zelená karta místní policii.

Pokud dojde ke ztrátě zelené karty nebo ke zničení, stačí pojišťovnu požádat o zaslání nové karty. Nejjednodušší je možnost si kartu vytisknout.

Od 1. července 2020 zelená karta, která slouží k doložení platného pojištění vozidla (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – povinného ručení) může být bílá.

Státy, kde platí zelená karta

Některé země vyžadují, aby každé vozidlo cestující na jejich území bylo řádně pojištěno. Pokud se dotyčný chystá do níže uvedených destinací, musí mít zelenou kartu. Důležitým bodem je nezapomenout si ji před cestou zkontrolovat.

Platnost zaplacení povinného ručení je pro všechny státy Evropského hospodářského prostoru a pro další státy uvedené v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí.

Státy Evropského hospodářského prostoru:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko.

Státy uvedené v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí: 

Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbsko, Černá Hora, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Vatikán.

Pokud není na zelené kartě přeškrtnuto označení, tak platí i do:

Běloruska, Íránu, Izraele, Moldavska, Maroka, Ruska a Tuniska.

Pro všechny motoristy cestující mimo Evropskou unii je zelená karta užitečným nástrojem, který potvrzuje pojištění vozidla. I když některé země nemají povinnost zelenou kartu vyžadovat, může být přesto požadována například při dopravní kontrole nebo při vstupu na některé dálnice.

Jedním z hlavních důvodů je snadnější a rychlejší řešení případných nehod. Zelená karta pomáhá zjednodušit proces komunikace mezi pojišťovnami různých zemí a zajišťuje hladkou úhradu škod.

Kosovo neuznává zelenou kartu

Podle informací na stránkách Ministerstva zahraničí ČR v Kosovu zelená karta neplatí a při vstupu je nutné zaplatit tzv. hraniční pojištění. Nejlevnější pro osobní auto stojí 30 EUR. Platí zde běžný český řidičský průkaz.

Elektronická verze zelené karty

Digitalizace dokladů je zase o něco blíže. V roce 2021 rozhodlo Ministerstvo financí u jednoho případu, který se dostal až k soudu, že řidiči bylo uznané prokázání vlastnictví zelené karty v elektronické podobě na jeho mobilním telefonu.

Prozatím se jedná o rozhodnutí v konkrétním případu jednoho řidiče, avšak i pro ostatní motoristy to znamená dobré zprávy. Pokud by s policií řešili obdobný přestupek, při odvolání by uspěli.

Zákon nestanovuje, v jaké podobě musí řidič zelenou kartu předložit. V zákoně se hovoří pouze všeobecně o předložení osvědčení a není jasně stanoveno, že musí mít doklad listinnou podobu.

Dále vycházelo Ministerstvo financí z faktu, že zelená karta nemá ani v papírové podobě žádné ochranné prvky, které by zvyšovaly její průkaznost.

Zejména z těchto důvodů dospělo Ministerstvo financí k závěru, že zelená karta online na displeji mobilu má rovnocennou průkaznost jako její papírová verze.

Je však jen otázkou času, kdy se tato informace dostane i k příslušníkům policie, kteří silniční kontroly provádí. Ministerstvo uvedlo, že již jedná o tom, jakým způsobem se stanovisko promítne do metodických postupů při kontrole ze strany Policie ČR.

Do té doby je dobré být na policejní hlídku připraven –⁠ při předložení zelené karty v mobilu mít po ruce i dané rozhodnutí Ministerstva financí.

Zároveň myslet na to, že příslušník policie nemusí vyčkávat na to, až pojišťovna zelenou kartu pošle. Při silniční kontrole je řidič povinen předložit doklad „na požádání“, přičemž je možné tolerovat desítky sekund až nižší jednotky minut pro dohledání dokladu.

Z toho vyplývá, že řidič bez zelené karty se může pokusit kontaktovat pojišťovnu s prosbou o zaslání dokladu v elektronické podobě, avšak nesmí tím neúměrně prodlužovat čas silniční kontroly.