Na jaře přibývá nehod způsobených srážkou se zvěří

Dopravních nehod, jejichž příčinou je srážka se zvěří, každoročně přibývá. Ročně tak na českých silnicích zahynou tisíce menších či větších zvířat. V policejních statistikách jich však končí jen malé procento a ještě méně případů řeší přímo pojišťovny.

Se začátkem jara a prvními teplými dny začíná příroda ožívat, a to má svá pozitiva i negativa. Jedním z negativních jevů, které s příchodem jara přichází, je zvýšený počet dopravních nehod způsobených srážkou s divokou zvěří.

Tento problém je zejména v zemích s výraznou divokou přírodou velmi znatelný a způsobuje nemalé škody na majetku a zdraví řidičů.

Jarní období je pro zvěř přirozeně doba migrace a hledání potravy. Dlouhá zima může vést ke snížení dostupných zdrojů potravy, což způsobuje, že zvěř se začne vydávat na delší vzdálenosti, hledat nové pastviny nebo se rozmnožovat. S tímto zvýšeným pohybem zvěře se však zvyšuje i riziko srážek s vozidly na silnicích.

Nehody často zavinila zvěř nebo domácí zvířata. Ke srážkám se zvěří obecně dochází na okrajích lesů, v lese a u polí, a to většinou v brzkých ranních hodinách nebo k večeru. Nejčastěji jsou to střety se srnci, srnami, laněmi, daňky, avšak i divokými prasaty, zajíci či bažanty. Občas se vyskytnou i srážky s domácími zvířaty (pes, kočka). 

V roce 2022 bylo podle statistik Policie ČR 14 402 srážek s lesní zvěří a 423 srážek s domácím zvířetem (15 % z celkového počtu nehod). Spousta nehod však není nahlášena na pojišťovnu, protože ji ne vždy proplatí.

„Na nás se s těmito škodami obracejí nejčastěji motoristé, kteří mají uzavřené havarijní pojištění. Rok od roku však přibývá i těch, kteří mají sjednánu některou z variant povinného ručení automaticky kryjící i riziko střetu se zvěří,“ uvedl ředitel úseku pojištění motorových vozidel České pojišťovny.

Nejhorší jsou jarní měsíce a tma

Z výsledků dlouhodobých statistik vyplývá, že k největšímu počtu nehod dochází v jarních měsících. Podle krajů vede Středočeský kraj a na druhém místě je Vysočina.

K největšímu počtu nehod také dochází v nočních a v brzkých ranních hodinách. Úplně nejvíce nehod se pak stává kolem jedné hodiny po půlnoci. Naopak nejklidnější období je mezi polednem a čtvrtou hodinou odpoledne.

„Relativně klidné období nastává pro motoristy mezi polednem a 16. hodinou. Poté počet nehod se zvěří začíná opět významně růst,“ řekl pracovník úseku likvidace pojištění motorových vozidel České pojišťovny.

Hlavní příčiny

Hlavními příčinami nehod způsobených srážkou se zvěří jsou:

 1. Nedostatečná pozornost řidičů: V jarních měsících může být řidiči obtížné přizpůsobit se novým podmínkám na silnicích. Potřeba být ostražitý a dávat pozor na možné přechody zvěře může uniknout pozornosti mnoha řidičů.
 2. Nedostatečné značení a ochrana: V mnoha oblastech, kde je výskyt divoké zvěře častý, může být nedostatečné značení a opatření pro snížení rizika srážky s zvěří. Chybějící nebo nevhodné dopravní značky a bariéry mohou ztížit řidičům vnímat riziko srážky s divokou zvěří.
 3. Zvyšující se počet vozidel na silnicích: Jarní období často znamená zvýšenou dopravu, zejména v turisticky atraktivních oblastech s divokou přírodou. Více vozidel na silnicích znamená větší pravděpodobnost srážek se zvěří.
 4. Chování zvěře: S příchodem jara se začíná chování zvěře měnit, což může zvýšit riziko srážky. Například zvěř se může objevovat na silnicích v blízkosti lesů a polí, kde hledají potravu, nebo se mohou stávat aktivnějšími za soumraku a v noci.

Srážka se zvěří na silnici může mít různé důsledky a způsobit různé druhy škod. Tyto škody se týkají jak lidského života a zdraví, tak majetku.

