ČKP a ČAP má nové vedení

Ve vedení České kanceláře pojistitelů a České asociaci pojišťoven došlo k zásadní organizační změně. Novým výkonným ředitelem ČKP se stal Jan Matoušek, který byl zároveň jmenován výkonným ředitelem ČAP. Cílem sjednocení vedení obou asociací je údajně zvýšení efektivity interních procesů a optimalizace práce.

Dne 30. června ukončil své působení Tomáš Síkora, který pozici výkonného ředitele ČAP zastával dlouhých devět let. V novém výběrovém řízení byl současným výkonným ředitelem jmenován právě Jan Matoušek, který se zároveň stal výkonným ředitelem ČKP. Podle jeho slov se jedná o krok správným směrem. Česká kancelář pojistitelů a Česká asociace pojišťoven sice nadále funguje samostatně, ale zároveň začaly sdílet některé služby, které jsou pro obě společnosti výhodné.

“Rád naváži z pozice výkonného ředitele na mého předchůdce, jehož působení v ČKP napomohlo tomu, že dnes Česká republika patří v oblasti povinného ručení k evropské špičce,” vyjádřil se ke svému jmenování  v ČKP Jan Matoušek a ke jmenování v ČAP uvedl: „Česká asociace pojišťoven bude pod mým vedením dále posilovat svoji roli jako aktivní a transparentní partner vlády v legislativním procesu, napomáhat kultivaci trhu vedením spotřebitelského dialogu, akcentem na vzdělávání a samoregulaci a bude otevřena spolupráci s partnery na finančním trhu a podnikatelskými organizacemi”.

Kdo je Jan Matoušek?
Jan Matoušek má za sebou ve svých 42 letech velmi bohatou kariéru. Je absolventem brněnské Masarykovi univerzity. Poté působil na pozici vrchního ředitele kabinetu ministra průmyslu a obchodu, dále jako generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada české velvyslanectví v Římě. V roce 2008 nastoupil do funkce náměstka výkonného ředitel v České bankovní asociaci. Od letošního července a srpna zastává funkci výkonného ředitele v ČKP a ČAP.

ČKP plánuje modernizaci celého systému

Jan Matoušek neplánuje žádné radikální změny v rámci činností ČKP, které jsou definovány zákonem. I nadále zůstane garantem povinného ručení v České republice, správcem garančního fondu a fondu zábrany škody a provozovatelem Linky pomoci řidičům 1224. “ČKP ročně odškodní ve výši stovek milionů korun zhruba 2 500 poškozených, kterým škodu způsobí nepojištěný viník. Dalším stovkám lidí pomůže, pokud je zde nabourá zahraniční vozidlo. V této oblasti lze ČKP bez problémů přirovnat k malé efektivní pojišťovně. Linka pomoci řidičům 1224 ročně pomůže cca 140 tisícům lidí přivolat pomoc pojišťovny s nepojízdným autem,” zdůrazňuje Jan Matoušek množství činností, které ČKP zajišťuje.

Do budoucna ČKP plánuje vytvoření jednotného elektronického systému pro hlášení škod a rozšíření služeb pro motoristy. Prvním krokem bude spuštění nového webu ČKP ještě v průběhu letošního roku, jehož cílem bude především nabídnutí pomoci českým řidičům při řešení komplikovaných situací, jako jsou například různé typy dopravních nehod na území České republiky i v zahraničí.

Bude znovuobnoven garanční příspěvek nepojištěných?

Předcházející výkonný ředitel ČKP Jakub Hradec byl proti zrušení garančního příspěvku a chtěl prosadit jeho znovuzavedení. Podle Jana Matušky je současný systém financování nepojištěných škody nespravedlivý zejména vůči motoristům, které si povinné ručení řádně platí. Přesto na neplatiče povinného ručení doplácí. Jedním z dalších cílů Jana Matušky je proto zajištění spravedlivého financování nepojištěných škod bez jakékoliv finanční participace některých skupiny řidičů. To však neznamená, že jediným řešením je zavedení garančního příspěvku.

“Současný systém financování je velmi tvrdý vůči těm, kteří způsobí škodu nepojištěným autem. Mezi viníky nepojištěných škod nejsou pouze notoričtí neplatiči povinného ručení, ale i ti, kteří o pojištění přišli pouhou nepořádností či administrativní chybou. „Daň“ za tuto nepozornost může dosahovat i statisíců či milionů korun, což pro většinu viníků znamená nepřiměřenou finanční zátěž a splácení do konce života,” řekl Jan Matoušek.

ČKP se připravuje na digitalizace

Moderní vozidla už několik let disponují různými podpůrnými prvky autonomního řízení a proces digitalizace neustále postupuje kupředu. Zatím řízení a jízdu vozidla stále ovlivňuje řidič. To se však může během pár následujících let změnit. Ve chvíli, kdy řidič přijde o možnost vozidlo řídit, musí dojít k radikálním změnám v odpovědnosti za škody způsobené vozidlem. Zásadním způsobem se změní  přístup k povinnému ručení. A na to je potřeba myslet již nyní.

Změny se dotknou nejenom samotného povinného ručení, ale také legislativy, dopravní infrastruktury a samozřejmě i samotných motoristů. “ČKP pod mým vedením bude usilovat o hladkou implementaci změn s minimálním nepříznivým dopadem na motoristy. ČKP určitě nabídne své expertní kapacity a podporu také státu, který bude v budoucnu muset přijmout potřebné legislativní změny,” dodal na závěr Jan Matoušek.