Srážek s lesní zvěří přibylo o 15 procent

Ke srážce se zvěří může dojít nejen na malých okreskách, ale také na širších okrajích Prahy. Podobných nehod bohužel stále přibývá a na vině není pouze neopatrnost řidičů, ale také nepochopitelné rozkrádání ochranných plotů podél silnic.

A nejen to. Například občané žijících v Brdech si stěžují na pohyb přemnožené zvěře i po návsích a náměstích. Dle statistik přibylo 15 procent nehod, jejichž příčinou byla srážka se zvěří. Bohužel i velmi dobří řidiči nedokáží srážce s vysokou či černou zvěří často zabránit.

Sezona nehod přichází každoročně

Každý rok je to stejné. V období na začátku podzimu mají řidič na silnicích zvýšené riziko střetu se zvěří. Základní poučka zní jasně – nikdy se zvířeti nevyhýbat. Zní to zvláštně avšak je to tak. Úhybný manévr by byl větším rizikem s vyšší možností vážných zranění, ale i smrti.

Srážka auta se zvěří je velmi nebezpečná situace a může být i smrtelná. Řidiči by se proto měli maximálně snažit vyhnout se srážce auta se zvěří. K tomu je nutné sledovat okolní oblast na silnicích a zčásti zpomalit či zastavit, pokud se objeví zvířata.

Řidiči by měli také zvážit využití pomocných zařízení, jako například světel na noc či systému včasného varování. Je také důležité, aby si byli vědomi, že jejich reakce během takových situací může rozhodnout o tom, zda nebo jak moc se auto či zvěř poškodí.

Střety se zvěří – jsou nevyhnutelné?

Ke střetům aut se zvěří dochází nejvíce na úsecích silnic či dálnic v blízkosti lesů, národních parků nebo jiných oblastí, kde je běžně více divokých zvířat. Statistiky říkají, že nejvíce střetů aut s divokou zvěří jsou v období od srpna do listopadu. To je doba, kdy zvířata putují za potravou nebo vyhledávají své druhy za účelem páření.

Nejkritičtější měsíc je měsíc říjen – mlhy, mokré spadané listí, první mrazy, brzká tma a také jelení říje. Ta snižuje ostražitost zvěře a vede k nepředvídatelnému chování. Aktivita zvěře je nejvyšší ve večerních hodinách a v noci.

Nejčastěji do silnic vbíhají srny, jeleni, lišky, králíci, zajíci, vrabci, další drobní savci a ptáci a občas i medvědi, vlci nebo hadi.

Nejčastějšími škodami při střetu auta se zvěří jsou poškozené karosérie auta, poškození pneumatik a matice, rozbitá skla, poruchy motoru a převodovky a náklady na odtažení vozidla. Také lze narazit na poranění, které mohou být těžší v závislosti na rychlosti, se kterou auto jelo, a oblasti, kterou zasáhl.

Střetům se zvěří se vyhnout nedá, nicméně minimalizovat riziko střetu ano. Řidiči by měli dbát na dodržování několika doporučení, aby došlo co nejméně ke škodám na majetku a zdraví.

Co mají řidiči dělat, když ke srážce se zvěří dojde?

Když už ke střetu dojde, je nutné pamatovat na základní poučky. Ty jsou stejné jako u jakékoli jiné nehody – poslat posádku mimo vozovku, obléknout si vestu, umístit na silnici výstražný trojúhelník a pustit varovné blinkry.

Zákon stanovuje, že se za viníka v takovém případě považuje řidič auta. Řidič je povinen zaplatit náhradu škody ve výši požadované poškozeným, včetně výplaty náhrady za kůzle nebo lesní zvěř apod.

Navíc se řidič musí postarat o odstranění odpadu po střetu auta se zvěří na silnici a uskladnit střepiny a další odpovídající důkazy tak, aby mohly být použity u obhajoby při soudním řízení. Náklady na poskytnutí náhrady vyplývající z nehody by měly být hrazeny pojišťovnou, u které má řidič automobil pojištěný.

