Jedinou ochranou před střetem se zvěří je opatrnost a pojištění

Pojišťovny uvádí, že každým rokem přibývá zhruba o 15 procent více nehod způsobených střetem se zvěří. K nejvíce rizikovým obdobím patří tradičně podzim, zima a jaro. Nejčastěji dochází ke srážkám se srnami a divočáky, kteří se pohybují na silnicích první a nižších tříd.

Srážka se zvěří může být velmi nebezpečná jak pro samotné zvíře, tak i pro automobil a samozřejmě řidiče. Některé nehody patří spíše do kategorie kuriozit, jiné končí i vážnými zraněními posádky automobilu.

Pokud se člověk pohybuje často na silnicích první a nižších tříd vyplatí se zvýšená opatrnost a v ideálním případě i pojištění střetu se zvěří, které uhradí náklady spojené s řešením celé události.

Ke srážkám dochází zejména v ranních a podvečerních hodinách, kdy se zvířata přemisťují a nevyhýbají se ani frekventovaným silnicím. Ve tmě jsou hůře vidět a zvýšenému riziku přispívají také mokré, zledovatělé či zasněžené vozovky.

V posledních letech se zvýšil počet nehod způsobených přemnoženými divočáky, kteří se nebojí pohybovat i v blízkosti obcí a dokonce i měst.

„Jako příklad mohu uvést střet automobilu Audi A6 s divokým prasetem. Řidič se v podvečerních hodinách střetl na silnici v Praze 9 s divočákem, který mu náhle vběhl do cesty. Řidič již nestačil zareagovat a zvíře srazil. Škoda na jeho automobilu se vyšplhala na 380 tisíc korun,“ popisuje jeden z případů mluvčí České pojišťovny.

Střet automobilu se zvěří patří mezi nebezpečné situace, které se bohužel často vyskytují, zejména ve venkovských a lesnatých oblastech. Tato nehoda může mít vážné následky pro řidiče, cestující a samozřejmě i pro zvířata.

Jak minimalizovat riziko střetu

Ačkoli nelze zcela eliminovat riziko střetu se zvěří, existuje několik opatření, která se mohou přijmout k minimalizaci tohoto rizika:

  1. Být ostražitý a sledovat dopravní značení: V oblastech s výskytem zvěře budou často umístěny dopravní značky, které řidiče upozorní na možnost přechodu zvěře přes silnici. Být opatrný a dodržovat tato upozornění. Značky mohou být doplněny také speciálními značkami na silnici, které označují oblast, ve které je výskyt zvěře pravděpodobný.
  2. Snížit rychlost: Snížení rychlosti je klíčové, protože dává více času na reakci, pokud se zvíře objeví na silnici. Přizpůsobit svou rychlost podmínkám a být připraven na případné brzdění. Dát přednost prevenci před rychlým pohybem.
  3. Udržovat odstup od vozidla vepředu: Držet dostatečný odstup od vozidla vepředu, aby měl řidič dostatek prostoru pro reakci. Pokud řidič vepředu neočekávaně zastaví kvůli zvířeti na silnici, bude tak dostatek prostoru na bezpečné zastavení.
  4. Být ostražitý v brzkých ranních a večerních hodinách: V těchto časech je pravděpodobnost setkání se zvěří vyšší, protože zvěř je aktivní při soumraku a svítání. Být na pozoru a zvýšit svou opatrnost v těchto obdobích.

Pokud již dojde ke střetu se zvěří, je nevyhnutelné udělat následující kroky:

  • zůstat v bezpečí: Pokud dojde ke střetu se zvěří, ujistit se, že je řidič v bezpečí a že neexistuje žádné nebezpečí dalších kolizí. Zapnout varovná světla na vozidle a případně použít výstražný trojúhelník.
  • zavolat na místní záchrannou službu: Informovat místní záchrannou službu nebo policii o nehodě se zvěří. Poskytnout jim veškeré potřebné informace, jako je místo nehody, stav vozidla a stav zvířete.
  • nepřibližovat se k zraněnému zvířeti: Pokud zvíře přežije nehodu, může být vyděšené a agresivní. Nepřibližovat se k němu a nezasahovat bez profesionální pomoci.
  • fotografovat místo nehody: Pokud je to bezpečné, může řidič dokumentovat místo nehody fotografiemi. Tyto fotografie mohou být užitečné pro pojišťovací nároky a vyšetřování nehody.
  • informovat svou pojišťovnu: Po nehodě se zvěří informovat svou pojišťovnu o incidentu. Zjistit, zda má dotyčný pojištění, které pokrývá škody způsobené srážkou se zvěří, a postupovat podle pokynů pojišťovny.

