Správný postup při vyřizování pojistné události

Při vyřizování pojistné události je třeba dodržet správný postup. Jsou však situace, ve kterých čeští řidiči tápou a nejsou si správným postupem zcela jistí. Podívejme se na tři nejčastější případy, během kterých si čeští řidiči neví rady. Poradíme Vám, jak správně postupovat.

Poškození vozidla kvůli špatnému stavu vozovky, srážka se zvěří a opuštění místa nehody viníkem. To jsou tři nejčastější případy, u kterých si čeští řidiči velmi často neví rady, jak správně postupovat. Jak se v těchto situacích nejlépe zachovat, abyste si usnadnili vyřízení pojistné události, Vám poradí Ladislav Bělina, vedoucí divize autopojištění ve Slavia pojišťovně.

Případ první: Poškodil jsem si auto na rozbité vozovce. Jak mám postupovat?

Zejména na konci zimy se řidiči musí potýkat s poničenými vozovkami, které jim mohou značně poškodit vůz. Právě výtluky na vozovkách jsou častou příčinou poškození vozidel. Má vůbec majitel vozidla právo na uhrazení škody a jak má takovou situaci řešit?

„Pokud k takové situaci došlo a nemáte havarijní pojištění, můžete požadovat náhradu škody na správci komunikace. Musíte však prokázat a předložit důkazy, že škoda na autě byla způsobena špatným stavem vozovky. Pro tyto účely si pořiďte detailní fotodokumentaci s podrobným popisem, kde a jak se nehoda stala, vhodné je také svědectví další osoby. Jestliže máte havarijní pojištění, náhradu škody zapříčiněnou silničním výtlukem můžete uplatit u své pojišťovny,“ popisuje správný popis řešení pojistné události Ladislav Bělina ze Slavia pojišťovny.

Případ druhý: Mám nárok na náhradu škody na autě z důvodu srážky se zvířetem?

Počet nehod, které způsobí srážka se zvířetem, každoročně narůstá. V loňském roce nárůst činil dokonce 15 procent. Srážka musí být v každém případě oznámená policii, která o nehodě informuje příslušný myslivecký spolek. Kdo je však za škodu zodpovědný a má majitel poškozeného vozidla nárok na škodu? Jistotou je havarijní pojištění. Pokud jej nemáte, můžete si k povinnému ručení sjednat připojištění. Některé pojišťovny dokonce riziko srážky se zvěří mají zahrnuté již v základním balíčku.

„Pokud nemáte sjednané havarijní pojištění, tak si škodu zaplatíte logicky ze svého, v opačném případě ji kryje pojistka. Chcete-li být před tímto typem nehody chráněni ale zaplatit na pojistném méně, vyřeší to velmi praktické připojištění k povinnému ručení. Obecně je třeba počítat s tím, že ne všechny úseky silnic a dálnic mají oplocení proti zvěři a srážka může skončit i celkovou destrukcí vozidla,“ vysvětluje Ladislav Bělina.

Případ třetí: Jak mám postupovat, když viník nehody ujel z místa nehody?

Velmi častým případem je opuštění místa nehody viníkem (např. parkoviště). Majitelé poškozeného vozidla si nejsou jisti, zda vůbec mají právo uplatnit škodu z povinného ručení. „Pokud by poškozený řidič chtěl řešit škodu tímto způsobem, potřebuje znát původce dopravní nehody. Ten přitom nemusí být v době zjištění nehody osobně přítomen. K jeho identifikaci postačí i lísteček, který viník zanechal poškozenému řidiči za stěračem auta. Původce nehody mohou identifikovat také svědci. V případě, že viník není zjištěn, nelze škodu z povinného ručení proplatit. Poškozený řidič však může v takovém případě využít k náhradě škody svého havarijního pojištění,“ říká Ladislav Bělina.