Zde jsou hlavní druhy škod, které mohou být způsobeny srážkou se zvěří:

 1. Škody na majetku: Srážka se zvěří může způsobit vážné škody na vozidlech. Divoká zvěř, zejména větší druhy jako je jelen, srnec nebo divoké prase, mohou být velmi těžká a náraz může poškodit karoserii, sklo, mechanické části vozidla a další součásti. Oprava těchto škod může být nákladná a časově náročná.
 2. Úrazy a zranění: Při srážce se zvěří může dojít k vážným úrazům řidiče a cestujících. Rychlost, s jakou vozidlo narazí do zvěře, a velikost zvířete hrají klíčovou roli při určování závažnosti úrazů. Některé srážky mohou způsobit pouze menší zranění, zatímco jiné mohou mít fatální následky.
 3. Úmrtí: Bohužel srážka se zvěří může také vést k úmrtí řidiče, cestujících nebo zvířete. Vážné nehody s divokou zvěří mohou být fatální pro všechny zúčastněné strany.
 4. Dopravní zácpy a další nepříjemnosti: Srážka se zvěří na frekventovaných silnicích může způsobit dopravní zácpy a další nepříjemnosti pro ostatní řidiče. Odtahová služba, policie a záchranné týmy musí zasahovat, aby zajistily bezpečnost na místě nehody.

Kromě těchto fyzických škod má srážka se zvěří také negativní dopady na přírodu a zvířecí populaci. Srážky s vozidly jsou pro divokou zvěř jedním z hlavních ohrožení, která mohou vést k úbytku a destabilizaci zvířecí populace.

Je možné srážce zabránit a jak

Na označených úsecích by měli řidiči zvýšit pozornost a snížit rychlost. Zejména v nočních hodinách se doporučuje sledovat krajnice a jet výrazně pomaleji a to tak, aby řidiči stihli na pohyb zvířete dostatečně včas zareagovat. Pokud je zvíře vidět, řidič by měl zpomalit a zhasnout dálková světla. V žádném případě by neměl strhávat volant.

Pokud ke střetu se zvěří již dojde, měl by řidič zavolat asistenční službu své pojišťovny, která mu poradí, jak situaci vyřešit. Pokud se výše škody zdá vysoká a nebo došlo ke škodě na zdraví, je nutné k nehodě zavolat také policii.

Aby se minimalizovalo riziko dopravních nehod způsobených srážkou se zvěří, je nutné přijmout několik opatření:

 1. Zlepšení dopravní infrastruktury: Správní orgány by měly investovat do zlepšení dopravní infrastruktury a značení v oblastech, kde je výskyt divoké zvěře častý. Instalace varovných značek upozorňujících na přechod zvěře může pomoci řidičům zvýšit pozornost.
 2. Osvěta řidičů: Důležitou roli hraje osvěta řidičů ohledně rizik spojených s divokou zvěří na silnicích. Řidiči by měli být informováni o možných nebezpečích a výzvách, které mohou čelit v jarním období, a jak se jim vyhnout.
 3. Ochrana a management zvěře: Správní orgány by měly spolupracovat s odborníky na ochranu přírody a zvěře a vypracovat strategie pro správné řízení a ochranu zvěře. To může zahrnovat vytváření zvěřinových koridorů a přírodních rezervací, které by mohly zvěři poskytnout bezpečné prostředí a minimalizovat jejich kontakt s dopravou.
 4. Dodržování pravidel řízení: Řidiči by měli dodržovat dopravní předpisy a zvýšit svou pozornost zejména v oblastech, kde je výskyt divoké zvěře pravděpodobný. Snížením rychlosti a přizpůsobením jízdy podmínkám na silnici se může minimalizovat riziko srážky.

Zvýšený počet nehod způsobených srážkou se zvěří na jaře je problémem, který by neměl být podceňován. Je třeba, aby správní orgány, řidiči a odborníci na ochranu přírody spolupracovali na nalezení vhodných řešení, která minimalizují riziko srážek a chrání jak lidský život, tak i zvířecí svět.

Silnice a příroda mohou spolu existovat, avšak vyžaduje to odpovědnost a respekt ze strany všech zúčastněných.