Střet se zvěří představuje reálné riziko na silnicích, zejména v určitých oblastech. S dodržováním opatrnosti a znalostí správných postupů v případě nehody se můžou minimalizovat rizika a přispět tak k bezpečnějšímu provozu na silnicích.

Je důležité být vždy ostražitý a přizpůsobit se podmínkám na silnici, aby došlo k ochraně a minimalizaci možných škod.

Živá liška skončila napasovaná v nárazníku

Některé případy mohou vyvolat i úsměv. Mezi takové pojistné kuriozity patří například srážka s liškou, která naštěstí nehodu přežila, a ani majitel auta nemusel řešit větší škody.

„Řidič viděl, jak mu liška vběhla před auto, přibrzdil a ucítil menší náraz. Zastavil tedy a šel se podívat, co se stalo. Sraženou lišku ale nikde neviděl. Domníval se proto, že náraz nebyl tak prudký a liška utekla. Najednou se mu zdálo, že se ve spodní části nárazníku něco zalesklo. Dřepl si a posvítil si telefonem. Liška byla napasovaná ve středovém otvoru ve spodní části nárazníku. Nehoda dopadla dobře, liška střet přežila bez větší úhony a opravu nárazníku jsme klientovi uhradili,“ vypráví mluvčí Kooperativy.

Zdaleka ne všechny případy mají dobrý konec. Srážka se srncem může skončit i nepříjemnými zraněními.

„Právě to se stalo řidiči, kterému přímo před auto vyskočil z mlází srnec. Po srážce prorazil čelní sklo a jím propadl dovnitř vozidla. Navíc tak nešťastně, že zůstal řidiči ležet na klíně. Kdyby byl srnec v klidu, situace by byla snadno řešitelná. Zraněný srnec sebou házel a kopal kolem sebe na všechny strany, takže svými kopýtky nejen ničil interiér, ale také zraňoval připoutaného a vyděšeného řidiče,“ přibližuje případ pracovník z pojišťovny Allianz.  

Výsledkem srážky se zvěří mohou být i velmi vysoké škody. Kromě poškození karosérie může dojít například k vystřelení airbagů a celková škoda se tak může vyšplhat až ke 250 tisícům korun. Nemluvě samozřejmě o újmách na zdraví, jejichž léčení může vyjít až několikanásobně dráže.

Vždy se vyplatí mít uzavřené pojištění střetu se zvěří, které tyto škody kryje. Škody způsobené při srážce se zvěří kryje především havarijní pojištění, nicméně pojištění střetu se zvěří lze sjednat také v podobě doplňkového připojištění k povinnému ručení, za které se zaplatí pouhých pár set korun ročně.

Pokud řidič spatří před sebou zvíře, musí intenzivně brzdit

Střetu se zvěří nelze vždy zabránit. V případě zvýšené opatrnosti si však řidič může včas zvířete všimnout a stačí zastavit nebo přinejmenším zpomalit. Pokud se nelze srážce vyhnout, v žádném případě se nesnažit zvířeti vyhnout obloukem.

Prudké změny směru jízdy velmi často končí smykem, vyjetím mimo vozovky a neobvyklé nejsou ani tragické následky, kdy auto narazilo do stromu nebo dokonce do protijedoucího vozidla.

Mnohem lepším řešením je intenzivní brzdění samozřejmě s ohledem na stav vozovky a potažmo i vozidla. Na mokré vozovce či náledí se může řidič i tak dostat do smyku.

V případě kolize okamžitě kontaktovat asistenční službu své pojišťovny, která poradí nejlepší postup v konkrétní situaci. V případě střetu se zvěří, která skončí jeho smrtí, majetkovými škodami na automobilu a případně i fyzickým zraněním vždy volat Policii ČR.

Nehodu řádně zdokumentovat a nafotit a pečlivě si uchovat i policejní protokol.