V každém případě je nutné zavolat policii. Pokud by si řidič poražené zvíře odvezl, hrozí mu obvinění z pytláctví a vysoká pokuta. Volně žijící zvěř není ničím majetkem a ulovit ji může pouze osoba, která disponuje loveckým lístkem.

Srážka autem však ani v takovém případě nepatří k povoleným způsobům lovu. Policie se postará o to, aby mrtvé zvíře bylo odvezeno jedinými odpovídajícími osobami – myslivci.

Škodu v žádném případě nehradí myslivci, kdo tvrdí něco jiného, má nepravdivé informace. Naopak by to mohli být právě myslivci, kteří by měli právo požadovat náhradu škody jako správci honitby. A navíc zvířata nejsou jejich majetkem a tudíž za ně nemohou zodpovídat.

Se škodou je dobré se obrátit na svou pojišťovnu

To platí zejména v případě, pokud má řidič sjednané havarijní pojištění. Nehodu se musí zdokumentovat, aby později nenastal problém s dokazováním škody. Pokud havarijní pojištění řidič nemá, nemusí zoufat a raději se dobře podívat do smlouvy o povinném ručení.

Některé pojišťovny totiž kryjí střet se zvěří i v rámci povinného ručení. To platí například pro pojišťovnu Allianz, Českou pojišťovnu (pouze dražší varianty POV), Generali či Triglav. U dalších pojišťoven je možné střet se zvěří sjednat jako doplňkové pojištění za pár korun ročně.

Srážky aut s lesní zvěří v roce 2022

Podle údajů odboru dopravy Ministerstva pro místní rozvoj ČR došlo v celé České republice v roce 2020 k 7 459 dopravním nehodám s lesní zvěří. Ve většině případů byly tyto nehody způsobeny divokými prasaty (5 113), čemuž následovaly krávy (965), jeleni (746), daňci (707), srny (571) a další zvířata jako losi, mufloni, vlci a další.

Nejvíce nehod s lesní zvěří se odehrálo v kraji Středočeském (1982).

V roce 2021 bylo celkem dopravních nehod způsobených lesní zvěří/domácími zvířaty 15 261 podle statistiky Policie ČR. V roce 2022 jich bylo „pouze“ 14 825 (14 402 střetů s lesní zvěří, 423 střetů s domácími zvířaty).

Odborníci v oboru dopravního inženýrství však informují, že se srážky aut s lesní zvěří stále vyskytují, a to hlavně v oblastech, kde vedou silnice skrz lesní oblasti. Každý rok mají milióny účastníků silniční dopravy přímý kontakt s lesní zvěří, a to po celém světě.

Lidé by měli být obezřetní a věnovat větší pozornost udržení bezpečné vzdálenosti od lesní zvěře na silnicích. Také by se měli řídit dopravními předpisy, udržovat bezpečnou rychlost a dávat pozor v oblastech, kde se nachází lesy.

Výhledy do budoucna

Je velmi těžké odhadnout, jestli budou střety aut s lesní zvěří narůstat, stagnovat nebo naopak klesat. Vše záleží na celé řadě faktorů, jako je výskyt lesní zvěře ve vybraných oblastech, povolená rychlost v dané oblasti a dopravní značení, místní legislativa, a dokonce i technologie, které se v budoucnosti vyvinou.

Vždy budou existovat obecná opatření, jako je zavedení povolené rychlosti na silničních úsecích, které se vyskytují v blízkosti lesů, umožňující mít dostatečnou dobu na včasné zareagování na zvířata, která vstoupí do vozovky.

K tomu je nutné zlepšit a zintenzivnit dopravní značení na uvedených silnicích, aby byla pro řidiče výraznější rozlišitelnost mezi zvířaty a konstrukcemi terénu. Dále by bylo možné testovat a implantovat chytré nouzové brzdné systémy do vozů vybavených senzory, aby mohly dostatečně rychle zareagovat na zvířata, která vběhnou na silnici.

Další inovace také přispějí k prevenci srážek aut a lesní zvěře, avšak pouze prováděním konkrétních opatření může být úspěšně snížen výskyt těchto nehod nebo zmírnění jejich dopadů.